BKR


Line plots across dimensions of each concept
Line plots across concepts
Tables

Table of contents


us-gaap:StatementClassOfStock, us-gaap:StatementEquityComponents
us-gaap:SharesOutstanding
us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:CommonStockSharesIssued
us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:CommonStockSharesOutstanding
us-gaap:StatementClassOfStock, us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding
us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBasic
us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:WeightedAverageNumberOfShareOutstandingBasicAndDiluted
us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:EarningsPerShareBasic

us-gaap:EarningsPerShareDiluted
us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:EarningsPerShareBasicAndDiluted

us-gaap:ComprehensiveIncomeNetOfTax

us-gaap:ComprehensiveIncomeNetOfTaxAttributableToNoncontrollingInterest

us-gaap:ComprehensiveIncomeNetOfTaxIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest
us-gaap:ProductOrService
us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSold

us-gaap:CostsAndExpenses
us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations
us-gaap:DisposalGroupNotDiscontinuedOperationGainLossOnDisposal

us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments
us-gaap:ConsolidationItems
us-gaap:ConsolidationItems, us-gaap:StatementBusinessSegments

us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit

us-gaap:IncomeTaxesPaidNet

us-gaap:InterestIncomeExpenseNet
us-gaap:ConsolidationItems

us-gaap:InterestPaidNet

us-gaap:NetIncomeLoss

us-gaap:NetIncomeLossAttributableToNoncontrollingInterest

us-gaap:OperatingIncomeLoss

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossCashFlowHedgeGainLossAfterReclassificationAndTax
us-gaap:DerivativeInstrumentRisk, us-gaap:DerivativeInstrumentsGainLossByHedgingRelationship

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossForeignCurrencyTransactionAndTranslationAdjustmentNetOfTax

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax
us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpense
us-gaap:ConsolidationItems

us-gaap:ProfitLoss
us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax
us-gaap:ProductOrService
us-gaap:StatementBusinessSegments
us-gaap:StatementGeographical

us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpense

us-gaap:Assets
us-gaap:ConsolidationItems
us-gaap:ConsolidationItems, us-gaap:StatementBusinessSegments

us-gaap:LiabilitiesAndStockholdersEquity

us-gaap:StockholdersEquity

us-gaap:AssetsCurrent
us-gaap:RelatedPartyTransaction, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty
us-gaap:Cash
us-gaap:RelatedPartyTransaction, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty
us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue

us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents

us-gaap:ReceivablesNetCurrent

us-gaap:InventoryNet

us-gaap:OtherAssetsCurrent

us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentGross
us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentByType

us-gaap:AccumulatedDepreciationDepletionAndAmortizationPropertyPlantAndEquipment

us-gaap:AmortizationOfIntangibleAssets

us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentNet
us-gaap:StatementGeographical

us-gaap:Goodwill
us-gaap:StatementBusinessSegments

us-gaap:IndefiniteLivedIntangibleAssetsExcludingGoodwill

us-gaap:IntangibleAssetsNetExcludingGoodwill

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsNet
us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsByMajorClass

us-gaap:DeferredTaxAssetsLiabilitiesNet

us-gaap:OperatingLeaseRightOfUseAsset

us-gaap:OtherAssetsNoncurrent

us-gaap:EquitySecuritiesFvNi

us-gaap:AccountsPayableCurrent

us-gaap:ContractWithCustomerLiabilityCurrent
us-gaap:ProductOrService

us-gaap:DebtCurrent
us-gaap:ShortTermDebtType

us-gaap:LiabilitiesCurrent

us-gaap:OperatingLeaseLiabilityCurrent

us-gaap:OtherLiabilitiesCurrent
dei:LegalEntity, us-gaap:CounterpartyName, us-gaap:LongtermDebtType
us-gaap:LongTermDebt
us-gaap:DebtInstrument
us-gaap:DebtInstrument, us-gaap:LongtermDebtType

us-gaap:LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations

us-gaap:DeferredIncomeTaxLiabilitiesNet

us-gaap:PensionAndOtherPostretirementDefinedBenefitPlansLiabilitiesNoncurrent
us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:MinorityInterest
dei:LegalEntity

us-gaap:OtherLiabilitiesNoncurrent

us-gaap:OperatingLeaseLiabilityNoncurrent

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearTwo

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearThree

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearFour

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearFive

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueAfterYearFive

us-gaap:OperatingLeaseLiability

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDue

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityUndiscountedExcessAmount

us-gaap:StockholdersEquity

us-gaap:StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest
dei:LegalEntity
us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:AdditionalPaidInCapitalCommonStock

us-gaap:RetainedEarningsAccumulatedDeficit

us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax

us-gaap:MinorityInterest
dei:LegalEntity

us-gaap:AdjustmentsToAdditionalPaidInCapitalSharebasedCompensationRequisiteServicePeriodRecognitionValue
us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:MinorityInterestDecreaseFromDistributionsToNoncontrollingInterestHolders
us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities

us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffect

us-gaap:DepreciationDepletionAndAmortization
us-gaap:ConsolidationItems
us-gaap:ConsolidationItems, us-gaap:StatementBusinessSegments

us-gaap:IncreaseDecreaseInAccountsReceivable

us-gaap:IncreaseDecreaseInInventories

us-gaap:IncreaseDecreaseInOtherOperatingCapitalNet

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities

us-gaap:NetIncomeLoss

us-gaap:ProfitLoss
us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities

us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities

us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsOutstandingNumber

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsOutstandingWeightedAverageExercisePrice

us-gaap:DeferredTaxAssetsNet

us-gaap:UnrecognizedTaxBenefits

us-gaap:DeferredTaxAssetsValuationAllowance
us-gaap:ValuationAllowanceByDeferredTaxAsset
us-gaap:Ownership, us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:ProceedsFromSaleOfLongtermInvestments
us-gaap:CounterpartyName, us-gaap:StatementClassOfStock, us-gaap:StatementEquityComponents
bkr:ExchangeOfStockSharesExchanged
us-gaap:Ownership, us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:StatementClassOfStock, us-gaap:StatementEquityComponents
us-gaap:Ownership, us-gaap:StatementClassOfStock
bkr:InvestmentsOwnedNumberOfSharesSold

bkr:LitigationAndEquityInvestmentImpairment

bkr:LitigationAndImpairment
us-gaap:IncomeStatementLocation
bkr:OtherAssetImpairmentChargesAndForeignCurrencyTranslationGainLossRealized

bkr:OtherComprehensiveIncomeLossNetofTaxStockAndUnitsRepurchasedRetiredAndExchangedDuringPeriod
us-gaap:StatementEquityComponents

bkr:ProceedsFromRepaymentsOfOtherDebtAndOtherBorrowings
us-gaap:Ownership, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty
bkr:RelatedPartyTransactionAnnualSubscriptionFee

bkr:RestructuringImpairmentAndOther

bkr:SeparationAndMergerRelatedCosts
us-gaap:StatementBusinessSegments
us-gaap:AssetImpairmentCharges
us-gaap:ConsolidationItems
us-gaap:BusinessCombinationAcquisitionRelatedCosts

us-gaap:ContractWithCustomerLiabilityRevenueRecognized

us-gaap:ContractWithCustomerPerformanceObligationSatisfiedInPreviousPeriod

us-gaap:DeferredIncomeTaxesAndTaxCredits
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanAmortizationOfGainsLosses
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedReturnOnPlanAssets
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanInterestCost
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanNetPeriodicBenefitCost
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanRecognizedNetGainLossDueToSettlementsAndCurtailments1
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanServiceCost
us-gaap:HedgingDesignation
us-gaap:DerivativeGainLossOnDerivativeNet

us-gaap:DerivativeInstrumentsGainLossReclassificationFromAccumulatedOCIToIncomeEstimatedNetAmountToBeTransferred
us-gaap:DerivativeInstrumentRisk, us-gaap:HedgingDesignation, us-gaap:IncomeStatementLocation
us-gaap:DerivativeInstrumentsNotDesignatedAsHedgingInstrumentsGainLossNet

us-gaap:DividendsCommonStockCash
us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:EffectOfExchangeRateOnCashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents

us-gaap:EmbeddedDerivativeGainOnEmbeddedDerivative

us-gaap:EmbeddedDerivativeLossOnEmbeddedDerivative

us-gaap:EquitySecuritiesFvNiGainLoss

us-gaap:EquitySecuritiesFvNiUnrealizedGainLoss

us-gaap:EquitySecuritiesFvNiUnrealizedLoss
us-gaap:Ownership

us-gaap:FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetGainLossIncludedInOtherComprehensiveIncomeLoss

us-gaap:FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetPurchases

us-gaap:FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetSettlements

us-gaap:GainLossOnSaleOfBusiness
us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations

us-gaap:GoodwillForeignCurrencyTranslationGainLoss
us-gaap:StatementBusinessSegments

us-gaap:GoodwillImpairmentLoss
us-gaap:ConsolidationItems
us-gaap:StatementBusinessSegments

us-gaap:ImpairmentOfIntangibleAssetsFinitelived
us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsByMajorClass
us-gaap:StatementBusinessSegments

us-gaap:ImpairmentOfLongLivedAssetsHeldForUse
us-gaap:StatementBusinessSegments

us-gaap:IncreaseDecreaseInAccountsPayableTrade

us-gaap:IncreaseDecreaseInContractWithCustomerLiability

us-gaap:IncreaseDecreaseInDeferredCharges

us-gaap:InventoryWriteDown
us-gaap:ConsolidationItems

us-gaap:LeaseCost
us-gaap:Ownership
us-gaap:LimitedLiabilityCompanyLLCOrLimitedPartnershipLPMembersOrLimitedPartnersOwnershipInterest
us-gaap:LitigationCase, us-gaap:LitigationStatus, us-gaap:LossContingenciesByNatureOfContingency
us-gaap:LossContingencyDamagesSoughtValue
us-gaap:StatementEquityComponents
us-gaap:MinorityInterestDecreaseFromRedemptions

us-gaap:OperatingLeaseCost
us-gaap:StatementBusinessSegments
us-gaap:OtherAssetImpairmentCharges

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossAvailableForSaleSecuritiesAdjustmentNetOfTax

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossBeforeReclassificationsBeforeTax
us-gaap:StatementEquityComponents
us-gaap:DerivativeInstrumentRisk, us-gaap:DerivativeInstrumentsGainLossByHedgingRelationship
us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossCashFlowHedgeGainLossReclassificationAfterTax

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxPortionAttributableToNoncontrollingInterest
us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxPortionAttributableToParent

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossPensionAndOtherPostretirementBenefitPlansAdjustmentNetOfTax

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossTax
us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:PaymentsForProceedsFromOtherInvestingActivities

us-gaap:PaymentsToMinorityShareholders

us-gaap:ProceedsFromPaymentsForOtherFinancingActivities

us-gaap:ProceedsFromSaleOfProductiveAssets

us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentDisposals

us-gaap:ReclassificationFromAccumulatedOtherComprehensiveIncomeCurrentPeriodBeforeTax
us-gaap:StatementEquityComponents
us-gaap:RelatedPartyTransaction, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty
us-gaap:RelatedPartyTransactionPurchasesFromRelatedParty

us-gaap:RestructuringCharges
us-gaap:ConsolidationItems
us-gaap:ConsolidationItems, us-gaap:StatementBusinessSegments
us-gaap:RestructuringCostAndReserve
us-gaap:ConsolidationItems
us-gaap:RestructuringCostsAndAssetImpairmentCharges
us-gaap:RelatedPartyTransaction, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty
us-gaap:RevenueFromRelatedParties
us-gaap:AwardType, us-gaap:StatementClassOfStock, us-gaap:StatementEquityComponents
us-gaap:SharebasedCompensationArrangementBySharebasedPaymentAwardOptionsVestedNumberOfShares

us-gaap:ShortTermLeaseCost

us-gaap:StandardProductWarrantyAccrualPayments

us-gaap:StandardProductWarrantyAccrualPeriodIncreaseDecrease

us-gaap:StandardProductWarrantyAccrualWarrantiesIssued
us-gaap:AwardType, us-gaap:StatementClassOfStock, us-gaap:StatementEquityComponents
us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesStockOptionsExercised

us-gaap:StockholdersEquityOther
us-gaap:StatementEquityComponents
us-gaap:StatementClassOfStock, us-gaap:StatementEquityComponents
us-gaap:TreasuryStockSharesRetired

us-gaap:VariableLeaseCost

bkr:DebtAndEquitySecuritiesUnrealizedGain

bkr:DebtAndEquitySecuritiesUnrealizedLoss

bkr:DeferredCostsNoncurrentNonRecurring

bkr:DeferredTaxAssetThatWeDidNotPrevailOnAllUncertainTaxPosition

bkr:DeferredTaxAssetThatWeDidNotPrevailOnAllUncertainTaxPositionForeignTaxingJurisdiction

bkr:DeferredTaxAssetThatWeDidNotPrevailOnAllUncertainTaxPositionIncreasedValuationAllowances

bkr:DefinedContributionPlanPlanAssetsandLiabilitiesAmount
us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations
bkr:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationAssetsNet
us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations
bkr:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationCashConsideration

bkr:EquitySecuritiesAccumulatedGrossUnrealizedGainBeforeTax

bkr:EquitySecuritiesAccumulatedGrossUnrealizedLossBeforeTax

bkr:InvestmentsFairValueDisclosureAmortizedCost

bkr:TotalUnrecognizedTaxBenefitsIncomeTaxPenaltiesandInterestAccrued
us-gaap:StatementClassOfStock
dei:EntityCommonStockSharesOutstanding
us-gaap:RelatedPartyTransaction
us-gaap:AccountsPayableRelatedPartiesCurrentAndNoncurrent
us-gaap:RelatedPartyTransaction, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty

us-gaap:AccountsReceivableGrossCurrent
us-gaap:AccountsNotesLoansAndFinancingReceivableByReceivableType
us-gaap:AccountsNotesLoansAndFinancingReceivableByReceivableType, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty

us-gaap:AccrualForEnvironmentalLossContingencies

us-gaap:AllowanceForDoubtfulAccountsReceivable

us-gaap:AllowanceForDoubtfulAccountsReceivableCurrent

us-gaap:AssetsFairValueDisclosure
us-gaap:DerivativeInstrumentRisk, us-gaap:HedgingDesignation
us-gaap:FairValueByFairValueHierarchyLevel, us-gaap:FairValueByMeasurementFrequency
us-gaap:FairValueByMeasurementFrequency
us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations
us-gaap:AssetsOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperation
us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations
us-gaap:AssetsOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationCurrent
us-gaap:FinancialInstrument
us-gaap:AvailableForSaleDebtSecuritiesAmortizedCostBasis
us-gaap:FinancialInstrument
us-gaap:AvailableForSaleSecuritiesDebtSecurities
us-gaap:RelatedPartyTransaction, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty
us-gaap:CashEquivalentsAtCarryingValue
us-gaap:AwardType, us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:CommonStockCapitalSharesReservedForFutureIssuance

us-gaap:ContractWithCustomerAssetNetNoncurrent
us-gaap:ProductOrService
us-gaap:DebtInstrument, us-gaap:LongtermDebtType
us-gaap:DebtInstrumentFaceAmount

us-gaap:DebtInstrumentFairValue

us-gaap:DebtLongtermAndShorttermCombinedAmount

us-gaap:DebtWeightedAverageInterestRate
us-gaap:DebtInstrument, us-gaap:LongtermDebtType
us-gaap:ShortTermDebtType

us-gaap:DeferredCosts

us-gaap:DeferredIncomeTaxAssetsNet

us-gaap:DeferredIncomeTaxLiabilities

us-gaap:DeferredTaxAssetsGoodwillAndIntangibleAssets

us-gaap:DeferredTaxAssetsGross

us-gaap:DeferredTaxAssetsInventory

us-gaap:DeferredTaxAssetsInvestmentInSubsidiaries

us-gaap:DeferredTaxAssetsOperatingLossCarryforwards

us-gaap:DeferredTaxAssetsOperatingLossCarryforwardsForeign

us-gaap:DeferredTaxAssetsOther

us-gaap:DeferredTaxAssetsPropertyPlantAndEquipment

us-gaap:DeferredTaxAssetsTaxCreditCarryforwards
us-gaap:TaxCreditCarryforward
us-gaap:DeferredTaxAssetsTaxCreditCarryforwardsForeign
us-gaap:TaxCreditCarryforward
us-gaap:DeferredTaxAssetsTaxCreditCarryforwardsOther

us-gaap:DeferredTaxAssetsTaxDeferredExpenseCompensationAndBenefitsEmployeeBenefits

us-gaap:DeferredTaxAssetsTaxDeferredExpenseReservesAndAccrualsAllowanceForDoubtfulAccounts

us-gaap:DeferredTaxLiabilitiesOther
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanAccumulatedBenefitObligation
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanAccumulatedOtherComprehensiveIncomeBeforeTax
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanAccumulatedOtherComprehensiveIncomeNetGainsLossesBeforeTax
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanAccumulatedOtherComprehensiveIncomeNetPriorServiceCostCreditBeforeTax
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanAmountsRecognizedInBalanceSheet
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanAssetsForPlanBenefitsNoncurrent
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanAssumptionsUsedCalculatingBenefitObligationDiscountRate
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanAssumptionsUsedCalculatingBenefitObligationRateOfCompensationIncrease
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanBenefitObligation
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsFiveFiscalYearsThereafter
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsNextTwelveMonths
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsYearFive
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsYearFour
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsYearThree
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsYearTwo
us-gaap:Range, us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureEmployerContributionsNextFiscalYear
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanByPlanAssetCategories, us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanFairValueOfPlanAssets
us-gaap:FairValueByFairValueHierarchyLevel
us-gaap:FairValueByFairValueHierarchyLevel, us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanFundedStatusOfPlan
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanPensionPlanWithProjectedBenefitObligationInExcessOfPlanAssetsAccumulatedBenefitObligation
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanPensionPlanWithProjectedBenefitObligationInExcessOfPlanAssetsPlanAssets
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanPensionPlanWithProjectedBenefitObligationInExcessOfPlanAssetsProjectedBenefitObligation
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanPensionPlansWithAccumulatedBenefitObligationsInExcessOfPlanAssetsAggregateAccumulatedBenefitObligation
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanPensionPlansWithAccumulatedBenefitObligationsInExcessOfPlanAssetsAggregateFairValueOfPlanAssets
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:DefinedBenefitPlanPensionPlansWithAccumulatedBenefitObligationsInExcessOfPlanAssetsAggregateProjectedBenefitObligation
us-gaap:DefinedBenefitPlanByPlanAssetCategories, us-gaap:FairValueByFairValueHierarchyLevel
us-gaap:DefinedBenefitPlanWeightedAverageAssetAllocations

us-gaap:DerivativeAssets
us-gaap:BalanceSheetLocation
us-gaap:DerivativeInstrumentRisk, us-gaap:HedgingDesignation
us-gaap:FairValueByFairValueHierarchyLevel, us-gaap:FairValueByMeasurementFrequency
us-gaap:FairValueByMeasurementFrequency

us-gaap:DerivativeLiabilities
us-gaap:BalanceSheetLocation
us-gaap:DerivativeInstrumentRisk, us-gaap:HedgingDesignation
us-gaap:FairValueByFairValueHierarchyLevel, us-gaap:FairValueByMeasurementFrequency
us-gaap:FairValueByMeasurementFrequency

us-gaap:DerivativeNotionalAmount
us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations
us-gaap:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationConsideration
us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations
us-gaap:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationOtherAssets
us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations
us-gaap:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationOtherLiabilities
us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations
us-gaap:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationPropertyPlantAndEquipment

us-gaap:EmployeeRelatedLiabilitiesCurrent

us-gaap:EmployeeServiceShareBasedCompensationNonvestedAwardsTotalCompensationCostNotYetRecognizedStockOptions
us-gaap:AwardType

us-gaap:EquitySecuritiesFvNiCost

us-gaap:EquitySecuritiesWithoutReadilyDeterminableFairValueAmount

us-gaap:FairValueDisclosureOffbalanceSheetRisksFaceAmountLiability

us-gaap:FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetValue

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAccumulatedAmortization
us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsByMajorClass

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseNextTwelveMonths

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseRemainderOfFiscalYear

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearFive

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearFour

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearThree

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearTwo

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsGross
us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsByMajorClass

us-gaap:IntangibleAssetsGrossExcludingGoodwill

us-gaap:InventoryFinishedGoodsNetOfReserves

us-gaap:InventoryValuationReserves

us-gaap:InventoryWorkInProcessAndRawMaterialsNetOfReserves
us-gaap:Ownership, us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:InvestmentOwnedAtFairValue

us-gaap:InvestmentsFairValueDisclosure
us-gaap:BalanceSheetLocation
us-gaap:FairValueByFairValueHierarchyLevel, us-gaap:FairValueByMeasurementFrequency
us-gaap:FairValueByMeasurementFrequency
us-gaap:RelatedPartyTransaction, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueNextTwelveMonths

us-gaap:LiabilitiesFairValueDisclosure
us-gaap:DerivativeInstrumentRisk, us-gaap:HedgingDesignation
us-gaap:FairValueByFairValueHierarchyLevel, us-gaap:FairValueByMeasurementFrequency
us-gaap:FairValueByMeasurementFrequency
us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations
us-gaap:LiabilitiesOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperation
us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations
us-gaap:LiabilitiesOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationCurrent

us-gaap:LiabilityForUncertainTaxPositionsCurrent
us-gaap:ShortTermDebtType
us-gaap:LineOfCreditFacilityMaximumBorrowingCapacity
us-gaap:StatementScenario, us-gaap:ShortTermDebtType

us-gaap:LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalAfterYearFive

us-gaap:LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalInNextTwelveMonths

us-gaap:LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalInYearFive

us-gaap:LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalInYearFour

us-gaap:LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalInYearThree

us-gaap:LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalInYearTwo
dei:LegalEntity, us-gaap:Ownership
us-gaap:MinorityInterestOwnershipPercentageByNoncontrollingOwners
dei:LegalEntity, us-gaap:Ownership, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty
us-gaap:Ownership, us-gaap:RelatedPartyTransaction
us-gaap:Ownership, us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:OperatingLeaseWeightedAverageDiscountRatePercent
us-gaap:TaxPeriod
us-gaap:OperatingLossCarryforwards
us-gaap:Ownership, us-gaap:RelatedPartyTransaction
us-gaap:OtherCommitmentDueInFourthYear
us-gaap:Ownership, us-gaap:RelatedPartyTransaction
us-gaap:OtherCommitmentDueInNextTwelveMonths
us-gaap:Ownership, us-gaap:RelatedPartyTransaction
us-gaap:OtherCommitmentDueInSecondYear
us-gaap:Ownership, us-gaap:RelatedPartyTransaction
us-gaap:OtherCommitmentDueInThirdYear

us-gaap:OtherLongTermDebt
dei:LegalEntity
us-gaap:OtherMinorityInterests
us-gaap:RetirementPlanType
us-gaap:PensionAndOtherPostretirementDefinedBenefitPlansCurrentLiabilities

us-gaap:PurchaseObligationDueAfterFifthYear

us-gaap:PurchaseObligationDueInFifthYear

us-gaap:PurchaseObligationDueInFourthYear

us-gaap:PurchaseObligationDueInNextTwelveMonths

us-gaap:PurchaseObligationDueInSecondYear

us-gaap:PurchaseObligationDueInThirdYear

us-gaap:RestrictedCashAndCashEquivalents
us-gaap:CounterpartyName
us-gaap:RelatedPartyTransaction, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty
us-gaap:RestrictedCashAndCashEquivalentsAtCarryingValue

us-gaap:RevenueRemainingPerformanceObligation
bkr:RevenueRecognitionRemainingPerformanceObligationPeriod
us-gaap:RevenueRemainingPerformanceObligationPercentage
us-gaap:AwardType
us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedNumber
us-gaap:AwardType
us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedWeightedAverageGrantDateFairValue
us-gaap:PlanName, us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardNumberOfSharesAuthorized
us-gaap:PlanName, us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardNumberOfSharesAvailableForGrant

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsExercisableNumber

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsExercisableWeightedAverageExercisePrice

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsVestedAndExpectedToVestOutstandingAggregateIntrinsicValue
us-gaap:AwardType
us-gaap:SharebasedCompensationArrangementBySharebasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsAggregateIntrinsicValueOutstanding

us-gaap:StandardProductWarrantyAccrual

us-gaap:UnbilledContractsReceivable

us-gaap:UndistributedEarningsOfForeignSubsidiaries

us-gaap:UnrecognizedTaxBenefitsIncomeTaxPenaltiesAccrued

us-gaap:UnrecognizedTaxBenefitsInterestOnIncomeTaxesAccrued

us-gaap:UnrecognizedTaxBenefitsThatWouldImpactEffectiveTaxRate

Plots across concepts


IncomeStatement
Net Income Loss
Expenses
Other Nonoperating Income Expense
Balance Sheet
Operating Lease Right Of Use Asset
Assets
Derivative Assets
Current Assets
Other Assets Current
NonCurrent Assets
Operating Lease Right Of Use Asset
PropertyPlantAndEquipmentNet
Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment
Liabilities
Derivative Liabilities
Current Liabilities
Debt Current
Noncurrent Liabilities
Deferred Income Tax Liabilities Net
Stockholders Equity
Retained Earnings Accumulated Deficit
CashFlow
Net Cash Provided By Used In Financing Activities
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
Net Income Loss
NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities
Payments For Proceeds From Other Investing Activities
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
Net Cash Provided By Used In Financing Activities
OperatingLeaseLiability
Operating Lease Liability Current
LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDue
Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four
FiniteLivedIntangibleAssets
Finite Lived Intangible Assets Net
InventoryNet
Inventory Finished Goods Net Of Reserves
AccountsReceivable
Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current

Tables

  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
 us-gaap:SharesOutstanding us-gaap:StatementClassOfStock,us-gaap:StatementEquityComponents us-gaap:CommonClassA,us-gaap:CommonStockNANA723.999NANANA650.065NANANA513.399412.161411.631416.3422.208428.0NANA0.0NANANA
 us-gaap:SharesOutstanding us-gaap:StatementClassOfStock,us-gaap:StatementEquityComponents us-gaap:CommonClassB,us-gaap:CommonStockNANA311.433NANANA377.428NANANA521.543687.743687.743696.46706.985717.0NANA0.0NANANA
 us-gaap:CommonStockSharesIssued us-gaap:StatementClassOfStock us-gaap:CommonClassA█▆▄▂▁▁▁828.0773.0724.0685.0655.0654.0650.0NA516.0514.94513.0412.0412.0416.0422.0428.0NANANANANANA
 us-gaap:CommonStockSharesIssued us-gaap:StatementClassOfStock us-gaap:CommonClassB▁▃▅▇███214.0268.0311.0349.0377.0377.0377.0NA522.0521.543522.0688.0688.0696.0707.0717.0NANANANANANA
 us-gaap:CommonStockSharesOutstanding us-gaap:StatementClassOfStock us-gaap:CommonClassA█▇▆▆▅▅▅▅▃▃▃▁▁▁▁▁828.0773.0724.0685.0655.0654.0650.0649.0516.0515.0513.0412.0412.0416.0422.0428.0NANANANANANA
 us-gaap:CommonStockSharesOutstanding us-gaap:StatementClassOfStock us-gaap:CommonClassB▁▂▂▃▃▃▃▃▅▅▅█████214.0268.0311.0349.0377.0377.0377.0377.0522.0522.0522.0688.0688.0696.0707.0717.0NANANANANANA
 us-gaap:CommonStockSharesOutstanding us-gaap:StatementClassOfStock,us-gaap:StatementEquityComponents us-gaap:CommonClassA,us-gaap:CommonStock█▇▆▅▄▄▄▄▁▁▁828.0773.0723.999685.0655.0654.0650.065649.181515.624514.94513.399NANANANANANANANANANANA
 us-gaap:CommonStockSharesOutstanding us-gaap:StatementClassOfStock,us-gaap:StatementEquityComponents us-gaap:CommonClassB,us-gaap:CommonStock▁▂▃▄▅▅▅▅███214.0268.0311.433349.0377.0377.0377.428377.428521.543521.543521.543NANANANANANANANANANANA
us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding 806.0NANANA655.0NANANANANANANANANANANANANANANANANA
 us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBasic us-gaap:StatementClassOfStock us-gaap:CommonClassA806.0NANA676.0655.0653.0NA538.0515.0515.0NA412.0414.0421.0NA428.0NANANANANANA
 us-gaap:WeightedAverageNumberOfShareOutstandingBasicAndDiluted us-gaap:StatementClassOfStock us-gaap:CommonClassANA740.0NANANA653.0NANANANANANANANANA428.0NANANANANANA
us-gaap:EarningsPerShareDiluted -0.08NANANA-0.3NA0.070.11-0.020.060.280.03-0.050.170.07-0.240.00.0NANANANA
 us-gaap:EarningsPerShareBasicAndDiluted us-gaap:StatementClassOfStock us-gaap:CommonClassANA-0.61NA-0.25-0.31-15.64NA0.11-0.020.06NA0.03-0.050.170.06999999999999998-0.24NANANANANANA
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
 COGS Ratio us-gaap:ProductOrService us-gaap:Product▃▂▇▄▁▃█▅▅▄▇▃▃▃▅▃3078.02936.03606.03290.02868.03082.03803.03339.03346.03202.03692.03142.03119.03160.03443.03110.0NANANANANANA
 COGS Ratio us-gaap:ProductOrService us-gaap:Service▃▂▂▁▂▆▇▇█▆▇▇▆▅2064.01846.01889.01759.01868.02343.02545.02543.02648.02413.02573.02523.02429.02239.0NANANANANANANANA
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
 TTM Greenblatt ROC _ _█████▁███████████194.0164.0182.0-49.0-52.0-16059.0330.0297.0271.0176.0382.0282.078.0-41.0-92.0-122.00.0NANANANANA
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
us-gaap:ComprehensiveIncomeNetOfTax █▇█▇▇▁██▇██▇▇█▇█████85.0-483.0776.0-116.0-162.0-10378.0107.0-16.0-87.0117.019.0-21.0-221.0188.0-26.00.00.00.00.00.0NANA
us-gaap:ComprehensiveIncomeNetOfTaxAttributableToNoncontrollingInterest █▇██▇▁██████▇█▇█████30.0-164.0351.0-71.0-133.0-5985.078.018.0-80.0126.023.0-31.0-356.0109.0-208.05.07.00.0-17.0-2.0NANA
us-gaap:ComprehensiveIncomeNetOfTaxIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest █▇█▇▇▁██▇███▇█▇███▇█115.0-647.01127.0-187.0-295.0-16363.0185.02.0-167.0243.042.0-52.0-577.0297.0-234.05.00.0141.0-132.0-19.0NANA
 us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSold us-gaap:ProductOrService us-gaap:Product▃▁▇▅▁▅█▅▆▄█▄▃▄█▂2674.02534.03087.02920.02531.02846.03151.02901.02937.02810.03153.02819.02752.02800.03109.02587.0NANANANANANA
 us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSold us-gaap:ProductOrService us-gaap:Service▂▁▁▁▃▆▇▇█▆▇▇▆▅1492.01390.01399.01372.01527.01824.01903.01880.01995.01829.01876.01873.01860.01758.0NANANANANANANANA
us-gaap:CostsAndExpenses █▁4948.04618.0NA5098.04788.021484.06018.05585.05723.05439.05883.05383.05470.05440.05855.05497.00.02978.03232.02848.0NANA
 us-gaap:DisposalGroupNotDiscontinuedOperationGainLossOnDisposal us-gaap:DisposalGroupClassification,us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperations,bkr:SurfacePressureControlFlowSPCFlowNANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANA
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments ▇▇█▇▇▁█▇▇▇█▇▇▇▇▇▇▇█▇66.0-536.01520.0-264.0-376.0-16093.0307.0224.084.0138.0474.0233.058.0-85.0-135.0-167.0-30.074.0265.0161.0NANA
us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit ▃▃█▂▂▂▄▃▃▃▄▃▃▁▁▃▂▂▃▃143.069.0569.06.0-21.05.0213.0107.095.067.0172.0110.062.0-86.0-51.093.00.08.0118.070.0NANA
us-gaap:IncomeTaxesPaidNet ▁▂▄▃▃▄▄▃▃▃▄▃▄▃▃▁▃▂█9.039.0124.0106.093.0118.0152.0103.0107.076.0119.087.0136.082.0108.0-7.081.048.0324.0NANANA
us-gaap:InterestIncomeExpenseNet ▂▁▁▂▁▂▂▂▃▂▂▃▂▄▃▄█▆▅▆-65.0-74.0-69.0-66.0-69.0-59.0-63.0-59.0-56.0-59.0-59.0-55.0-63.0-46.0-56.0-42.00.0-20.0-28.0-21.0NANA
 us-gaap:InterestIncomeExpenseNet us-gaap:ConsolidationItems us-gaap:MaterialReconcilingItems▂▁▂▂▂▃▂▃▃▃▃▃▂▄▃▅█▇▆▇-65.0-74.0-69.0-66.0-69.0-59.0-63.0-59.0-56.0-59.0-59.0-55.0-63.0-46.0-56.0-42.0-14.0-20.0-28.0-21.0NANA
us-gaap:InterestPaidNet █▁▇▁▆▁▆▂▅▂▅▃▆▄▅106.051.0101.047.092.049.089.059.081.056.083.061.085.072.078.0NANANANANANANA
us-gaap:NetIncomeLoss █▇█▇▇▁████████████████-68.0-452.0652.0-170.0-201.0-10210.048.057.0-9.032.0131.013.0-19.070.030.0-104.00.00.00.00.00.00.0
us-gaap:NetIncomeLossAttributableToNoncontrollingInterest █▇██▇▁████████▇█████-9.0-153.0299.0-100.0-154.0-5888.046.060.0-2.039.0171.025.0-19.0-89.0-443.0169.06.0-2.0-137.05.0NANA
us-gaap:OperatingIncomeLoss █████▁██████████████194.0164.0182.0-49.0-52.0-16059.0330.0297.0271.0176.0382.0282.078.0-41.0-92.0-122.00.086.0284.0176.0NANA
us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossCashFlowHedgeGainLossAfterReclassificationAndTax ▁▇▆▆▅▃█▆▅▇-16.06.01.02.00.0-8.09.02.0-3.04.0NANANANANANANANANANANANA
 us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossCashFlowHedgeGainLossAfterReclassificationAndTax us-gaap:DerivativeInstrumentRisk,us-gaap:DerivativeInstrumentsGainLossByHedgingRelationship us-gaap:ForeignExchangeContract,us-gaap:CashFlowHedgingNANA3.03.00.0-9.011.01.0-4.05.0NANANANANANANANANANANANA
us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossForeignCurrencyTransactionAndTranslationAdjustmentNetOfTax ▇▅█▇▆▃▇▄▄▇▄▅▁█▄█▄▆▃▄158.0-51.0276.0135.052.0-277.0149.0-123.0-139.0166.0-190.0-88.0-536.0312.0-210.0272.0-119.046.0-261.0-140.0NANA
us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax ▇▅▇▆▆▃▆▄▄▇▃▅▁█▄█▅▆▃▅192.0-42.0176.083.060.0-265.091.0-115.0-156.0172.0-260.0-90.0-539.0316.0-152.0278.00.075.0-279.0-110.0NANA
us-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpense ▃▁█▃▂▃▃▃▃▃▄▃▃▃▃▃▃▃▃▃-63.0-626.01407.0-149.0-255.025.040.0-14.0-131.021.0151.06.043.02.013.0-3.050.08.09.06.0NANA
 us-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpense us-gaap:ConsolidationItems us-gaap:MaterialReconcilingItems▃▁█▃▂▃▃▃▃▃▄▃▃▃▃▃▃▃▃▃-63.0-626.01407.0-149.0-255.025.040.0-14.0-131.021.0151.06.043.02.013.0-3.050.08.09.06.0NANA
us-gaap:ProfitLoss █▇█▇▇▁█████████▇████-77.0-605.0951.0-270.0-355.0-16098.094.0117.0-11.071.0302.038.0-38.0-19.0-82.0-273.00.066.0147.091.0NANA
 us-gaap:ProfitLoss us-gaap:StatementEquityComponents us-gaap:NoncontrollingInterest█▇██▇▁█████████▇███-9.0-153.0299.0-100.0-154.0-5888.046.060.0-2.039.0171.025.0-19.0-89.0-59.0-223.06.0-2.0-1.0NANANA
 us-gaap:ProfitLoss us-gaap:StatementEquityComponents us-gaap:RetainedEarnings█▇█▇▇▁█████████▇-68.0-452.0652.0-170.0-201.0-10210.048.057.0-9.032.0131.013.0-19.070.061.0-134.0NANANANANANA
us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax ▅▅▆▅▅▆█▇▇▆█▇▆▆▇▆▁▁▂▁▂▂5142.04782.05495.05049.04736.05425.06347.05882.05994.05615.06264.05665.05548.05399.05799.05301.03015.03064.03516.03024.03322.03407.0
us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpense ▇▆▆▆▆▇█▇▇▇█▆▇▇██▁▅▅▅642.0587.0574.0565.0590.0675.0749.0679.0701.0704.0755.0608.0662.0674.0785.0792.00.0492.0462.0475.0NANA
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
us-gaap:Assets ▅▆▆▆▆▆█▇▇█▇█████▁36669.036836.038007.037339.037523.037229.053369.052549.052876.053129.052439.053600.054090.055221.057050.054810.00.0NA0.0NANANA
us-gaap:LiabilitiesAndStockholdersEquity ▅▆▆▆▆▆█▇▇█▇█████▁36669.036836.038007.037339.037523.037229.053369.052549.052876.053129.052439.053600.054090.055221.057050.054810.00.0NA0.0NANANA
us-gaap:StockholdersEquity ▅▅▅▅▅▅██▇▇▇▅▅▆▆▆▁13890.013043.012893.011582.011254.011470.021929.021876.017388.017512.017465.013740.013811.014252.014709.014985.00.0NA0.0NANANA
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
us-gaap:AssetsCurrent ▃▃▄▂▃▁▂▁▂▁▂▄▄▅█▅15512.015786.016455.015208.015502.014653.015222.014769.014985.014912.014971.016118.016442.017054.018499.016581.0NANA7401.0NANANA
 us-gaap:Cash us-gaap:RelatedPartyTransaction,us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty bkr:RelatedPartyAmountDuetoRelatedParty,us-gaap:PrincipalOwnerNANA44.0NANANANANANANANANANANANANANANANANANANA
 us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue us-gaap:RelatedPartyTransaction,us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty bkr:RelatedPartyAmountDuetoRelatedParty,us-gaap:MajorityShareholderNANANA85.0100.0106.0162.0528.0NANA747.0NANANANANANANANANANANA
 us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue us-gaap:RelatedPartyTransaction,us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty bkr:RelatedPartyAmountDuetoRelatedParty,us-gaap:PrincipalOwner▁▁█16.016.044.0NANANA162.0NANANANANANANANANANANANANANANA
us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents ▄▄▄▄▄▂▃▂▃▂▃▅▅▆█▅▁3913.04382.04132.04061.04132.03010.03249.02808.03138.03073.03723.04765.04879.05631.07030.04777.02021.0NA981.0NANANA
us-gaap:ReceivablesNetCurrent ▂▁▃▄▄▆█▇▇▇▅▅▆▅▆▁5407.05263.05622.05647.05636.06148.06416.06165.06310.06319.05969.05809.06038.05865.06014.05194.0NANA2563.0NANANA
us-gaap:InventoryNet ▁▁▂▃▄▃▄▄▅▅▄▄▄▄▄█4212.04181.04421.04469.04616.04534.04608.04739.04807.04871.04620.04681.04675.04696.04590.05309.0NANA3224.0NANANA
us-gaap:OtherAssetsCurrent ▇▇█▃▃▂▂▃▁▁▁▂▂▂▂▄1980.01960.02280.01031.01118.0961.0949.01057.0730.0649.0659.0863.0850.0862.0872.01301.0NANA633.0NANANA
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentGross NANA10473.0NANANA10624.0NANANA9853.0NANANA9776.08841.0NANA4390.0NANANA
 us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentGross us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentByType us-gaap:BuildingAndBuildingImprovementsNANA2618.0NANANA2870.0NANANA2854.0NANANA3168.02793.0NANA1344.0NANANA
 us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentGross us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentByType us-gaap:LandAndLandImprovementsNANA404.0NANANA430.0NANANA432.0NANANA413.0348.0NANA130.0NANANA
 us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentGross us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentByType us-gaap:MachineryAndEquipmentNANA7451.0NANANA7324.0NANANA6567.0NANANA6195.05700.0NANA2916.0NANANA
us-gaap:AccumulatedDepreciationDepletionAndAmortizationPropertyPlantAndEquipment █▇█▇▆▆▆▅▅▅▄▄▃▂▂▁5079.04925.05115.04744.04550.04506.04384.04160.03918.03854.03625.03517.03348.03049.02817.02586.0NANA2065.0NANANA
us-gaap:AmortizationOfIntangibleAssets ▂▂▃▃▃▄▄▄▄▄▅▅▅▇█▆▄▂▁▂65.069.077.075.072.084.087.085.097.096.0103.0112.0101.0139.0150.0115.086.063.047.065.0NANA
us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentNet ▁▁▂▃▃▄▅▅▅▅▅▅▆▇█▅5086.05163.05358.05536.05710.05997.06240.06141.06130.06218.06228.06226.06335.06593.06959.06255.0NANA2325.0NANANA
us-gaap:Goodwill ▁▁▁▁▁▁██████████6052.05969.05977.05923.05868.05878.020690.020654.020705.020762.020717.020790.020758.020435.019927.020395.0NANA6680.0NANANA
us-gaap:IndefiniteLivedIntangibleAssetsExcludingGoodwill ▇▇▇▆██████▇▇██▆▁2223.02223.02223.02193.02241.02241.02242.02242.02242.02242.02222.02222.02229.02229.02197.02052.0NANA52.0NANANA
us-gaap:IntangibleAssetsNetExcludingGoodwill ▁▁▂▁▂▂▄▄▄▅▅▅▆▆▇█4202.04228.04397.04377.04416.04576.05381.05431.05510.05663.05719.05831.05973.06203.06358.06826.0NANA2449.0NANANA
us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsNet ▁▁▁▂▁▂▄▄▄▅▅▅▅▆▆█1979.02005.02174.02184.02175.02335.03139.03189.03268.03421.03497.03609.03744.03974.04161.04774.0NANA2397.0NANANA
us-gaap:DeferredTaxAssetsLiabilitiesNet NANA767.0NANANA903.0NANANA929.0NANANA225.0NANANANANANANA
us-gaap:OperatingLeaseRightOfUseAsset NANA802.0NANANA829.0NANA860.0NANANANANANANANANANANANA
us-gaap:OtherAssetsNoncurrent █▇▇████▇▇▇▃▁▁▂▄▂2990.02848.02866.03019.02978.02984.03001.02760.02799.02769.01838.01422.01484.01718.02080.01668.0NANA573.0NANANA
us-gaap:EquitySecuritiesFvNi ▄▄█▁▁▁▁▁▁▁▁544.0714.01502.02.02.02.024.039.040.049.039.0NANANANANANANANANANANA
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
us-gaap:AccountsPayableCurrent ▄▃▃▃▄▆█▅▆▆▆▄▃▃▂▁3593.03468.03532.03482.03628.03991.04268.03870.03966.03918.04025.03686.03574.03439.03377.03203.0NANA1898.0NANANA
us-gaap:ContractWithCustomerLiabilityCurrent ▇▇▇██▇▅▄▃▂▂▁▁3467.03397.03454.03623.03507.03196.02870.02436.02214.01923.01765.01587.01630.0NA1775.0NANANANANANANA
us-gaap:DebtCurrent ▁▄▄▄▄▂▂▃▄▄▄▄▅▅█▇51.0887.0889.0935.0934.0210.0321.0694.0892.0906.0942.01000.01067.01176.02037.01866.0NANA239.0NANANA
us-gaap:LiabilitiesCurrent ▅▆▇██▆▆▄▄▃▃▁▂▁▃▂9805.09958.010227.010639.010567.010141.010014.09332.09341.09052.09020.08457.08633.08325.08897.08732.0NANA4934.0NANANA
us-gaap:OperatingLeaseLiabilityCurrent NANA218.0NANANA201.0NANANANANANANANANANANANANANANA
us-gaap:OtherLiabilitiesCurrent █▃▄▇▆█▆▄▃▄▄▂▄▁▂▂2694.02206.02352.02599.02498.02744.02555.02332.02269.02305.02288.02184.02362.02034.02102.02120.0NANA1201.0NANANA
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
 us-gaap:LongTermDebt dei:LegalEntity,us-gaap:CounterpartyName,us-gaap:LongtermDebtType bkr:BakerHughesHoldingsLLC,bkr:BakerHughesCoObligorInc.,us-gaap:SeniorNotes▁▃▄▇█6644.06647.06650.06654.06656.0NANANANANANANANANANANANANANANANANA
 us-gaap:LongTermDebt us-gaap:DebtInstrument bkr:SixPointEightSevenFivePercentNotesdueJanuary2029281.0NA284.0NANANANANANANANANANANANANANANANANANANA
 us-gaap:LongTermDebt us-gaap:DebtInstrument,us-gaap:LongtermDebtType bkr:EightPointFiveFivePercentDebenturesdueJune2024,us-gaap:UnsecuredDebt▁▂▄▄▅▆▇█120.0121.0123.0124.0125.0126.0127.0128.0NANA131.0NANANANANANANANANANANA
 us-gaap:LongTermDebt us-gaap:DebtInstrument,us-gaap:LongtermDebtType bkr:FivePointOneTwoFivePercentNotesdueSeptember2040,us-gaap:SeniorNotes▁▃▃▄▅▆▆█1294.01296.01297.01298.01299.01300.01301.01303.0NANA1306.0NANANANANANANANANANANA
 us-gaap:LongTermDebt us-gaap:DebtInstrument,us-gaap:LongtermDebtType bkr:FourPointFourEightSixPercentNotesDueMay2030,us-gaap:SeniorNotesNA497.0497.0497.0496.0NA0.0NANANANANANANANANANANANANANANA
 us-gaap:LongTermDebt us-gaap:DebtInstrument,us-gaap:LongtermDebtType bkr:FourPointZeroEightZeroPercentSeniorNotesDueDecember2047,us-gaap:SeniorNotes▄▄▄▄▄▄▄▄1337.01337.01337.01337.01337.01337.01337.01337.0NANA1336.0NANANANANANANANANANANA
 us-gaap:LongTermDebt us-gaap:DebtInstrument,us-gaap:LongtermDebtType bkr:SixPointEightSevenFivePercentNotesdueJanuary2029,us-gaap:SeniorNotesNA282.0284.0285.0286.0287.0289.0290.0NANA294.0NANANANANANANANANANANA
 us-gaap:LongTermDebt us-gaap:DebtInstrument,us-gaap:LongtermDebtType bkr:ThreePointOneThreeEightPercentSeniorNotesDueNovember2029,us-gaap:SeniorNotesNANA522.0NANANA522.0NANANA0.0NANANANANANANANANANANA
 us-gaap:LongTermDebt us-gaap:DebtInstrument,us-gaap:LongtermDebtType bkr:ThreePointThreeThreeSevenSeniorNotesDueDecember2027,us-gaap:SeniorNotes██████▁▁1344.01344.01344.01344.01344.01344.01343.01343.0NANA1343.0NANANANANANANANANANANA
 us-gaap:LongTermDebt us-gaap:DebtInstrument,us-gaap:LongtermDebtType bkr:TwoPointSevenSevenThreePercentSeniorNotesDueDecember2022,us-gaap:SeniorNotes██▄▄▄▄▁▁1248.01248.01247.01247.01247.01247.01246.01246.0NANA1245.0NANANANANANANANANANANA
us-gaap:LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations █████▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▁6722.06733.06744.06754.06766.06285.06301.06313.06256.06270.06285.06293.06319.06296.06312.03039.0NANA38.0NANANA
us-gaap:DeferredIncomeTaxLiabilitiesNet ▄▄▅▄▄█▁▂▂149.0166.0186.0172.0177.0314.051.074.075.0NA143.0NANANA490.0NANANANANANANA
us-gaap:PensionAndOtherPostretirementDefinedBenefitPlansLiabilitiesNoncurrent ▆▆▇▅▃▂▄▁▁▂▂▄▄▆▆█1163.01197.01217.01147.01059.01025.01079.0977.0997.01033.01018.01082.01100.01172.01172.01262.0NANA519.0NANANA
us-gaap:MinorityInterest ▁▁▂▂▂▂▄▄▅▆▆▇▇███3510.04381.05349.05667.06311.06515.012570.012560.017393.017574.017548.022823.023006.023843.024464.025163.0NANA167.0NANANA
us-gaap:OtherLiabilitiesNoncurrent ▆▆▆▆▆▇▆▆▆█▂▂▃▁▂▂1430.01358.01391.01378.01389.01479.01425.01417.01426.01599.0960.01024.01073.0909.0972.0996.0NANA495.0NANANA
us-gaap:OperatingLeaseLiabilityNoncurrent NANA591.0NANANA641.0NANANANANANANANANANANANANANANA
us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearTwo NANA172.0NANANANANANANANANANANANANANANANANANANA
us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearThree NANA114.0NANANANANANANANANANANANANANANANANANANA
us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearFour NANA78.0NANANANANANANANANANANANANANANANANANANA
us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearFive NANA60.0NANANANANANANANANANANANANANANANANANANA
us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueAfterYearFive NANA313.0NANANANANANANANANANANANANANANANANANANA
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
us-gaap:StockholdersEquity ▅▅▅▅▅▅██▇▇▇▅▅▆▆▆▁13890.013043.012893.011582.011254.011470.021929.021876.017388.017512.017465.013740.013811.014252.014709.014985.00.0NA0.0NANANA
us-gaap:StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest ▂▂▂▂▂▂▆▆▇▇▇▇▇▇██▁▁▁▁17400.017424.018242.017249.017565.017985.034499.034436.034781.035086.035013.036563.036817.038095.039173.040148.016203.014652.014855.015264.0NANA
us-gaap:AdditionalPaidInCapitalCommonStock █▇▇▇▆▆▆▆▃▃▃▁▁▁▂▂26253.025357.024613.023977.023432.023486.023565.023570.018668.018646.018659.014575.014625.014845.015483.015716.0NANA0.0NANANA
us-gaap:RetainedEarningsAccumulatedDeficit ▁▁▁▁▁▁██████████-10462.0-10394.0-9942.0-10594.0-10413.0-10212.00.00.0-9.00.025.0-14.0-27.0-8.0-73.0-104.0NANA0.0NANANA
us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax ▁▁▂▂▂▂▂▂▄▅▅▇▇█▇█-1901.0-1920.0-1778.0-1801.0-1765.0-1804.0-1636.0-1694.0-1271.0-1134.0-1219.0-821.0-787.0-585.0-701.0-627.0NANA-1894.0NANANA
us-gaap:MinorityInterest ▁▁▂▂▂▂▄▄▅▆▆▇▇███3510.04381.05349.05667.06311.06515.012570.012560.017393.017574.017548.022823.023006.023843.024464.025163.0NANA167.0NANANA
us-gaap:AdjustmentsToAdditionalPaidInCapitalSharebasedCompensationRequisiteServicePeriodRecognitionValue ▇▇▆▇██▇▇▆▅▄▄▄▄▁▃52.050.046.052.056.056.051.050.046.040.031.031.030.030.013.024.0NANANANANANA
us-gaap:MinorityInterestDecreaseFromDistributionsToNoncontrollingInterestHolders ▁▂▂▃▃▃▃▅▅▅▅█▇▇39.056.057.063.068.068.068.094.094.094.095.0147.0126.0127.0NANANANANANANANA
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities ▅▅▄▃▃▄█▄▅▂▇▃▃▄▂▂▂▁▄506.0678.0377.0219.0230.0478.01357.0360.0593.0-184.01089.0240.0139.0294.0-214.0-196.0-43.0-346.0457.0NANANA
us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities █████▇▇█▇▇▇███▇▁███44.0-174.0-67.0-114.0-119.0-318.0-386.0-96.0-307.0-256.0-374.0-42.0-28.0-134.0-251.0-3749.0-63.0-67.0-126.0NANANA
us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities ▂▂▂▂▃▂▂▂▂▂▁▂▂▁▅█▃▃▂-1030.0-255.0-269.0-201.01022.0-327.0-538.0-569.0-195.0-232.0-1716.0-275.0-819.0-1553.02707.06668.01087.0457.0-331.0NANANA
us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffect ▄▆▅▅█▄▆▄▅▃▂▅▃▁-469.0250.071.0-71.01122.0-239.0441.0-330.065.0-650.0-1042.0-114.0-752.0-1399.0NANANANANANANANA
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
us-gaap:DepreciationDepletionAndAmortization ▅▅▅▆▆▆▆▆▇▆▆▆▇▇▇█▂▁▁278.0292.0307.0316.0340.0355.0353.0356.0359.0350.0353.0353.0392.0388.0387.0426.0158.0132.0111.0NANANA
us-gaap:IncreaseDecreaseInAccountsReceivable ▄▁▃▃▁▂▄▄▃▄▄▃▄▃█▄▄▃▃74.0-341.0-101.019.0-419.0-179.0208.0148.023.0204.0168.01.0160.0-125.0941.0148.083.018.065.0NANANA
us-gaap:IncreaseDecreaseInInventories ▅▄▄▄▇▇▄▅▆█▅▆▇▇▂▅▃▅▁-31.0-88.0-103.0-92.0135.0140.0-124.021.083.0220.04.053.0148.0134.0-230.014.0-152.0-24.0-334.0NANANA
us-gaap:IncreaseDecreaseInOtherOperatingCapitalNet ▄▆▅▂▇▄▄▆▆▆▅▆▅▄▁▆█▅▄-90.0202.056.0-332.0211.0-162.0-174.0111.0175.0193.08.091.030.0-50.0-498.091.0399.067.0-127.0NANANA
us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities ▅▅▄▃▃▄█▄▅▂▇▃▃▄▂▂▂▁▄506.0678.0377.0219.0230.0478.01357.0360.0593.0-184.01089.0240.0139.0294.0-214.0-196.0-43.0-346.0457.0NANANA
us-gaap:NetIncomeLoss █▇█▇▇▁████████████████-68.0-452.0652.0-170.0-201.0-10210.048.057.0-9.032.0131.013.0-19.070.030.0-104.00.00.00.00.00.00.0
us-gaap:ProfitLoss █▇█▇▇▁█████████▇████-77.0-605.0951.0-270.0-355.0-16098.094.0117.0-11.071.0302.038.0-38.0-19.0-82.0-273.00.066.0147.091.0NANA
 us-gaap:ProfitLoss us-gaap:StatementEquityComponents us-gaap:NoncontrollingInterest█▇██▇▁█████████▇███-9.0-153.0299.0-100.0-154.0-5888.046.060.0-2.039.0171.025.0-19.0-89.0-59.0-223.06.0-2.0-1.0NANANA
 us-gaap:ProfitLoss us-gaap:StatementEquityComponents us-gaap:RetainedEarnings█▇█▇▇▁█████████▇-68.0-452.0652.0-170.0-201.0-10210.048.057.0-9.032.0131.013.0-19.070.061.0-134.0NANANANANANA
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities █████▇▇█▇▇▇███▇▁███44.0-174.0-67.0-114.0-119.0-318.0-386.0-96.0-307.0-256.0-374.0-42.0-28.0-134.0-251.0-3749.0-63.0-67.0-126.0NANANA
us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets ▃▅▃▄▅██▆▆▆▇▅▅▄▅▆▁▁▂171.0221.0173.0199.0237.0365.0367.0279.0300.0294.0342.0242.0234.0177.0248.0274.067.076.094.0NANANA
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities ▂▂▂▂▃▂▂▂▂▂▁▂▂▁▅█▃▃▂-1030.0-255.0-269.0-201.01022.0-327.0-538.0-569.0-195.0-232.0-1716.0-275.0-819.0-1553.02707.06668.01087.0457.0-331.0NANANA
us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock █▇▇▇▇▇▆▅▅▅▅▄▄▅▅▅▁▁▁149.0131.0129.0123.0118.0118.0117.093.092.093.091.074.074.076.079.076.00.00.00.0NANANA
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31

Shares Outstanding

us-gaap:SharesOutstanding us-gaap:StatementClassOfStock, us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:SharesOutstanding

us-gaap:CommonClassA, us-gaap:CommonStock


Shares
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value7236505134124114164224280.0
Percentage of SharesOutstanding100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0

us-gaap:CommonClassB, us-gaap:CommonStock


Shares
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value3113775216876876967067170.0
Percentage of SharesOutstanding43.058.1101.6166.9167.1167.3167.4167.50.0

Common Stock Shares Issued

us-gaap:CommonStockSharesIssued us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:CommonStockSharesIssued

us-gaap:CommonClassA


Common
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Value828773724685655654650516514513412412416422428
Percentage of CommonStockSharesIssued100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:CommonClassB


Common
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Value214268311349377377377522521522688688696707717
Percentage of CommonStockSharesIssued25.834.743.050.957.657.658.0101.2101.3101.8167.0167.0167.3167.5167.5

Common Stock Shares Outstanding

us-gaap:CommonStockSharesOutstanding us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:CommonStockSharesOutstanding

us-gaap:CommonClassA


Common
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Value828773724685655654650649516515513412412416422428
Percentage of CommonStockSharesOutstanding100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:CommonClassB


Common
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Value214268311349377377377377522522522688688696707717
Percentage of CommonStockSharesOutstanding25.834.743.050.957.657.658.058.1101.2101.4101.8167.0167.0167.3167.5167.5

us-gaap:CommonStockSharesOutstanding us-gaap:StatementClassOfStock, us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:CommonClassA, us-gaap:CommonStock


Common
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
Value828773723685655654650649515514513
Percentage of CommonStockSharesOutstanding100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.099.9100.0100.1

us-gaap:CommonClassB, us-gaap:CommonStock


Common
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
Value214268311349377377377377521521521
Percentage of CommonStockSharesOutstanding25.834.743.050.957.657.658.158.2101.1101.3101.7

Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding

us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding

us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding


Weighted
Period End2021-06-302020-06-30
Value806655
Percentage of WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding100.0100.0

us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:CommonClassA


Weighted
Period End2020-09-302020-06-302020-03-312019-09-302019-06-302019-03-312018-09-302018-06-302018-03-312017-09-30
Value676655653541515516414414422428
Percentage of WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding0.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic

us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBasic us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBasic

us-gaap:CommonClassA


Weighted
Period End2021-06-302020-09-302020-06-302020-03-312019-09-302019-06-302019-03-312018-09-302018-06-302018-03-312017-09-30
Value806676655653538515515412414421428
Percentage of WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBasic100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Weighted Average Number Of Share Outstanding Basic And Diluted

us-gaap:WeightedAverageNumberOfShareOutstandingBasicAndDiluted us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:WeightedAverageNumberOfShareOutstandingBasicAndDiluted

us-gaap:CommonClassA


Weighted
Period End2021-03-312020-03-312017-09-30
Value740653428
Percentage of WeightedAverageNumberOfShareOutstandingBasicAndDiluted100.0100.0100.0

Earnings Per Share Basic

us-gaap:EarningsPerShareBasic us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:EarningsPerShareBasic

us-gaap:CommonClassA


Earnings
Period End2021-06-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Value-0.08-0.3-15.640.080.11-0.020.060.310.03-0.050.170.07-0.31
Percentage of EarningsPerShareBasic100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Earnings Per Share Diluted

us-gaap:EarningsPerShareDiluted

us-gaap:EarningsPerShareDiluted


Earnings
Period End2021-06-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value-0.08-0.30.070.11-0.020.060.280.03-0.050.170.07-0.2400
Percentage of EarningsPerShareDiluted100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.0

us-gaap:EarningsPerShareDiluted us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:CommonClassA


Earnings
Period End2021-06-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Value-0.08-0.3-15.640.080.11-0.020.060.30.03-0.050.170.07-0.31
Percentage of EarningsPerShareDiluted100.0100.00.0114.3100.0100.0100.0107.1100.0100.0100.0100.0129.2

Earnings Per Share Basic And Diluted

us-gaap:EarningsPerShareBasicAndDiluted us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:EarningsPerShareBasicAndDiluted

us-gaap:CommonClassA


Earnings
Period End2021-03-312020-09-302020-06-302020-03-312019-09-302019-06-302019-03-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Value-0.61-0.25-0.31-15.640.11-0.020.060.03-0.050.170.07-0.24
Percentage of EarningsPerShareBasicAndDiluted100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Comprehensive Income Net Of Tax

us-gaap:ComprehensiveIncomeNetOfTax

us-gaap:ComprehensiveIncomeNetOfTax


Comprehensive
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value85-483.0776-116.0-162.0-10378.0107-16.0-87.011719-21.0-221.0188-26.00.00.00.00.00.0
Percentage of ComprehensiveIncomeNetOfTax100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.00.00.00.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax1.7-10.114.1-2.3-3.4-191.31.7-0.3-1.52.10.3-0.4-4.03.5-0.40.00.00.00.00.0

Comprehensive Income Net Of Tax Attributable To Noncontrolling Interest

us-gaap:ComprehensiveIncomeNetOfTaxAttributableToNoncontrollingInterest

us-gaap:ComprehensiveIncomeNetOfTaxAttributableToNoncontrollingInterest


Comprehensive
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value30-164.0351-71.0-133.0-5985.07818-80.012623-31.0-356.0109-208.05.07.00.0-17.0-2.0
Percentage of ComprehensiveIncomeNetOfTaxAttributableToNoncontrollingInterest100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax0.6-3.46.4-1.4-2.8-110.31.20.3-1.32.20.4-0.5-6.42.0-3.60.10.20.0-0.5-0.1

Comprehensive Income Net Of Tax Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest

us-gaap:ComprehensiveIncomeNetOfTaxIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest

us-gaap:ComprehensiveIncomeNetOfTaxIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest


Comprehensive
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value115-647.01127-187.0-295.0-16363.01852.0-167.024342-52.0-577.0297-234.05.00.0141-132.0-19.0
Percentage of ComprehensiveIncomeNetOfTaxIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax2.2-13.520.5-3.7-6.2-301.62.90.0-2.84.30.7-0.9-10.45.5-4.00.10.04.6-3.8-0.6

Cost Of Goods And Services Sold

us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSold us-gaap:ProductOrService

us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSold

us-gaap:Product


Cost
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Value2674253430872920253128463151290129372810315328192752280031092587
Percentage of CostOfGoodsAndServicesSold100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax52.053.056.257.853.452.549.649.349.050.050.349.849.651.953.648.8
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:Product86.986.30.088.888.292.30.086.987.887.80.089.788.288.60.083.2

us-gaap:Service


Cost
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value14921390139913721527182419031880199518291876187318601758
Percentage of CostOfGoodsAndServicesSold55.854.945.347.060.364.160.464.867.965.159.566.467.662.8
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax29.029.125.527.232.233.630.032.033.332.629.933.133.532.6
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:Service72.375.30.078.081.777.80.073.975.375.80.074.276.678.5

Costs And Expenses

us-gaap:CostsAndExpenses

us-gaap:CostsAndExpenses


Costs
Period End2021-06-302021-03-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value49484618509847882148460185585572354395883538354705440585554970.0297832322848
Percentage of CostsAndExpenses100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax96.296.6101.0101.1396.094.895.095.596.993.995.098.6100.8101.0103.70.097.291.994.2

Disposal Group Not Discontinued Operation Gain Loss On Disposal

us-gaap:DisposalGroupNotDiscontinuedOperationGainLossOnDisposal us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations

us-gaap:DisposalGroupNotDiscontinuedOperationGainLossOnDisposal

us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperations, bkr:SurfacePressureControlFlowSPCFlow


Disposal
Period End2020-10-31
Value137
Percentage of DisposalGroupNotDiscontinuedOperationGainLossOnDisposal100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax0.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperations bkr:SurfacePressureControlFlowSPCFlow0.0

Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments

us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments

us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments


Income
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value66-536.01520-264.0-376.0-16093.03072248413847423358-85.0-135.0-167.0-30.074265161
Percentage of IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax1.3-11.227.7-5.2-7.9-296.64.83.81.42.57.64.11.0-1.6-2.3-3.2-1.02.47.55.3

us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments us-gaap:ConsolidationItems

us-gaap:CorporateNonSegment


Income
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value-111.0-109.0-111.0-115.0-117.0-122.0-119.0-109.0-105.0-100.0-111.0-98.0-98.0-98.0-91.0-89.0-70.0-120.0-140.0-75.0
Percentage of IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments-168.220.3-7.343.631.10.8-38.8-48.7-125.0-72.5-23.4-42.1-169.0115.367.453.3233.3-162.2-52.8-46.6
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax-2.2-2.3-2.0-2.3-2.5-2.2-1.9-1.9-1.8-1.8-1.8-1.7-1.8-1.8-1.6-1.7-2.3-3.9-4.0-2.5
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:CorporateNonSegment0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:OperatingSegments


Income
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value444379573349221361665531466373607475387327395329152329518354
Percentage of IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments672.7-70.737.7-132.2-58.8-2.2216.6237.1554.8270.3128.1203.9667.2-384.7-292.6-197.0-506.7444.6195.5219.9
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax8.67.910.46.94.76.710.59.07.86.69.78.47.06.16.86.25.010.714.711.7
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:OperatingSegments0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments us-gaap:ConsolidationItems, us-gaap:StatementBusinessSegments

us-gaap:OperatingSegments, bkr:DigitalSolutions


Income
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
Value252476464129109828468115106
Percentage of IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments37.9-4.55.0-17.4-10.9-0.235.536.6100.049.324.345.5
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax0.50.51.40.90.90.51.71.41.41.21.81.9
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:OperatingSegments bkr:DigitalSolutions0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:OperatingSegments, bkr:OilfieldEquipment


Income
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
Value284.02319-14.0-8.015141412126.0
Percentage of IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments42.4-0.71.5-7.23.70.04.96.216.78.72.52.6
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax0.50.10.40.4-0.3-0.10.20.20.20.20.20.1
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:OperatingSegments bkr:OilfieldEquipment0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:OperatingSegments, bkr:OilfieldServices


Income
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
Value1711431429346206234274233176224231
Percentage of IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments259.1-26.79.3-35.2-12.2-1.376.2122.3277.4127.547.399.1
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax3.33.02.61.81.03.83.74.73.93.13.64.1
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:OperatingSegments bkr:OilfieldServices0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:OperatingSegments, bkr:TurbomachineryandProcessSolutions


Income
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
Value220207332191149134305161135118257132
Percentage of IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments333.3-38.621.8-72.3-39.6-0.899.371.9160.785.554.256.7
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax4.34.36.03.83.12.54.82.72.32.14.12.3
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:OperatingSegments bkr:TurbomachineryandProcessSolutions0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Income Tax Expense Benefit

us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit

us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit


Income
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value143695696.0-21.05.0213107956717211062-86.0-51.0930.08.011870
Percentage of IncomeTaxExpenseBenefit100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax2.81.410.40.1-0.40.13.41.81.61.22.71.91.1-1.6-0.91.80.00.33.42.3

Income Taxes Paid Net

us-gaap:IncomeTaxesPaidNet

us-gaap:IncomeTaxesPaidNet


Income
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value9.03912410693118152103107761198713682108-7.08148324
Percentage of IncomeTaxesPaidNet100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax0.20.82.32.12.02.22.41.81.81.41.91.52.51.51.9-0.12.71.69.2

Interest Income Expense Net

us-gaap:InterestIncomeExpenseNet

us-gaap:InterestIncomeExpenseNet


Interest
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value-65000000.0-74000000.0-69000000.0-66000000.0-69000000.0-59000000.0-63000000.0-59000000.0-56000000.0-59000000.0-59000000.0-55000000.0-63000000.0-46000000.0-56000000.0-42000000.00-20000000.0-28000000.0-21000000.0
Percentage of InterestIncomeExpenseNet100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax-1.3-1.5-1.3-1.3-1.5-1.1-1.0-1.0-0.9-1.1-0.9-1.0-1.1-0.9-1.0-0.80.0-0.7-0.8-0.7

us-gaap:InterestIncomeExpenseNet us-gaap:ConsolidationItems

us-gaap:MaterialReconcilingItems


Interest
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value-65000000.0-74000000.0-69000000.0-66000000.0-69000000.0-59000000.0-63000000.0-59000000.0-56000000.0-59000000.0-59000000.0-55000000.0-63000000.0-46000000.0-56000000.0-42000000.0-14000000.0-20000000.0-28000000.0-21000000.0
Percentage of InterestIncomeExpenseNet100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax-1.3-1.5-1.3-1.3-1.5-1.1-1.0-1.0-0.9-1.1-0.9-1.0-1.1-0.9-1.0-0.8-0.5-0.7-0.8-0.7
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:MaterialReconcilingItems0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Interest Paid Net

us-gaap:InterestPaidNet

us-gaap:InterestPaidNet


Interest
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
Value10651101479249895981568361857278
Percentage of InterestPaidNet100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax2.11.11.80.91.90.91.41.01.41.01.31.11.51.31.3

Net Income Loss

us-gaap:NetIncomeLoss

us-gaap:NetIncomeLoss


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
Value-68.0-452.0652-170.0-201.0-10210.04857-9.03213113-19.07030-104.00.00.00.00.00.00.0
Percentage of NetIncomeLoss100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.00.00.00.00.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax-1.3-9.511.9-3.4-4.2-188.20.81.0-0.20.62.10.2-0.31.30.5-2.00.00.00.00.00.00.0

Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest

us-gaap:NetIncomeLossAttributableToNoncontrollingInterest

us-gaap:NetIncomeLossAttributableToNoncontrollingInterest


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value-9.0-153.0299-100.0-154.0-5888.04660-2.03917125-19.0-89.0-443.01696.0-2.0-137.05.0
Percentage of NetIncomeLossAttributableToNoncontrollingInterest100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax-0.2-3.25.4-2.0-3.3-108.50.71.0-0.00.72.70.4-0.3-1.6-7.63.20.2-0.1-3.90.2

Operating Income Loss

us-gaap:OperatingIncomeLoss

us-gaap:OperatingIncomeLoss


Operating
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value194164182-49.0-52.0-16059.033029727117638228278-41.0-92.0-122.00.086284176
Percentage of OperatingIncomeLoss100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax3.83.43.3-1.0-1.1-296.05.25.04.53.16.15.01.4-0.8-1.6-2.30.02.88.15.8

Other Comprehensive Income Loss Cash Flow Hedge Gain Loss After Reclassification And Tax

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossCashFlowHedgeGainLossAfterReclassificationAndTax

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossCashFlowHedgeGainLossAfterReclassificationAndTax


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value-16.06.01.02.00.0-8.09.02.0-3.04.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossCashFlowHedgeGainLossAfterReclassificationAndTax100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax-0.30.10.00.00.0-0.10.10.0-0.10.1

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossCashFlowHedgeGainLossAfterReclassificationAndTax us-gaap:DerivativeInstrumentRisk, us-gaap:DerivativeInstrumentsGainLossByHedgingRelationship

us-gaap:ForeignExchangeContract, us-gaap:CashFlowHedging


Other
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value3.03.00.0-9.0111.0-4.05.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossCashFlowHedgeGainLossAfterReclassificationAndTax300.0150.00.0112.5122.250.0133.3125.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax0.10.10.0-0.20.20.0-0.10.1
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:ForeignExchangeContract us-gaap:CashFlowHedging0.00.00.00.00.00.00.00.0

Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossForeignCurrencyTransactionAndTranslationAdjustmentNetOfTax

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossForeignCurrencyTransactionAndTranslationAdjustmentNetOfTax


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value158-51.027613552-277.0149-123.0-139.0166-190.0-88.0-536.0312-210.0272-119.046-261.0-140.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossForeignCurrencyTransactionAndTranslationAdjustmentNetOfTax100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax3.1-1.15.02.71.1-5.12.3-2.1-2.33.0-3.0-1.6-9.75.8-3.65.1-3.91.5-7.4-4.6

Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value192-42.01768360-265.091-115.0-156.0172-260.0-90.0-539.0316-152.02780.075-279.0-110.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax3.7-0.93.21.61.3-4.91.4-2.0-2.63.1-4.2-1.6-9.75.9-2.65.20.02.4-7.9-3.6

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value503.0-101.0-54.08.022-69.07.0-13.00.0-67.01.05.0-3.061-3.0-2.0-1.0-15.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax26.0-7.1-57.4-65.113.3-8.3-75.8-6.18.30.025.8-1.1-0.9-0.9-40.1-1.10.0-1.35.4
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax1.00.1-1.8-1.10.20.4-1.10.1-0.20.0-1.10.00.1-0.11.1-0.1-0.1-0.0-0.4
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value158-51.027612452-277.0149-123.0-139.0166-190.0-88.0-536.0312-210.0280-119.046-261.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax82.3121.4156.8149.486.7104.5163.7107.089.196.573.197.899.498.7138.2100.70.061.393.5
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax3.1-1.15.02.51.1-5.12.3-2.1-2.33.0-3.0-1.6-9.75.8-3.65.3-3.91.5-7.4
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterest


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value-17.06.01.02.00.0-8.09.02.0-3.04.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax-8.9-14.30.62.40.03.09.9-1.71.92.3
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax-0.30.10.00.00.0-0.10.10.0-0.10.1
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterest0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:AccumulatedNetInvestmentGainLossIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest


Other
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value0.00.00.0-2.02.0-1.0-1.02.00.0-1.0-2.00.02.01.0-25.0260.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax0.00.00.00.82.20.90.61.2-0.01.10.40.0-1.30.40.034.7-0.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax0.00.00.0-0.00.0-0.0-0.00.00.0-0.0-0.00.00.00.0-0.80.80.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:AccumulatedNetInvestmentGainLossIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncome


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value153-31.01245439-168.059-73.0-78.085-112.0-34.0-202.0118-55.0102-142.073-263.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax79.773.870.565.165.063.464.863.550.049.443.137.837.537.336.236.70.097.394.3
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax3.0-0.62.31.10.8-3.10.9-1.2-1.31.5-1.8-0.6-3.62.2-0.90.0-4.72.4-7.5
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncome0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:NoncontrollingInterest


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value39-11.02921-97.032-42.0-78.087-148.0-56.0-337.0198-90.01691.02.0-16.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax20.326.234.935.036.635.236.550.050.656.962.262.562.759.260.80.02.75.7
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax0.8-0.20.60.4-1.80.5-0.7-1.31.5-2.4-1.0-6.13.7-1.60.00.00.1-0.5
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:NoncontrollingInterest0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Other Nonoperating Income Expense

us-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpense

us-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpense


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value-63.0-626.01407-149.0-255.02540-14.0-131.0211516.0432.013-3.0508.09.06.0
Percentage of OtherNonoperatingIncomeExpense100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax-1.2-13.125.6-3.0-5.40.50.6-0.2-2.20.42.40.10.80.00.2-0.11.70.30.30.2

us-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpense us-gaap:ConsolidationItems

us-gaap:MaterialReconcilingItems


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value-63.0-626.01407-149.0-255.02540-14.0-131.0211516.0432.013-3.0508.09.06.0
Percentage of OtherNonoperatingIncomeExpense100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax-1.2-13.125.6-3.0-5.40.50.6-0.2-2.20.42.40.10.80.00.2-0.11.70.30.30.2
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:MaterialReconcilingItems0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Profit Loss

us-gaap:ProfitLoss

us-gaap:ProfitLoss


Profit
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value-77.0-605.0951-270.0-355.0-16098.094117-11.07130238-38.0-19.0-82.0-273.00.06614791
Percentage of ProfitLoss100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax-1.5-12.717.3-5.3-7.5-296.71.52.0-0.21.34.80.7-0.7-0.4-1.4-5.10.02.24.23.0

us-gaap:ProfitLoss us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:NoncontrollingInterest


Profit
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value-9.0-153.0299-100.0-154.0-5888.04660-2.03917125-19.0-89.0-59.0-223.06.0-2.0-1.0
Percentage of ProfitLoss11.725.331.437.043.436.648.951.318.254.956.665.850.0468.472.081.70.0-3.0-0.7
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax-0.2-3.25.4-2.0-3.3-108.50.71.0-0.00.72.70.4-0.3-1.6-1.00.00.2-0.1-0.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:NoncontrollingInterest0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:RetainedEarnings


Profit
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Value-68.0-452.0652-170.0-201.0-10210.04857-9.03213113-19.07061-134.0
Percentage of ProfitLoss88.374.768.663.056.663.451.148.781.845.143.434.250.0-368.4-74.449.1
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax-1.3-9.511.9-3.4-4.2-188.20.81.0-0.20.62.10.2-0.31.31.10.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:RetainedEarnings0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Tax

us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax

us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax


Revenue
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
Value5142478254955049473654256347588259945615626456655548539957995301301530643516302433223407
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:ProductOrService

us-gaap:Product


Revenue
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
Value30782936360632902868308238033339334632023692314231193160344331102270
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax59.961.465.665.260.656.859.956.855.857.058.955.556.258.559.458.775.3
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax59.961.465.665.260.656.859.956.855.857.058.955.556.258.559.458.775.3
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:Product100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:Service


Revenue
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value20641846188917591868234325452543264824132573252324292239
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax40.138.634.434.839.443.240.143.244.243.041.144.543.841.5
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax40.138.634.434.839.443.240.143.244.243.041.144.543.841.5
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:Service100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:StatementBusinessSegments

bkr:DigitalSolutions


Revenue
Period End2021-06-302021-03-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
Value520470503468489659609632592691653
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax10.19.810.09.99.010.410.410.510.511.011.5
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax10.19.810.09.99.010.410.410.510.511.011.5
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax bkr:DigitalSolutions100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

bkr:OilfieldEquipment


Revenue
Period End2021-06-302021-03-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
Value637628726696712765728693735729631
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax12.413.114.414.713.112.112.411.613.111.611.1
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax12.413.114.414.713.112.112.411.613.111.611.1
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax bkr:OilfieldEquipment100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

bkr:OilfieldServices


Revenue
Period End2021-06-302021-03-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
Value23582200230824113139329233483263298630632993
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax45.946.045.750.957.951.956.954.453.248.952.8
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax45.946.045.750.957.951.956.954.453.248.952.8
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax bkr:OilfieldServices100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

bkr:TurbomachineryandProcessSolutions


Revenue
Period End2021-06-302021-03-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
Value16281485151311611085163211971405130217821389
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax31.731.130.024.520.025.720.423.423.228.424.5
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax31.731.130.024.520.025.720.423.423.228.424.5
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax bkr:TurbomachineryandProcessSolutions100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:StatementGeographical

country:US


Revenue
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value108510521308103298313151567150016161505185816751560148315721415700721
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax21.122.023.820.420.824.224.725.527.026.829.729.628.127.527.126.723.223.5
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax21.122.023.820.420.824.224.725.527.026.829.729.628.127.527.126.723.223.5
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax country:US100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:NonUs


Revenue
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value405737304187401737534110478143824378411044073990398839164227388623152343
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax78.978.076.279.679.275.875.374.573.073.270.470.471.972.572.973.376.876.5
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax78.978.076.279.679.275.875.374.573.073.270.470.471.972.572.973.376.876.5
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:NonUs100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Selling General And Administrative Expense

us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpense

us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpense


Selling
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value6425875745655906757496797017047556086626747857920.0492462475
Percentage of SellingGeneralAndAdministrativeExpense100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax12.512.310.411.212.512.411.811.511.712.512.110.711.912.513.514.90.016.113.115.7

Assets

us-gaap:Assets

us-gaap:Assets


Assets
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302016-12-31
Value366693683638007373393752337229533695254952876531295243953600540905522157050548100.00.0
Percentage of Assets100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.0
Percentage of Assets100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.0

us-gaap:Assets us-gaap:ConsolidationItems

us-gaap:CorporateNonSegment


Assetsus-gaap:
Period End2020-12-312019-12-31
Value62822765
Percentage of Assets16.55.2
Percentage of Assets16.55.2
Percentage of Assets us-gaap:CorporateNonSegment100.0100.0

us-gaap:IntersegmentElimination


Assetsus-gaap:
Period End2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312018-12-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value507252123592276516083064-301.0-2629.0
Percentage of Assets13.613.99.65.23.15.4-0.50.0
Percentage of Assets13.613.99.65.23.15.4-0.50.0
Percentage of Assets us-gaap:IntersegmentElimination100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:OperatingSegments


Assetsus-gaap:
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312018-12-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value317253226732311336375060450831539865511124350
Percentage of Assets83.586.486.190.494.896.994.6100.50.0
Percentage of Assets83.586.486.190.494.896.994.6100.50.0
Percentage of Assets us-gaap:OperatingSegments100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:Assets us-gaap:ConsolidationItems, us-gaap:StatementBusinessSegments

us-gaap:OperatingSegments, bkr:DigitalSolutions


Assetsus-gaap:
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312018-12-31
Value394838903758384739834063
Percentage of Assets10.410.410.010.37.57.7
Percentage of Assets10.410.410.010.37.57.7
Percentage of Assets us-gaap:OperatingSegments bkr:DigitalSolutions100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:OperatingSegments, bkr:OilfieldEquipment


Assetsus-gaap:
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312018-12-31
Value334436873780393376457298
Percentage of Assets8.89.910.110.614.313.9
Percentage of Assets8.89.910.110.614.313.9
Percentage of Assets us-gaap:OperatingSegments bkr:OilfieldEquipment100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:OperatingSegments, bkr:OilfieldServices


Assetsus-gaap:
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312018-12-31
Value154821596316471176183061130941
Percentage of Assets40.742.843.947.357.459.0
Percentage of Assets40.742.843.947.357.459.0
Percentage of Assets us-gaap:OperatingSegments bkr:OilfieldServices100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:OperatingSegments, bkr:TurbomachineryandProcessSolutions


Assetsus-gaap:
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312018-12-31
Value895187278302823983658529
Percentage of Assets23.623.422.122.115.716.3
Percentage of Assets23.623.422.122.115.716.3
Percentage of Assets us-gaap:OperatingSegments bkr:TurbomachineryandProcessSolutions100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Liabilities And Stockholders Equity

us-gaap:LiabilitiesAndStockholdersEquity

us-gaap:LiabilitiesAndStockholdersEquity


Liabilities
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302016-12-31
Value366693683638007373393752337229533695254952876531295243953600540905522157050548100.00.0
Percentage of LiabilitiesAndStockholdersEquity100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.0
Percentage of Assets100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.0

Stockholders Equity

us-gaap:StockholdersEquity

us-gaap:StockholdersEquity


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302016-12-31
Value138901304312893115821125411470219292187617388175121746513740138111425214709149850.00.0
Percentage of StockholdersEquity100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.0
Percentage of Assets37.935.433.931.030.030.841.141.632.933.033.325.625.525.825.827.30.00.0

Assets Current

us-gaap:AssetsCurrent

us-gaap:AssetsCurrent


Assets
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value155121578616455152081550214653152221476914985149121497116118164421705418499165817401
Percentage of AssetsCurrent100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets42.342.943.340.741.339.428.528.128.328.128.530.130.430.932.430.30.0

Cash

us-gaap:Cash us-gaap:RelatedPartyTransaction, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty

us-gaap:Cash

bkr:RelatedPartyAmountDuetoRelatedParty, us-gaap:PrincipalOwner


Cashus-gaap:
Period End2020-12-31
Value44
Percentage of Cash100.0
Percentage of Assets0.1
Percentage of Assets bkr:RelatedPartyAmountDuetoRelatedParty us-gaap:PrincipalOwner0.0

Cash And Cash Equivalents At Carrying Value

us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue us-gaap:RelatedPartyTransaction, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty

us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue

bkr:RelatedPartyAmountDuetoRelatedParty, us-gaap:MajorityShareholder


Cash
Period End2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value85100106162528747
Percentage of CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets0.20.30.30.31.01.4
Percentage of Assets bkr:RelatedPartyAmountDuetoRelatedParty us-gaap:MajorityShareholder0.00.00.00.00.00.0

bkr:RelatedPartyAmountDuetoRelatedParty, us-gaap:PrincipalOwner


Cash
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312019-12-31
Value161644162
Percentage of CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue0.00.00.0100.0
Percentage of Assets0.00.00.10.3
Percentage of Assets bkr:RelatedPartyAmountDuetoRelatedParty us-gaap:PrincipalOwner0.00.00.00.0

Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents

us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents

us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents


Cash
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302016-12-312015-12-31
Value391343824132406141323010324928083138307337234765487956317030477720219811432
Percentage of CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets10.711.910.910.911.08.16.15.35.95.87.18.99.010.212.38.70.00.00.0

Receivables Net Current

us-gaap:ReceivablesNetCurrent

us-gaap:ReceivablesNetCurrent


Receivables
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value54075263562256475636614864166165631063195969580960385865601451942563
Percentage of ReceivablesNetCurrent100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets14.714.314.815.115.016.512.011.711.911.911.410.811.210.610.59.50.0

Inventory Net

us-gaap:InventoryNet

us-gaap:InventoryNet


Inventory
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value42124181442144694616453446084739480748714620468146754696459053093224
Percentage of InventoryNet100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets11.511.411.612.012.312.28.69.09.19.28.88.78.68.58.09.70.0

Other Assets Current

us-gaap:OtherAssetsCurrent

us-gaap:OtherAssetsCurrent


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value1980196022801031111896194910577306496598638508628721301633
Percentage of OtherAssetsCurrent100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets5.45.36.02.83.02.61.82.01.41.21.31.61.61.61.52.40.0

Property Plant And Equipment Gross

us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentGross

us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentGross


Property
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value10473106249853977688414390
Percentage of PropertyPlantAndEquipmentGross100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets27.619.918.817.116.10.0

us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentGross us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentByType

us-gaap:BuildingAndBuildingImprovements


Property
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value261828702854316827931344
Percentage of PropertyPlantAndEquipmentGross25.027.029.032.431.630.6
Percentage of Assets6.95.45.45.65.10.0
Percentage of Assets us-gaap:BuildingAndBuildingImprovements0.00.00.00.00.00.0

us-gaap:LandAndLandImprovements


Property
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value404430432413348130
Percentage of PropertyPlantAndEquipmentGross3.94.04.44.23.93.0
Percentage of Assets1.10.80.80.70.60.0
Percentage of Assets us-gaap:LandAndLandImprovements0.00.00.00.00.00.0

us-gaap:MachineryAndEquipment


Property
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value745173246567619557002916
Percentage of PropertyPlantAndEquipmentGross71.168.966.663.464.566.4
Percentage of Assets19.613.712.510.910.40.0
Percentage of Assets us-gaap:MachineryAndEquipment0.00.00.00.00.00.0

Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment

us-gaap:AccumulatedDepreciationDepletionAndAmortizationPropertyPlantAndEquipment

us-gaap:AccumulatedDepreciationDepletionAndAmortizationPropertyPlantAndEquipment


Accumulated
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value50794925511547444550450643844160391838543625351733483049281725862065
Percentage of AccumulatedDepreciationDepletionAndAmortizationPropertyPlantAndEquipment100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets13.913.413.512.712.112.18.27.97.47.36.96.66.25.54.94.70.0

Amortization Of Intangible Assets

us-gaap:AmortizationOfIntangibleAssets

us-gaap:AmortizationOfIntangibleAssets


Amortization
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value6569777572848785979610311210113915011586634765
Percentage of AmortizationOfIntangibleAssets100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Property Plant And Equipment Net

us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentNet

us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentNet


Property
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-312015-12-31
Value508651635358553657105997624061416130621862286226633565936959625523252554
Percentage of PropertyPlantAndEquipmentNet100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets13.914.014.114.815.216.111.711.711.611.711.911.611.711.912.211.40.00.0

us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentNet us-gaap:StatementGeographical

country:CA


Property
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-312015-12-31
Value335136463574290514921600
Percentage of PropertyPlantAndEquipmentNet62.558.457.441.764.262.6
Percentage of Assets8.86.86.85.10.00.0
Percentage of Assets country:CA0.00.00.00.00.00.0

country:US


Property
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-312015-12-31
Value2007259426544054833954
Percentage of PropertyPlantAndEquipmentNet37.541.642.658.335.837.4
Percentage of Assets5.34.95.17.10.00.0
Percentage of Assets country:US0.00.00.00.00.00.0

Goodwill

us-gaap:Goodwill

us-gaap:Goodwill


Goodwill
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-312015-12-31
Value6052596959775923586858782069020654207052076220717207902075820435199272039566806867
Percentage of Goodwill100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets16.516.215.715.915.615.838.839.339.239.139.538.838.437.034.937.20.00.0

us-gaap:Goodwill us-gaap:StatementBusinessSegments

bkr:DigitalSolutions


Goodwillus-gaap:
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-312017-12-31
Value2274220621982164215321502157215321781782
Percentage of Goodwill37.637.036.836.536.736.610.410.410.58.9
Percentage of Assets6.26.05.85.85.75.84.04.14.23.1
Percentage of Assets bkr:DigitalSolutions0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

bkr:OilfieldEquipment


Goodwillus-gaap:
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-312017-12-31
Value3.03.06.06.08.08.03319329533103034
Percentage of Goodwill0.00.10.10.10.10.116.016.016.015.2
Percentage of Assets0.00.00.00.00.00.06.26.36.35.3
Percentage of Assets bkr:OilfieldEquipment0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

bkr:OilfieldServices


Goodwillus-gaap:
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-312017-12-31
Value15401540153915391536155813043130431304313205
Percentage of Goodwill25.425.825.726.026.226.563.063.163.066.3
Percentage of Assets4.24.24.04.14.14.224.424.824.923.1
Percentage of Assets bkr:OilfieldServices0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

bkr:TurbomachineryandProcessSolutions


Goodwillus-gaap:
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-312017-12-31
Value2235222022342214217121622171216321861906
Percentage of Goodwill36.937.237.437.437.036.810.510.510.69.6
Percentage of Assets6.16.05.95.95.85.84.14.14.23.3
Percentage of Assets bkr:TurbomachineryandProcessSolutions0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Indefinite Lived Intangible Assets Excluding Goodwill

us-gaap:IndefiniteLivedIntangibleAssetsExcludingGoodwill

us-gaap:IndefiniteLivedIntangibleAssetsExcludingGoodwill


Indefinite
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value222322232223219322412241224222422242224222222222222922292197205252
Percentage of IndefiniteLivedIntangibleAssetsExcludingGoodwill100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets6.16.05.85.96.06.04.24.34.24.24.24.14.14.03.93.70.0

Intangible Assets Net Excluding Goodwill

us-gaap:IntangibleAssetsNetExcludingGoodwill

us-gaap:IntangibleAssetsNetExcludingGoodwill


Intangible
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value42024228439743774416457653815431551056635719583159736203635868262449
Percentage of IntangibleAssetsNetExcludingGoodwill100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets11.511.511.611.711.812.310.110.310.410.710.910.911.011.211.112.50.0

Finite Lived Intangible Assets Net

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsNet

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsNet


Finite
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value19792005217421842175233531393189326834213497360937443974416147742397
Percentage of FiniteLivedIntangibleAssetsNet100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets5.45.45.75.85.86.35.96.16.26.46.76.76.97.27.38.70.0

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsNet us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsByMajorClass

us-gaap:CustomerRelationships


Finite
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value12191225134513551376146419822006203721182141219822702402238324961260
Percentage of FiniteLivedIntangibleAssetsNet61.661.161.962.063.362.763.162.962.361.961.260.960.660.457.352.352.6
Percentage of Assets3.33.33.53.63.73.93.73.83.94.04.14.14.24.34.24.60.0
Percentage of Assets us-gaap:CustomerRelationships0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:SoftwareDevelopment


Finite
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value246248253248247250265268283303294323352385433456361
Percentage of FiniteLivedIntangibleAssetsNet12.412.411.611.411.410.78.48.48.78.98.48.99.49.710.49.615.1
Percentage of Assets0.70.70.70.70.70.70.50.50.50.60.60.60.70.70.80.80.0
Percentage of Assets us-gaap:SoftwareDevelopment0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:TechnologyBasedIntangibleAssets


Finite
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value3864024314344024254494714975345815986066397371087225
Percentage of FiniteLivedIntangibleAssetsNet19.520.019.819.918.518.214.314.815.215.616.616.616.216.117.722.89.4
Percentage of Assets1.11.11.11.21.11.10.80.90.91.01.11.11.11.21.32.00.0
Percentage of Assets us-gaap:TechnologyBasedIntangibleAssets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:TrademarksAndTradeNames


Finite
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value128130145147150196442444451466469477503534598734551
Percentage of FiniteLivedIntangibleAssetsNet6.56.56.76.76.98.414.113.913.813.613.413.213.413.414.415.423.0
Percentage of Assets0.30.40.40.40.40.50.80.80.90.90.90.90.91.01.01.30.0
Percentage of Assets us-gaap:TrademarksAndTradeNames0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Deferred Tax Assets Liabilities Net

us-gaap:DeferredTaxAssetsLiabilitiesNet

us-gaap:DeferredTaxAssetsLiabilitiesNet


Deferred
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value767903929225
Percentage of DeferredTaxAssetsLiabilitiesNet100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets2.01.71.80.4

Operating Lease Right Of Use Asset

us-gaap:OperatingLeaseRightOfUseAsset

us-gaap:OperatingLeaseRightOfUseAsset


Operating
Period End2020-12-312019-12-312019-03-31
Value802829860
Percentage of OperatingLeaseRightOfUseAsset100.0100.0100.0
Percentage of Assets2.11.61.6

Other Assets Noncurrent

us-gaap:OtherAssetsNoncurrent

us-gaap:OtherAssetsNoncurrent


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value2990284828663019297829843001276027992769183814221484171820801668573
Percentage of OtherAssetsNoncurrent100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets8.27.77.58.17.98.05.65.35.35.23.52.72.73.13.63.00.0

Equity Securities Fv Ni

us-gaap:EquitySecuritiesFvNi

us-gaap:EquitySecuritiesFvNi


Equity
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
Value54471415022.02.02.02439404939
Percentage of EquitySecuritiesFvNi100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets1.51.94.00.00.00.00.00.10.10.10.1

Accounts Payable Current

us-gaap:AccountsPayableCurrent

us-gaap:AccountsPayableCurrent


Accounts
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value35933468353234823628399142683870396639184025368635743439337732031898
Percentage of AccountsPayableCurrent100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets9.89.49.39.39.710.78.07.47.57.47.76.96.66.25.95.80.0

Contract With Customer Liability Current

us-gaap:ContractWithCustomerLiabilityCurrent

us-gaap:ContractWithCustomerLiabilityCurrent


Contract
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-01-012017-12-312017-01-01
Value3467339734543623350731962870243622141923176515871630177517752038
Percentage of ContractWithCustomerLiabilityCurrent100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets9.59.29.19.79.38.65.44.64.23.63.43.03.00.03.10.0

us-gaap:ContractWithCustomerLiabilityCurrent us-gaap:ProductOrService

bkr:DeferredIncome


Contract
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value122109102120125130110123165
Percentage of ContractWithCustomerLiabilityCurrent3.53.23.03.33.64.13.85.09.3
Percentage of Assets0.30.30.30.30.30.30.20.20.3
Percentage of Assets bkr:DeferredIncome0.00.00.00.00.00.00.00.00.0

bkr:ProgressCollections


Contract
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value334532883352350333823066276023131600
Percentage of ContractWithCustomerLiabilityCurrent96.596.897.096.796.495.996.295.090.7
Percentage of Assets9.18.98.89.49.08.25.24.43.1
Percentage of Assets bkr:ProgressCollections0.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Debt Current

us-gaap:DebtCurrent

us-gaap:DebtCurrent


Debt
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value5188788993593421032169489290694210001067117620371866239
Percentage of DebtCurrent100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets0.12.42.32.52.50.60.61.31.71.71.81.92.02.13.63.40.0

us-gaap:DebtCurrent us-gaap:ShortTermDebtType

bkr:ShortTermBorrowingfromRelatedParty


Debt
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value161645111129156273647896
Percentage of DebtCurrent31.41.85.111.913.874.385.093.295.1
Percentage of Assets0.00.00.10.30.30.40.51.21.7
Percentage of Assets bkr:ShortTermBorrowingfromRelatedParty0.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:CommercialPaper


Debt
Period End2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302019-12-31
Value8328017727500.0
Percentage of DebtCurrent93.890.182.680.30.0
Percentage of Assets2.32.12.12.00.0
Percentage of Assets us-gaap:CommercialPaper0.00.00.00.00.0

us-gaap:NotesPayableOtherPayables


Debt
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302018-12-31
Value35394352555448473646
Percentage of DebtCurrent68.64.44.85.65.925.715.06.84.04.9
Percentage of Assets0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Percentage of Assets us-gaap:NotesPayableOtherPayables0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Liabilities Current

us-gaap:LiabilitiesCurrent

us-gaap:LiabilitiesCurrent


Liabilities
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value9805995810227106391056710141100149332934190529020845786338325889787324934
Percentage of LiabilitiesCurrent100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets26.727.026.928.528.227.218.817.817.717.017.215.816.015.115.615.90.0

Operating Lease Liability Current

us-gaap:OperatingLeaseLiabilityCurrent

us-gaap:OperatingLeaseLiabilityCurrent


Operating
Period End2020-12-312019-12-31
Value218201
Percentage of OperatingLeaseLiabilityCurrent100.0100.0
Percentage of Assets0.60.4

Other Liabilities Current

us-gaap:OtherLiabilitiesCurrent

us-gaap:OtherLiabilitiesCurrent


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value26942206235225992498274425552332226923052288218423622034210221201201
Percentage of OtherLiabilitiesCurrent100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets7.36.06.27.06.77.44.84.44.34.34.44.14.43.73.73.90.0

Long Term Debt

us-gaap:LongTermDebt dei:LegalEntity, us-gaap:CounterpartyName, us-gaap:LongtermDebtType

us-gaap:LongTermDebt

bkr:BakerHughesHoldingsLLC, bkr:BakerHughesCoObligorInc., us-gaap:SeniorNotes


Long
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
Value66446647665066546656
Percentage of LongTermDebt100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets18.118.017.517.817.7
Percentage of Assets bkr:BakerHughesHoldingsLLC bkr:BakerHughesCoObligorInc. us-gaap:SeniorNotes0.00.00.00.00.0

us-gaap:LongTermDebt us-gaap:DebtInstrument

bkr:SixPointEightSevenFivePercentNotesdueJanuary2029


Long
Period End2021-06-302020-12-31
Value281284
Percentage of LongTermDebt4.24.3
Percentage of Assets0.80.7
Percentage of Assets bkr:SixPointEightSevenFivePercentNotesdueJanuary20290.00.0

us-gaap:LongTermDebt us-gaap:DebtInstrument, us-gaap:LongtermDebtType

bkr:EightPointFiveFivePercentDebenturesdueJune2024, us-gaap:UnsecuredDebt


Long
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value120121123124125126127128131
Percentage of LongTermDebt1.81.81.81.91.90.00.00.00.0
Percentage of Assets0.30.30.30.30.30.30.20.20.2
Percentage of Assets bkr:EightPointFiveFivePercentDebenturesdueJune2024 us-gaap:UnsecuredDebt0.00.00.00.00.00.00.00.00.0

bkr:FivePointOneTwoFivePercentNotesdueSeptember2040, us-gaap:SeniorNotes


Long
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value129412961297129812991300130113031306
Percentage of LongTermDebt19.519.519.519.519.50.00.00.00.0
Percentage of Assets3.53.53.43.53.53.52.42.52.5
Percentage of Assets bkr:FivePointOneTwoFivePercentNotesdueSeptember2040 us-gaap:SeniorNotes0.00.00.00.00.00.00.00.00.0

bkr:FourPointFourEightSixPercentNotesDueMay2030, us-gaap:SeniorNotes


Long
Period End2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302019-12-31
Value4974974974960.0
Percentage of LongTermDebt7.57.57.57.50.0
Percentage of Assets1.31.31.31.30.0
Percentage of Assets bkr:FourPointFourEightSixPercentNotesDueMay2030 us-gaap:SeniorNotes0.00.00.00.00.0

bkr:FourPointZeroEightZeroPercentSeniorNotesDueDecember2047, us-gaap:SeniorNotes


Long
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value133713371337133713371337133713371336
Percentage of LongTermDebt20.120.120.120.120.10.00.00.00.0
Percentage of Assets3.63.63.53.63.63.62.52.52.5
Percentage of Assets bkr:FourPointZeroEightZeroPercentSeniorNotesDueDecember2047 us-gaap:SeniorNotes0.00.00.00.00.00.00.00.00.0

bkr:SixPointEightSevenFivePercentNotesdueJanuary2029, us-gaap:SeniorNotes


Long
Period End2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value282284285286287289290294
Percentage of LongTermDebt4.24.34.34.30.00.00.00.0
Percentage of Assets0.80.70.80.80.80.50.60.6
Percentage of Assets bkr:SixPointEightSevenFivePercentNotesdueJanuary2029 us-gaap:SeniorNotes0.00.00.00.00.00.00.00.0

bkr:ThreePointOneThreeEightPercentSeniorNotesDueNovember2029, us-gaap:SeniorNotes


Long
Period End2020-12-312019-12-312018-12-31
Value5225220.0
Percentage of LongTermDebt7.80.00.0
Percentage of Assets1.41.00.0
Percentage of Assets bkr:ThreePointOneThreeEightPercentSeniorNotesDueNovember2029 us-gaap:SeniorNotes0.00.00.0

bkr:ThreePointThreeThreeSevenSeniorNotesDueDecember2027, us-gaap:SeniorNotes


Long
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value134413441344134413441344134313431343
Percentage of LongTermDebt20.220.220.220.220.20.00.00.00.0
Percentage of Assets3.73.63.53.63.63.62.52.62.6
Percentage of Assets bkr:ThreePointThreeThreeSevenSeniorNotesDueDecember2027 us-gaap:SeniorNotes0.00.00.00.00.00.00.00.00.0

bkr:TwoPointSevenSevenThreePercentSeniorNotesDueDecember2022, us-gaap:SeniorNotes


Long
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value124812481247124712471247124612461245
Percentage of LongTermDebt18.818.818.818.718.70.00.00.00.0
Percentage of Assets3.43.43.33.33.33.32.32.42.4
Percentage of Assets bkr:TwoPointSevenSevenThreePercentSeniorNotesDueDecember2022 us-gaap:SeniorNotes0.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Long Term Debt And Capital Lease Obligations

us-gaap:LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations

us-gaap:LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations


Long
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value672267336744675467666285630163136256627062856293631962966312303938
Percentage of LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets18.318.317.718.118.016.911.812.011.811.812.011.711.711.411.15.50.0

Deferred Income Tax Liabilities Net

us-gaap:DeferredIncomeTaxLiabilitiesNet

us-gaap:DeferredIncomeTaxLiabilitiesNet


Deferred
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302018-12-312017-12-31
Value149166186172177314517475143490
Percentage of DeferredIncomeTaxLiabilitiesNet100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets0.40.50.50.50.50.80.10.10.10.30.9

Pension And Other Postretirement Defined Benefit Plans Liabilities Noncurrent

us-gaap:PensionAndOtherPostretirementDefinedBenefitPlansLiabilitiesNoncurrent

us-gaap:PensionAndOtherPostretirementDefinedBenefitPlansLiabilitiesNoncurrent


Pension
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value11631197121711471059102510799779971033101810821100117211721262519
Percentage of PensionAndOtherPostretirementDefinedBenefitPlansLiabilitiesNoncurrent100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets3.23.23.23.12.82.82.01.91.91.91.92.02.02.12.12.30.0

us-gaap:PensionAndOtherPostretirementDefinedBenefitPlansLiabilitiesNoncurrent us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefit


Pension
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value536988163111
Percentage of PensionAndOtherPostretirementDefinedBenefitPlansLiabilitiesNoncurrent4.46.48.613.921.4
Percentage of Assets0.10.10.20.30.0
Percentage of Assets us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefit0.00.00.00.00.0

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Pension
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value600508429395249
Percentage of PensionAndOtherPostretirementDefinedBenefitPlansLiabilitiesNoncurrent49.347.142.133.748.0
Percentage of Assets1.61.00.80.70.0
Percentage of Assets us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit0.00.00.00.00.0

Minority Interest

us-gaap:MinorityInterest

us-gaap:MinorityInterest


Minority
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value35104381534956676311651512570125601739317574175482282323006238432446425163167
Percentage of MinorityInterest100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets9.611.914.115.216.817.523.623.932.933.133.542.642.543.242.945.90.0

us-gaap:MinorityInterest dei:LegalEntity

bkr:GeneralElectricCompany


Minority
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value336842415216553661856392124541245617438
Percentage of MinorityInterest96.096.897.597.798.098.199.199.299.4
Percentage of Assets9.211.513.714.816.517.223.323.733.3
Percentage of Assets bkr:GeneralElectricCompany0.00.00.00.00.00.00.00.00.0

bkr:OtherNoncontrollingInterest


Minority
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
Value142140133131126123116
Percentage of MinorityInterest4.03.22.52.32.01.90.9
Percentage of Assets0.40.40.30.40.30.30.2
Percentage of Assets bkr:OtherNoncontrollingInterest0.00.00.00.00.00.00.0

Other Liabilities Noncurrent

us-gaap:OtherLiabilitiesNoncurrent

us-gaap:OtherLiabilitiesNoncurrent


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value143013581391137813891479142514171426159996010241073909972996495
Percentage of OtherLiabilitiesNoncurrent100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets3.93.73.73.73.74.02.72.72.73.01.81.92.01.61.71.80.0

Operating Lease Liability Noncurrent

us-gaap:OperatingLeaseLiabilityNoncurrent

us-gaap:OperatingLeaseLiabilityNoncurrent


Operating
Period End2020-12-312019-12-31
Value591641
Percentage of OperatingLeaseLiabilityNoncurrent100.0100.0
Percentage of Assets1.61.2

Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Two

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearTwo

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearTwo


Lessee
Period End2020-12-31
Value172
Percentage of LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearTwo100.0
Percentage of Assets0.5

Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Three

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearThree

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearThree


Lessee
Period End2020-12-31
Value114
Percentage of LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearThree100.0
Percentage of Assets0.3

Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Four

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearFour

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearFour


Lessee
Period End2020-12-31
Value78
Percentage of LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearFour100.0
Percentage of Assets0.2

Lessee Operating Lease Liability Payments Due Year Five

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearFive

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearFive


Lessee
Period End2020-12-31
Value60
Percentage of LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueYearFive100.0
Percentage of Assets0.2

Lessee Operating Lease Liability Payments Due After Year Five

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueAfterYearFive

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueAfterYearFive


Lessee
Period End2020-12-31
Value313
Percentage of LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueAfterYearFive100.0
Percentage of Assets0.8

Operating Lease Liability

us-gaap:OperatingLeaseLiability

us-gaap:OperatingLeaseLiability


Operating
Period End2020-12-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value809842815831869
Percentage of OperatingLeaseLiability100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets2.11.61.61.61.6

Lessee Operating Lease Liability Payments Due

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDue

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDue


Lessee
Period End2020-12-31
Value972
Percentage of LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDue100.0
Percentage of Assets2.6

Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityUndiscountedExcessAmount

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityUndiscountedExcessAmount


Lessee
Period End2020-12-31
Value163
Percentage of LesseeOperatingLeaseLiabilityUndiscountedExcessAmount100.0
Percentage of Assets0.4

Stockholders Equity

us-gaap:StockholdersEquity

us-gaap:StockholdersEquity


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302016-12-31
Value138901304312893115821125411470219292187617388175121746513740138111425214709149850.00.0
Percentage of StockholdersEquity100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.0
Percentage of Assets37.935.433.931.030.030.841.141.632.933.033.325.625.525.825.827.30.00.0

Stockholders Equity Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest

us-gaap:StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest

us-gaap:StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302015-12-312014-12-31
Value17400174241824217249175651798534499344363478135086350133656336817380953917340148162031465214855152641454516386
Percentage of StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets47.547.348.046.246.848.364.665.565.866.066.868.268.169.068.773.20.00.00.00.00.00.0

us-gaap:StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest dei:LegalEntity

bkr:GeneralElectricCompany


Stockholders
Period End2020-12-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value5349125701256017548
Percentage of StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest29.336.436.550.1
Percentage of Assets14.123.623.933.5
Percentage of Assets bkr:GeneralElectricCompany0.00.00.00.0

us-gaap:StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustment


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302015-12-31
Value-317.0-333.0-317.0-233.0-188.0-193.0-207.0-164.0-131.0-66.0-66.0-22.0-22.0-24.0-23.0-33.0-87.0-86.0-83.0-83.0-146.0
Percentage of StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest-1.8-1.9-1.7-1.4-1.1-1.1-0.6-0.5-0.4-0.2-0.2-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.5-0.6-0.6-0.5-1.0
Percentage of Assets-0.9-0.9-0.8-0.6-0.5-0.5-0.4-0.3-0.2-0.1-0.1-0.0-0.0-0.0-0.0-0.10.00.00.00.00.0
Percentage of Assets us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustment0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParent


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302018-12-31
Value-5.07.03.02.01.01.06.00.0-1.0-1.0
Percentage of StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest-0.00.00.00.00.00.00.00.0-0.0-0.0
Percentage of Assets-0.00.00.00.00.00.00.00.0-0.0-0.0
Percentage of Assets us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParent0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncome


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302015-12-312014-12-31
Value-1901.0-1920.0-1778.0-1801.0-1765.0-1804.0-1636.0-1694.0-1271.0-1134.0-1219.0-821.0-787.0-585.0-701.0-627.0-1957.0-1815.0-1894.0-1631.0-1532.0-964.0
Percentage of StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest-10.9-11.0-9.7-10.4-10.0-10.0-4.7-4.9-3.7-3.2-3.5-2.2-2.1-1.5-1.8-1.6-12.1-12.4-12.7-10.7-10.5-5.9
Percentage of Assets-5.2-5.2-4.7-4.8-4.7-4.8-3.1-3.2-2.4-2.1-2.3-1.5-1.5-1.1-1.2-1.10.00.00.00.00.00.0
Percentage of Assets us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncome0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustment


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302015-12-31
Value-1579.0-1594.0-1464.0-1570.0-1578.0-1612.0-1436.0-1530.0-1139.0-1070.0-1152.0-799.0-767.0-566.0-680.0-597.0-1869.0-1749.0-1801.0-1541.0-1384.0
Percentage of StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest-9.1-9.1-8.0-9.1-9.0-9.0-4.2-4.4-3.3-3.0-3.3-2.2-2.1-1.5-1.7-1.5-11.5-11.9-12.1-10.1-9.5
Percentage of Assets-4.3-4.3-3.9-4.2-4.2-4.3-2.7-2.9-2.2-2.0-2.2-1.5-1.4-1.0-1.2-1.10.00.00.00.00.0
Percentage of Assets us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustment0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:AdditionalPaidInCapital


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312015-12-312014-12-31
Value262532535724613239772343223486235652357018668186461865914575146251484515483157160.00.00.00.00.0
Percentage of StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest150.9145.5134.9139.0133.4130.668.368.453.753.153.339.939.739.039.539.10.00.00.00.00.0
Percentage of Assets71.668.864.864.262.463.144.244.935.335.135.627.227.026.927.128.70.00.00.00.00.0
Percentage of Assets us-gaap:AdditionalPaidInCapital0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:NoncontrollingInterest


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302015-12-312014-12-31
Value35104381534956676311651512570125601739317574175482282323006238432446425163178177167178157181
Percentage of StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest20.225.129.332.935.936.236.436.550.050.150.162.462.562.662.562.71.11.21.11.21.11.1
Percentage of Assets9.611.914.115.216.817.523.623.932.933.133.542.642.543.242.945.90.00.00.00.00.00.0
Percentage of Assets us-gaap:NoncontrollingInterest0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:RetainedEarnings


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312015-12-312014-12-31
Value-10462.0-10394.0-9942.0-10594.0-10413.0-10212.00.00.0-9.00.025-14.0-27.0-8.0-73.0-104.00.00.00.00.00.0
Percentage of StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest-60.1-59.7-54.5-61.4-59.3-56.80.00.0-0.00.00.1-0.0-0.1-0.0-0.2-0.30.00.00.00.00.0
Percentage of Assets-28.5-28.2-26.2-28.4-27.8-27.40.00.0-0.00.00.0-0.0-0.0-0.0-0.1-0.20.00.00.00.00.0
Percentage of Assets us-gaap:RetainedEarnings0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Additional Paid In Capital Common Stock

us-gaap:AdditionalPaidInCapitalCommonStock

us-gaap:AdditionalPaidInCapitalCommonStock


Additional
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value262532535724613239772343223486235652357018668186461865914575146251484515483157160.0
Percentage of AdditionalPaidInCapitalCommonStock100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0
Percentage of Assets71.668.864.864.262.463.144.244.935.335.135.627.227.026.927.128.70.0

Retained Earnings Accumulated Deficit

us-gaap:RetainedEarningsAccumulatedDeficit

us-gaap:RetainedEarningsAccumulatedDeficit


Retained
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value-10462.0-10394.0-9942.0-10594.0-10413.0-10212.00.00.0-9.00.025-14.0-27.0-8.0-73.0-104.00.0
Percentage of RetainedEarningsAccumulatedDeficit100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.0100.00.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0
Percentage of Assets-28.5-28.2-26.2-28.4-27.8-27.40.00.0-0.00.00.0-0.0-0.0-0.0-0.1-0.20.0

Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax

us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax

us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax


Accumulated
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value-1901000000.0-1920000000.0-1778000000.0-1801000000.0-1765000000.0-1804000000.0-1636000000.0-1694000000.0-1271000000.0-1134000000.0-1219000000.0-821000000.0-787000000.0-585000000.0-701000000.0-627000000.0-1894000000.0
Percentage of AccumulatedOtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets-5.2-5.2-4.7-4.8-4.7-4.8-3.1-3.2-2.4-2.1-2.3-1.5-1.5-1.1-1.2-1.10.0

Minority Interest

us-gaap:MinorityInterest

us-gaap:MinorityInterest


Minority
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value35104381534956676311651512570125601739317574175482282323006238432446425163167
Percentage of MinorityInterest100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets9.611.914.115.216.817.523.623.932.933.133.542.642.543.242.945.90.0

us-gaap:MinorityInterest dei:LegalEntity

bkr:GeneralElectricCompany


Minority
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value336842415216553661856392124541245617438
Percentage of MinorityInterest96.096.897.597.798.098.199.199.299.4
Percentage of Assets9.211.513.714.816.517.223.323.733.3
Percentage of Assets bkr:GeneralElectricCompany0.00.00.00.00.00.00.00.00.0

bkr:OtherNoncontrollingInterest


Minority
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
Value142140133131126123116
Percentage of MinorityInterest4.03.22.52.32.01.90.9
Percentage of Assets0.40.40.30.40.30.30.2
Percentage of Assets bkr:OtherNoncontrollingInterest0.00.00.00.00.00.00.0

Adjustments To Additional Paid In Capital Sharebased Compensation Requisite Service Period Recognition Value

us-gaap:AdjustmentsToAdditionalPaidInCapitalSharebasedCompensationRequisiteServicePeriodRecognitionValue

us-gaap:AdjustmentsToAdditionalPaidInCapitalSharebasedCompensationRequisiteServicePeriodRecognitionValue


Adjustments
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Value52504652565651504640313130301324
Percentage of AdjustmentsToAdditionalPaidInCapitalSharebasedCompensationRequisiteServicePeriodRecognitionValue100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:AdjustmentsToAdditionalPaidInCapitalSharebasedCompensationRequisiteServicePeriodRecognitionValue us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:AdditionalPaidInCapital


Adjustments
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Value52504652565651504640313130301423
Percentage of AdjustmentsToAdditionalPaidInCapitalSharebasedCompensationRequisiteServicePeriodRecognitionValue100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0107.795.8
Percentage of Assets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Percentage of Assets us-gaap:AdditionalPaidInCapital0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Minority Interest Decrease From Distributions To Noncontrolling Interest Holders

us-gaap:MinorityInterestDecreaseFromDistributionsToNoncontrollingInterestHolders

us-gaap:MinorityInterestDecreaseFromDistributionsToNoncontrollingInterestHolders


Minority
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value3956576368686894949495147126127
Percentage of MinorityInterestDecreaseFromDistributionsToNoncontrollingInterestHolders100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:MinorityInterestDecreaseFromDistributionsToNoncontrollingInterestHolders us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:NoncontrollingInterest


Minority
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
Value3956576368686894949495147126
Percentage of MinorityInterestDecreaseFromDistributionsToNoncontrollingInterestHolders100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Percentage of Assets us-gaap:NoncontrollingInterest0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Net Cash Provided By Used In Operating Activities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value5066783772192304781357360593-184.01089240139294-214.0-196.0-43.0-346.0457
Percentage of NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax9.814.26.94.34.98.821.46.19.9-3.317.44.22.55.4-3.7-3.7-1.4-11.313.0

Net Cash Provided By Used In Investing Activities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value44-174.0-67.0-114.0-119.0-318.0-386.0-96.0-307.0-256.0-374.0-42.0-28.0-134.0-251.0-3749.0-63.0-67.0-126.0
Percentage of NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax0.9-3.6-1.2-2.3-2.5-5.9-6.1-1.6-5.1-4.6-6.0-0.7-0.5-2.5-4.3-70.7-2.1-2.2-3.6

Net Cash Provided By Used In Financing Activities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value-1030.0-255.0-269.0-201.01022-327.0-538.0-569.0-195.0-232.0-1716.0-275.0-819.0-1553.0270766681087457-331.0
Percentage of NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax-20.0-5.3-4.9-4.021.6-6.0-8.5-9.7-3.3-4.1-27.4-4.9-14.8-28.846.7125.836.114.9-9.4

Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect

us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffect

us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffect


Cash
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value-469.025071-71.01122-239.0441-330.065-650.0-1042.0-114.0-752.0-1399.0
Percentage of CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffect100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax-9.15.21.3-1.423.7-4.46.9-5.61.1-11.6-16.6-2.0-13.6-25.9

Depreciation Depletion And Amortization

us-gaap:DepreciationDepletionAndAmortization

us-gaap:DepreciationDepletionAndAmortization


Depreciation
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value278292307316340355353356359350353353392388387426158132111
Percentage of DepreciationDepletionAndAmortization100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DepreciationDepletionAndAmortization us-gaap:ConsolidationItems

us-gaap:CorporateNonSegment


Depreciation
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-31
Value5.07.07.08.0
Percentage of DepreciationDepletionAndAmortization1.82.42.12.3

us-gaap:OperatingSegments


Depreciation
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-31
Value273285333347
Percentage of DepreciationDepletionAndAmortization98.297.697.997.7

us-gaap:DepreciationDepletionAndAmortization us-gaap:ConsolidationItems, us-gaap:StatementBusinessSegments

us-gaap:OperatingSegments, bkr:DigitalSolutions


Depreciation
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-31
Value22212425
Percentage of DepreciationDepletionAndAmortization7.97.27.17.0

us-gaap:OperatingSegments, bkr:OilfieldEquipment


Depreciation
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-31
Value26323444
Percentage of DepreciationDepletionAndAmortization9.411.010.012.4

us-gaap:OperatingSegments, bkr:OilfieldServices


Depreciation
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-31
Value195201248249
Percentage of DepreciationDepletionAndAmortization70.168.872.970.1

us-gaap:OperatingSegments, bkr:TurbomachineryandProcessSolutions


Depreciation
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-31
Value30302728
Percentage of DepreciationDepletionAndAmortization10.810.37.97.9

Increase Decrease In Accounts Receivable

us-gaap:IncreaseDecreaseInAccountsReceivable

us-gaap:IncreaseDecreaseInAccountsReceivable


Increase
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value74-341.0-101.019-419.0-179.0208148232041681.0160-125.0941148831865
Percentage of IncreaseDecreaseInAccountsReceivable100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Increase Decrease In Inventories

us-gaap:IncreaseDecreaseInInventories

us-gaap:IncreaseDecreaseInInventories


Increase
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value-31.0-88.0-103.0-92.0135140-124.021832204.053148134-230.014-152.0-24.0-334.0
Percentage of IncreaseDecreaseInInventories100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Increase Decrease In Other Operating Capital Net

us-gaap:IncreaseDecreaseInOtherOperatingCapitalNet

us-gaap:IncreaseDecreaseInOtherOperatingCapitalNet


Increase
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value-90.020256-332.0211-162.0-174.01111751938.09130-50.0-498.09139967-127.0
Percentage of IncreaseDecreaseInOtherOperatingCapitalNet100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Net Cash Provided By Used In Operating Activities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value5066783772192304781357360593-184.01089240139294-214.0-196.0-43.0-346.0457
Percentage of NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax9.814.26.94.34.98.821.46.19.9-3.317.44.22.55.4-3.7-3.7-1.4-11.313.0

Net Income Loss

us-gaap:NetIncomeLoss

us-gaap:NetIncomeLoss


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
Value-68.0-452.0652-170.0-201.0-10210.04857-9.03213113-19.07030-104.00.00.00.00.00.00.0
Percentage of NetIncomeLoss100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.00.00.00.00.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax-1.3-9.511.9-3.4-4.2-188.20.81.0-0.20.62.10.2-0.31.30.5-2.00.00.00.00.00.00.0

Profit Loss

us-gaap:ProfitLoss

us-gaap:ProfitLoss


Profit
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value-77.0-605.0951-270.0-355.0-16098.094117-11.07130238-38.0-19.0-82.0-273.00.06614791
Percentage of ProfitLoss100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax-1.5-12.717.3-5.3-7.5-296.71.52.0-0.21.34.80.7-0.7-0.4-1.4-5.10.02.24.23.0

us-gaap:ProfitLoss us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:NoncontrollingInterest


Profit
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value-9.0-153.0299-100.0-154.0-5888.04660-2.03917125-19.0-89.0-59.0-223.06.0-2.0-1.0
Percentage of ProfitLoss11.725.331.437.043.436.648.951.318.254.956.665.850.0468.472.081.70.0-3.0-0.7
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax-0.2-3.25.4-2.0-3.3-108.50.71.0-0.00.72.70.4-0.3-1.6-1.00.00.2-0.1-0.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:NoncontrollingInterest0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:RetainedEarnings


Profit
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Value-68.0-452.0652-170.0-201.0-10210.04857-9.03213113-19.07061-134.0
Percentage of ProfitLoss88.374.768.663.056.663.451.148.781.845.143.434.250.0-368.4-74.449.1
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax-1.3-9.511.9-3.4-4.2-188.20.81.0-0.20.62.10.2-0.31.31.10.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax us-gaap:RetainedEarnings0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Net Cash Provided By Used In Investing Activities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value44-174.0-67.0-114.0-119.0-318.0-386.0-96.0-307.0-256.0-374.0-42.0-28.0-134.0-251.0-3749.0-63.0-67.0-126.0
Percentage of NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax0.9-3.6-1.2-2.3-2.5-5.9-6.1-1.6-5.1-4.6-6.0-0.7-0.5-2.5-4.3-70.7-2.1-2.2-3.6

Payments To Acquire Productive Assets

us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets

us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets


Payments
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value171221173199237365367279300294342242234177248274677694
Percentage of PaymentsToAcquireProductiveAssets100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Net Cash Provided By Used In Financing Activities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value-1030.0-255.0-269.0-201.01022-327.0-538.0-569.0-195.0-232.0-1716.0-275.0-819.0-1553.0270766681087457-331.0
Percentage of NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax-20.0-5.3-4.9-4.021.6-6.0-8.5-9.7-3.3-4.1-27.4-4.9-14.8-28.846.7125.836.114.9-9.4

Payments Of Dividends Common Stock

us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock

us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock


Payments
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value1491311291231181181179392939174747679760.00.00.0
Percentage of PaymentsOfDividendsCommonStock100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.00.0

Share Based Compensation Arrangement By Share Based Payment Award Options Outstanding Number

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsOutstandingNumber

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsOutstandingNumber


Share
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312017-07-03
Value7285000.08410000.07538000.07841000.06822000.0
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsOutstandingNumber100.0100.0100.0100.0100.0

Share Based Compensation Arrangement By Share Based Payment Award Options Outstanding Weighted Average Exercise Price

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsOutstandingWeightedAverageExercisePrice

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsOutstandingWeightedAverageExercisePrice


Share
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value32.6332.534.7635.59
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsOutstandingWeightedAverageExercisePrice100.0100.0100.0100.0

Deferred Tax Assets Net

us-gaap:DeferredTaxAssetsNet

us-gaap:DeferredTaxAssetsNet


Deferred
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value796932956211406
Percentage of DeferredTaxAssetsNet100.0100.0100.0100.0100.0

Unrecognized Tax Benefits

us-gaap:UnrecognizedTaxBenefits

us-gaap:UnrecognizedTaxBenefits


Unrecognized
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-312015-12-31
Value48345147239594100
Percentage of UnrecognizedTaxBenefits100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Deferred Tax Assets Valuation Allowance

us-gaap:DeferredTaxAssetsValuationAllowance

us-gaap:DeferredTaxAssetsValuationAllowance


Deferred
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value347228832372247487
Percentage of DeferredTaxAssetsValuationAllowance100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DeferredTaxAssetsValuationAllowance us-gaap:ValuationAllowanceByDeferredTaxAsset

bkr:ForeignNetOperatingLoss


Deferred
Period End2020-12-312019-12-31
Value16571257
Percentage of DeferredTaxAssetsValuationAllowance47.743.6

bkr:OtherUSAndForeignDeferredTaxAssets


Deferred
Period End2020-12-312019-12-31
Value439608
Percentage of DeferredTaxAssetsValuationAllowance12.621.1

bkr:OtherUnitedStatesNetOperatingLossTaxCreditCarryforward


Deferred
Period End2020-12-312019-12-31
Value452109
Percentage of DeferredTaxAssetsValuationAllowance13.03.8

bkr:USAndForeignTaxCreditCarryforward


Deferred
Period End2020-12-312019-12-31
Value924909
Percentage of DeferredTaxAssetsValuationAllowance26.631.5

Proceeds From Sale Of Longterm Investments

us-gaap:ProceedsFromSaleOfLongtermInvestments us-gaap:Ownership, us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:ProceedsFromSaleOfLongtermInvestments

bkr:C3ai, us-gaap:CommonClassA


Proceeds
Period End2021-06-30
Value145
Percentage of ProceedsFromSaleOfLongtermInvestments100.0

bkr:ExchangeOfStockSharesExchanged us-gaap:CounterpartyName, us-gaap:StatementClassOfStock, us-gaap:StatementEquityComponents

bkr:ExchangeOfStockSharesExchanged

bkr:GeneralElectricCompany, us-gaap:CommonClassA, us-gaap:CommonStock


Exchange
Period End2020-07-31
Value28
Percentage of ExchangeOfStockSharesExchanged100.0

bkr:ExchangeOfStockSharesExchanged us-gaap:Ownership, us-gaap:StatementClassOfStock

bkr:BakerHughesHoldingsLLC, us-gaap:CommonClassB


Exchange
Period End2021-06-302021-03-31
Value5343
Percentage of ExchangeOfStockSharesExchanged0.00.0

bkr:ExchangeOfStockSharesExchanged us-gaap:StatementClassOfStock, us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:CommonClassA, us-gaap:CommonStock


Exchange
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312019-12-31
Value5343380.0
Percentage of ExchangeOfStockSharesExchanged0.00.00.00.0

us-gaap:CommonClassB, us-gaap:CommonStock


Exchange
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312019-12-31
Value-141.09243-93.983-264.5
Percentage of ExchangeOfStockSharesExchanged0.00.00.00.0

bkr:InvestmentsOwnedNumberOfSharesSold us-gaap:Ownership, us-gaap:StatementClassOfStock

bkr:InvestmentsOwnedNumberOfSharesSold

bkr:C3ai, us-gaap:CommonClassA


Investments
Period End2021-06-30
Value2200000.0
Percentage of InvestmentsOwnedNumberOfSharesSold100.0

bkr:LitigationAndEquityInvestmentImpairment

bkr:LitigationAndEquityInvestmentImpairment


Litigation
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value0.00.00.073
Percentage of LitigationAndEquityInvestmentImpairment0.00.00.0100.0

bkr:LitigationAndImpairment

bkr:LitigationAndImpairment


Litigation
Period End2020-09-302020-06-302019-09-302019-06-30
Value1861335.0
Percentage of LitigationAndImpairment100.0100.0100.0100.0

bkr:OtherAssetImpairmentChargesAndForeignCurrencyTranslationGainLossRealized us-gaap:IncomeStatementLocation

bkr:OtherAssetImpairmentChargesAndForeignCurrencyTranslationGainLossRealized

bkr:RestructuringImpairmentandOtherCharges


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-31
Value601561890
Percentage of OtherAssetImpairmentChargesAndForeignCurrencyTranslationGainLossRealized100.0100.0100.0100.0

bkr:OtherComprehensiveIncomeLossNetofTaxStockAndUnitsRepurchasedRetiredAndExchangedDuringPeriod

bkr:OtherComprehensiveIncomeLossNetofTaxStockAndUnitsRepurchasedRetiredAndExchangedDuringPeriod


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312019-12-31
Value1331111010.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossNetofTaxStockAndUnitsRepurchasedRetiredAndExchangedDuringPeriod100.0100.0100.00.0

bkr:OtherComprehensiveIncomeLossNetofTaxStockAndUnitsRepurchasedRetiredAndExchangedDuringPeriod us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentAttributableToNoncontrollingInterest


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312019-12-31
Value241913-1.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossNetofTaxStockAndUnitsRepurchasedRetiredAndExchangedDuringPeriod18.017.112.90.0

us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentAttributableToNoncontrollingInterest


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312019-12-31
Value11092880.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossNetofTaxStockAndUnitsRepurchasedRetiredAndExchangedDuringPeriod82.782.987.10.0

bkr:ProceedsFromRepaymentsOfOtherDebtAndOtherBorrowings

bkr:ProceedsFromRepaymentsOfOtherDebtAndOtherBorrowings


Proceeds
Period End2021-06-302021-03-312020-09-302020-06-302020-03-312019-09-30
Value-9000000.0-36000000.0-21000000.0-34000000.0-115000000.0-161000000.0
Percentage of ProceedsFromRepaymentsOfOtherDebtAndOtherBorrowings100.0100.0100.0100.0100.0100.0

bkr:RelatedPartyTransactionAnnualSubscriptionFee us-gaap:Ownership, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty

bkr:RelatedPartyTransactionAnnualSubscriptionFee

bkr:C3ai, us-gaap:CorporateJointVenture


Related
Period End2021-03-31
Value28
Percentage of RelatedPartyTransactionAnnualSubscriptionFee100.0

bkr:RestructuringImpairmentAndOther

bkr:RestructuringImpairmentAndOther


Restructuring
Period End2021-06-302021-03-312020-09-302020-06-302020-03-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value125802091031325715062
Percentage of RestructuringImpairmentAndOther100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

bkr:SeparationAndMergerRelatedCosts

bkr:SeparationAndMergerRelatedCosts


Separation
Period End2021-06-302021-03-312020-09-302020-06-302020-03-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value1527323741544034
Percentage of SeparationAndMergerRelatedCosts100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:AssetImpairmentCharges us-gaap:StatementBusinessSegments

us-gaap:AssetImpairmentCharges

bkr:OilfieldEquipment


Asset
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value0.00.00.0216
Percentage of AssetImpairmentCharges0.00.00.0100.0

us-gaap:BusinessCombinationAcquisitionRelatedCosts us-gaap:ConsolidationItems

us-gaap:BusinessCombinationAcquisitionRelatedCosts

us-gaap:MaterialReconcilingItems


Business
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value1527243237415654403440175046631598566232.0
Percentage of BusinessCombinationAcquisitionRelatedCosts100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:ContractWithCustomerLiabilityRevenueRecognized

us-gaap:ContractWithCustomerLiabilityRevenueRecognized


Contract
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
Value708878648501403410686156295553105281404602236254506
Percentage of ContractWithCustomerLiabilityRevenueRecognized100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:ContractWithCustomerPerformanceObligationSatisfiedInPreviousPeriod

us-gaap:ContractWithCustomerPerformanceObligationSatisfiedInPreviousPeriod


Contract
Period End2021-06-302020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value9.0-5.0-8.0246.08.0-31.0147.01.03.01210.0-6.010.010.030
Percentage of ContractWithCustomerPerformanceObligationSatisfiedInPreviousPeriod100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DeferredIncomeTaxesAndTaxCredits

us-gaap:DeferredIncomeTaxesAndTaxCredits


Deferred
Period End2020-12-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value42597-9.0-19.0-18.063-12.0-67.0-233.0-284.09.086-115.079
Percentage of DeferredIncomeTaxesAndTaxCredits100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanAmortizationOfGainsLosses us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanAmortizationOfGainsLosses

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value-9000000.0-11000000.0-9000000.0-9000000.0-8000000.0-8000000.0-3000000.0-5000000.0-5000000.0-4000000.0-4000000.0-2000000.0-2000000.0-2000000.0-3000000.0-4000000.0-2000000.0-3000000.0
Percentage of DefinedBenefitPlanAmortizationOfGainsLosses100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedReturnOnPlanAssets us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedReturnOnPlanAssets

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value3132283131313433302531303030303110.010.0
Percentage of DefinedBenefitPlanExpectedReturnOnPlanAssets100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanInterestCost us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanInterestCost

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value161618192020252422191718181819187.07.0
Percentage of DefinedBenefitPlanInterestCost100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanNetPeriodicBenefitCost us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanNetPeriodicBenefitCost

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value1.02.0137.04.04.04.00.010.02.0-2.0-5.0-5.0-5.0-40.07.04.03.0
Percentage of DefinedBenefitPlanNetPeriodicBenefitCost100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanRecognizedNetGainLossDueToSettlementsAndCurtailments1 us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanRecognizedNetGainLossDueToSettlementsAndCurtailments1

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-09-30
Value-3000000.0
Percentage of DefinedBenefitPlanRecognizedNetGainLossDueToSettlementsAndCurtailments1100.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanServiceCost us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanServiceCost

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value7.07.06.07.07.07.07.04.06.04.06.05.05.05.013165.03.0
Percentage of DefinedBenefitPlanServiceCost100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DerivativeGainLossOnDerivativeNet us-gaap:HedgingDesignation

us-gaap:DerivativeGainLossOnDerivativeNet

us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedge


Derivative
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value-11.01721407.063-3.0-14.0-10.03.02.0-13.0-10.017-24.01449.0-8.0
Percentage of DerivativeGainLossOnDerivativeNet100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DerivativeInstrumentsGainLossReclassificationFromAccumulatedOCIToIncomeEstimatedNetAmountToBeTransferred

us-gaap:DerivativeInstrumentsGainLossReclassificationFromAccumulatedOCIToIncomeEstimatedNetAmountToBeTransferred


Derivative
Period End2020-12-31
Value1000000.0
Percentage of DerivativeInstrumentsGainLossReclassificationFromAccumulatedOCIToIncomeEstimatedNetAmountToBeTransferred100.0

us-gaap:DerivativeInstrumentsNotDesignatedAsHedgingInstrumentsGainLossNet us-gaap:DerivativeInstrumentRisk, us-gaap:HedgingDesignation, us-gaap:IncomeStatementLocation

us-gaap:DerivativeInstrumentsNotDesignatedAsHedgingInstrumentsGainLossNet

us-gaap:CommodityContract, us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedge, us-gaap:CostOfSales


Derivative
Period End2021-06-302021-03-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value3.03.03.01.0-2.00.02.0-2.02.01.0-3.01.00.0
Percentage of DerivativeInstrumentsNotDesignatedAsHedgingInstrumentsGainLossNet100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0

us-gaap:ForeignExchangeContract, us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedge, us-gaap:CostOfSales


Derivative
Period End2021-06-302021-03-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value-3.0115.0-7.0-8.07.0-8.0-8.03.0-12.0-4.0-37.041
Percentage of DerivativeInstrumentsNotDesignatedAsHedgingInstrumentsGainLossNet-100.0366.7166.7-700.0400.00.0-400.0400.0150.0-1200.0133.3-3700.00.0

us-gaap:ForeignExchangeContract, us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedge, us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpenses


Derivative
Period End2021-06-302021-03-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value-11.03.0321365-11.0-7.0-3.0-1.013-6.026-24.0
Percentage of DerivativeInstrumentsNotDesignatedAsHedgingInstrumentsGainLossNet-366.7100.01066.71300.0-3250.00.0-350.0150.0-50.01300.0200.02600.00.0

us-gaap:OtherContract, us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedge, us-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpense


Derivative
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value0.00.00.08.01.0-1.03.0-1.00.00.00.00.0
Percentage of DerivativeInstrumentsNotDesignatedAsHedgingInstrumentsGainLossNet0.00.00.0-400.00.0-50.0-150.0-50.00.0-0.00.00.0

us-gaap:DividendsCommonStockCash

us-gaap:DividendsCommonStockCash


Dividends
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value149131129123118118117939393
Percentage of DividendsCommonStockCash100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DividendsCommonStockCash us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:AdditionalPaidInCapital


Dividends
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value14913112912311811869459334
Percentage of DividendsCommonStockCash100.0100.0100.0100.0100.0100.059.048.4100.036.6

us-gaap:EffectOfExchangeRateOnCashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents

us-gaap:EffectOfExchangeRateOnCashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents


Effect
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value111.03025-11.0-72.08.0-25.0-26.022-41.0-37.0-44.0-6.0
Percentage of EffectOfExchangeRateOnCashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:EmbeddedDerivativeGainOnEmbeddedDerivative

us-gaap:EmbeddedDerivativeGainOnEmbeddedDerivative


Embedded
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-312019-09-302019-06-302018-09-302018-06-30
Value0.03.0-2.07.01.02.03.030
Percentage of EmbeddedDerivativeGainOnEmbeddedDerivative0.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:EmbeddedDerivativeLossOnEmbeddedDerivative

us-gaap:EmbeddedDerivativeLossOnEmbeddedDerivative


Embedded
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value5.0142.07.00.0-2.02.0-3.0-4.0-29.039
Percentage of EmbeddedDerivativeLossOnEmbeddedDerivative100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:EquitySecuritiesFvNiGainLoss

us-gaap:EquitySecuritiesFvNiGainLoss


Equity
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-31
Value-26000000.0-786000000.00-13000000.0
Percentage of EquitySecuritiesFvNiGainLoss100.0100.00.0100.0

us-gaap:EquitySecuritiesFvNiUnrealizedGainLoss

us-gaap:EquitySecuritiesFvNiUnrealizedGainLoss


Equity
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value14291.00.0-13.01.00.0-9.010.0-16.0-6.011-13.0
Percentage of EquitySecuritiesFvNiUnrealizedGainLoss100.0100.00.0100.0100.00.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:EquitySecuritiesFvNiUnrealizedLoss

us-gaap:EquitySecuritiesFvNiUnrealizedLoss


Equity
Period End2021-03-31
Value788
Percentage of EquitySecuritiesFvNiUnrealizedLoss100.0

us-gaap:EquitySecuritiesFvNiUnrealizedLoss us-gaap:Ownership

bkr:C3ai


Equity
Period End2021-06-302021-03-31
Value27788
Percentage of EquitySecuritiesFvNiUnrealizedLoss0.0100.0

us-gaap:FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetGainLossIncludedInOtherComprehensiveIncomeLoss

us-gaap:FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetGainLossIncludedInOtherComprehensiveIncomeLoss


Fair
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-06-302019-03-312018-06-302018-03-31
Value1000000.0-1000000.00-2000000.0-1000000.02000000.000
Percentage of FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetGainLossIncludedInOtherComprehensiveIncomeLoss100.0100.00.0100.0100.0100.00.00.0

us-gaap:FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetPurchases

us-gaap:FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetPurchases


Fair
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value2.010.00.00.00.00.01.06.028112.034
Percentage of FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetPurchases100.0100.00.00.00.00.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetSettlements

us-gaap:FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetSettlements


Fair
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value6.016715049697.00.0256.035251812
Percentage of FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetSettlements100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:GainLossOnSaleOfBusiness

us-gaap:GainLossOnSaleOfBusiness


Gain
Period End2020-12-312020-09-302019-12-312019-09-302018-12-31
Value-136.0110.0-138.0171
Percentage of GainLossOnSaleOfBusiness100.0100.00.0100.0100.0

us-gaap:GainLossOnSaleOfBusiness us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations

bkr:RodLiftSystems


Gain
Period End2020-09-30
Value11
Percentage of GainLossOnSaleOfBusiness100.0

us-gaap:GoodwillForeignCurrencyTranslationGainLoss

us-gaap:GoodwillForeignCurrencyTranslationGainLoss


Goodwill
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value83-8.05455-10.0-39.036-51.0-57.045-142.032-209.0129
Percentage of GoodwillForeignCurrencyTranslationGainLoss100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:GoodwillForeignCurrencyTranslationGainLoss us-gaap:StatementBusinessSegments

bkr:DigitalSolutions


Goodwill
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
Value688.034113.0-7.04.0
Percentage of GoodwillForeignCurrencyTranslationGainLoss81.9-100.063.020.0-30.017.911.1

bkr:OilfieldEquipment


Goodwill
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
Value0.0-3.00.0-2.00.0-22.024
Percentage of GoodwillForeignCurrencyTranslationGainLoss0.037.50.0-3.6-0.056.466.7

bkr:OilfieldServices


Goodwill
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
Value0.01.00.03.0-22.0-1.00.0
Percentage of GoodwillForeignCurrencyTranslationGainLoss0.0-12.50.05.5220.02.60.0

bkr:TurbomachineryandProcessSolutions


Goodwill
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
Value15-14.020439.0-9.08.0
Percentage of GoodwillForeignCurrencyTranslationGainLoss18.1175.037.078.2-90.023.122.2

us-gaap:GoodwillImpairmentLoss

us-gaap:GoodwillImpairmentLoss


Goodwill
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-06-302019-03-31
Value0.00.00.0147730.00.0
Percentage of GoodwillImpairmentLoss0.00.00.0100.00.00.0

us-gaap:GoodwillImpairmentLoss us-gaap:ConsolidationItems

us-gaap:MaterialReconcilingItems


Goodwill
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-06-302019-03-31
Value0.00.00.0147730.00.0
Percentage of GoodwillImpairmentLoss0.00.00.0100.00.00.0

us-gaap:GoodwillImpairmentLoss us-gaap:StatementBusinessSegments

bkr:OilfieldEquipment


Goodwill
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value0.00.00.03289
Percentage of GoodwillImpairmentLoss0.00.00.022.3

bkr:OilfieldServices


Goodwill
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value0.00.00.011484
Percentage of GoodwillImpairmentLoss0.00.00.077.7

us-gaap:ImpairmentOfIntangibleAssetsFinitelived

us-gaap:ImpairmentOfIntangibleAssetsFinitelived


Impairment
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-06-302019-03-31
Value0.04.00.07250.00.0
Percentage of ImpairmentOfIntangibleAssetsFinitelived0.0100.00.0100.00.00.0

us-gaap:ImpairmentOfIntangibleAssetsFinitelived us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsByMajorClass

us-gaap:CustomerRelationships


Impairment
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value1.04.00.0476
Percentage of ImpairmentOfIntangibleAssetsFinitelived0.0100.00.065.7

us-gaap:SoftwareDevelopment


Impairment
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value0.00.00.03.0
Percentage of ImpairmentOfIntangibleAssetsFinitelived0.00.00.00.4

us-gaap:TechnologyBasedIntangibleAssets


Impairment
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value0.00.00.08.0
Percentage of ImpairmentOfIntangibleAssetsFinitelived0.00.00.01.1

us-gaap:TrademarksAndTradeNames


Impairment
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value1.00.00.0236
Percentage of ImpairmentOfIntangibleAssetsFinitelived0.00.00.032.6

us-gaap:ImpairmentOfIntangibleAssetsFinitelived us-gaap:StatementBusinessSegments

bkr:OilfieldEquipment


Impairment
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value0.00.00.0124
Percentage of ImpairmentOfIntangibleAssetsFinitelived0.00.00.017.1

bkr:OilfieldServices


Impairment
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value0.04.00.0601
Percentage of ImpairmentOfIntangibleAssetsFinitelived0.0100.00.082.9

us-gaap:ImpairmentOfLongLivedAssetsHeldForUse

us-gaap:ImpairmentOfLongLivedAssetsHeldForUse


Impairment
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-06-302019-03-31
Value171648.02180.00.0
Percentage of ImpairmentOfLongLivedAssetsHeldForUse100.0100.0100.0100.00.00.0

us-gaap:ImpairmentOfLongLivedAssetsHeldForUse us-gaap:StatementBusinessSegments

bkr:OilfieldEquipment


Impairment
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value0.00.00.077
Percentage of ImpairmentOfLongLivedAssetsHeldForUse0.00.00.035.3

us-gaap:IncreaseDecreaseInAccountsPayableTrade

us-gaap:IncreaseDecreaseInAccountsPayableTrade


Increase
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value82-11.0-41.0-180.0-308.0-182.0300-97.0139-93.03361402171012196.094-16.015
Percentage of IncreaseDecreaseInAccountsPayableTrade100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:IncreaseDecreaseInContractWithCustomerLiability

us-gaap:IncreaseDecreaseInContractWithCustomerLiability


Increase
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value21-19.0-223.02628231143728836062171-61.0-13.0-124.0
Percentage of IncreaseDecreaseInContractWithCustomerLiability100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:IncreaseDecreaseInDeferredCharges

us-gaap:IncreaseDecreaseInDeferredCharges


Increase
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value-106.0-6.0-21.05253-15.0141790-61.0-76.07314-140.0-30.0383-5.022275
Percentage of IncreaseDecreaseInDeferredCharges100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:InventoryWriteDown

us-gaap:InventoryWriteDown


Inventory
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value2842161600.00.017121561126124.015
Percentage of InventoryWriteDown100.0100.0100.0100.00.00.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:InventoryWriteDown us-gaap:ConsolidationItems

us-gaap:MaterialReconcilingItems


Inventory
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value2842161600.00.00.00.017121561213124.0157.024
Percentage of InventoryWriteDown100.0100.0100.0100.00.00.00.00.0100.0100.0100.0100.0169.0100.0100.0100.00.00.0

us-gaap:LeaseCost

us-gaap:LeaseCost


Lease
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-06-302018-03-31
Value183170172176198244237276250182188147
Percentage of LeaseCost100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:LimitedLiabilityCompanyLLCOrLimitedPartnershipLPMembersOrLimitedPartnersOwnershipInterest us-gaap:Ownership

us-gaap:LimitedLiabilityCompanyLLCOrLimitedPartnershipLPMembersOrLimitedPartnersOwnershipInterest

bkr:BakerHughesHoldingsLLC


Limited
Period End2021-06-302021-03-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value5.274.365.5650.0010.634
Percentage of LimitedLiabilityCompanyLLCOrLimitedPartnershipLPMembersOrLimitedPartnersOwnershipInterest100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:LossContingencyDamagesSoughtValue us-gaap:LitigationCase, us-gaap:LitigationStatus, us-gaap:LossContingenciesByNatureOfContingency

us-gaap:LossContingencyDamagesSoughtValue

bkr:INOESandNaphtachimie, us-gaap:PendingLitigation, us-gaap:DamageFromFireExplosionOrOtherHazard


Loss
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
Value0.02500.00.00.02500.0
Percentage of LossContingencyDamagesSoughtValue0.0100.00.00.00.0100.00.0

us-gaap:MinorityInterestDecreaseFromRedemptions us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:MinorityInterestDecreaseFromRedemptions

us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncome


Minority
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302019-12-312019-09-30
Value134111101840.0332
Percentage of MinorityInterestDecreaseFromRedemptions100.0100.0100.0100.00.0100.0

us-gaap:AdditionalPaidInCapital


Minority
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302019-12-312019-09-30
Value-988.0-858.0-709.0-608.00.0-4740.0
Percentage of MinorityInterestDecreaseFromRedemptions-737.3-773.0-702.0-723.80.0-1427.7

us-gaap:NoncontrollingInterest


Minority
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302019-12-312019-09-30
Value8547476085240.04408
Percentage of MinorityInterestDecreaseFromRedemptions637.3673.0602.0623.80.01327.7

us-gaap:OperatingLeaseCost

us-gaap:OperatingLeaseCost


Operating
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value65627571707264616048
Percentage of OperatingLeaseCost100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:OtherAssetImpairmentCharges us-gaap:StatementBusinessSegments

us-gaap:OtherAssetImpairmentCharges

bkr:OilfieldEquipment


Other
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value0.00.00.015
Percentage of OtherAssetImpairmentCharges0.00.00.0100.0

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossAvailableForSaleSecuritiesAdjustmentNetOfTax

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossAvailableForSaleSecuritiesAdjustmentNetOfTax


Other
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value0.00.00.0-2.02.0-1.0-1.02.00.0-1.0-2.00.02.01.0-25.0260.00.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossAvailableForSaleSecuritiesAdjustmentNetOfTax0.00.00.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.00.0100.0100.0100.0100.00.00.0

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossBeforeReclassificationsBeforeTax

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossBeforeReclassificationsBeforeTax


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value183-51.01545850-272.062-118.0-169.0171
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossBeforeReclassificationsBeforeTax100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossBeforeReclassificationsBeforeTax us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value39-9.0-125.0-70.0-2.016-100.05.0-25.0-2.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossBeforeReclassificationsBeforeTax21.317.6-81.2-120.7-4.0-5.9-161.3-4.214.8-1.2

us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value157-50.027612452-277.0149-123.0-139.0166
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossBeforeReclassificationsBeforeTax85.898.0179.2213.8104.0101.8240.3104.282.297.1

us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterest


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value-13.08.03.04.00.0-9.0111.0-4.05.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossBeforeReclassificationsBeforeTax-7.1-15.71.96.90.03.317.7-0.82.42.9

us-gaap:AccumulatedNetInvestmentGainLossIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest


Other
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-06-302019-03-31
Value0.00.00.0-2.0-1.02.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossBeforeReclassificationsBeforeTax0.00.00.00.70.61.2

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossCashFlowHedgeGainLossReclassificationAfterTax us-gaap:DerivativeInstrumentRisk, us-gaap:DerivativeInstrumentsGainLossByHedgingRelationship

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossCashFlowHedgeGainLossReclassificationAfterTax

us-gaap:ForeignExchangeContract, us-gaap:CashFlowHedging


Other
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value2000000.02000000.0001000000.0-1000000.000
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossCashFlowHedgeGainLossReclassificationAfterTax100.0100.00.00.0100.0100.00.00.0

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxPortionAttributableToNoncontrollingInterest

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxPortionAttributableToNoncontrollingInterest


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value39-11.02921-97.032-42.0-78.087-148.0-56.0-337.019895-174.01.02.016-3.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxPortionAttributableToNoncontrollingInterest100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxPortionAttributableToNoncontrollingInterest us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentAttributableToNoncontrollingInterest


Other
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value-30.0-18.03.08.0-25.03.0-7.00.038-1.0-3.02.0-38.02.01.0-2.015
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxPortionAttributableToNoncontrollingInterest0.0-62.114.3-8.2-78.1-7.19.00.0-25.71.80.91.0-40.0-1.1100.0-100.093.8

us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentAttributableToNoncontrollingInterest


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value33-13.0824118-101.055-46.098-84.010856335-196.0131-171.0-1.00.01.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxPortionAttributableToNoncontrollingInterest84.6118.20.0141.485.7104.1171.9109.5-125.6-96.6-73.0-100.0-99.4-99.0137.998.3-100.00.06.2

us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeNoncontrollingInterest


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value-4.02.00.01.00.0-3.02.01.0-1.02.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxPortionAttributableToNoncontrollingInterest-10.3-18.20.03.40.03.16.2-2.41.32.3

us-gaap:AccumulatedNetInvestmentGainLossAttributableToNoncontrollingInterest


Other
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value0.00.00.0-1.00.00.02.0-1.00.01.01.00.0-1.0-1.0-1.00.00.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxPortionAttributableToNoncontrollingInterest0.00.00.01.00.0-0.0-2.6-1.1-0.0-1.8-0.30.0-1.10.6-100.00.00.0

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxPortionAttributableToParent

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxPortionAttributableToParent


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value153-31.01245439-168.059-73.0-78.085-112.0-34.0-202.0118-57.01040.00.00.00.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxPortionAttributableToParent100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.00.00.0

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossPensionAndOtherPostretirementBenefitPlansAdjustmentNetOfTax

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossPensionAndOtherPostretirementBenefitPlansAdjustmentNetOfTax


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value-50.0-3.010154-8.0-22.069-7.0130.067-1.0-5.03.0-61.04.02.01.015-31.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossPensionAndOtherPostretirementBenefitPlansAdjustmentNetOfTax100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossTax

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossTax


Other
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value-8000000.0-2000000.004000000.0-23000000.04000000.000
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossTax100.0100.00.0100.0100.0100.00.00.0

us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossTax us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value-1000000.0-1000000.0-8000000.0-2000000.005000000.0-24000000.03000000.01000000.0-1000000.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossTax0.00.0100.0100.00.0125.0104.375.00.00.0

us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest


Other
Period End2021-03-312020-06-302020-03-312019-06-302019-03-31
Value1000000.00000
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossTax0.00.00.00.00.0

us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterest


Other
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value000-1000000.01000000.01000000.0-1000000.01000000.0
Percentage of OtherComprehensiveIncomeLossTax-0.0-0.00.0-25.0-4.325.00.00.0

us-gaap:PaymentsForProceedsFromOtherInvestingActivities

us-gaap:PaymentsForProceedsFromOtherInvestingActivities


Payments
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value-165.0-6.0101-53.0-49.0-7.052-103.00.02139-71.0-133.0651191740.0-1.031
Percentage of PaymentsForProceedsFromOtherInvestingActivities100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0

us-gaap:PaymentsToMinorityShareholders

us-gaap:PaymentsToMinorityShareholders


Payments
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value39565763686868949494951471261271291220.00.00.0
Percentage of PaymentsToMinorityShareholders100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.00.0

us-gaap:ProceedsFromPaymentsForOtherFinancingActivities

us-gaap:ProceedsFromPaymentsForOtherFinancingActivities


Proceeds
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value-1.0-32.0-7.06.05.0-26.07.0299.03.0-1.0-10.012-8.055-253.0122.0-2.0
Percentage of ProceedsFromPaymentsForOtherFinancingActivities100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:ProceedsFromSaleOfProductiveAssets

us-gaap:ProceedsFromSaleOfProductiveAssets


Proceeds
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value504146326940638062591281497310896644.08.0-1.0
Percentage of ProceedsFromSaleOfProductiveAssets100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentDisposals

us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentDisposals


Property
Period End2020-12-31
Value0.0
Percentage of PropertyPlantAndEquipmentDisposals0.0

us-gaap:ReclassificationFromAccumulatedOtherComprehensiveIncomeCurrentPeriodBeforeTax

us-gaap:ReclassificationFromAccumulatedOtherComprehensiveIncomeCurrentPeriodBeforeTax


Reclassification
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value-6.0-9.0-14.0-12.0-10.0-11.0-6.0-7.0-13.0-1.0
Percentage of ReclassificationFromAccumulatedOtherComprehensiveIncomeCurrentPeriodBeforeTax100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:ReclassificationFromAccumulatedOtherComprehensiveIncomeCurrentPeriodBeforeTax us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest


Reclassification
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value-10.0-11.0-16.0-14.0-10.0-11.0-7.0-5.0-13.0-1.0
Percentage of ReclassificationFromAccumulatedOtherComprehensiveIncomeCurrentPeriodBeforeTax166.7122.2114.3116.7100.0100.0116.771.4100.0100.0

us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterest


Reclassification
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value4.02.02.02.00.00.01.0-2.00.00.0
Percentage of ReclassificationFromAccumulatedOtherComprehensiveIncomeCurrentPeriodBeforeTax-66.7-22.2-14.3-16.7-0.0-0.0-16.728.6-0.0-0.0

us-gaap:RelatedPartyTransactionPurchasesFromRelatedParty us-gaap:RelatedPartyTransaction, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty

us-gaap:RelatedPartyTransactionPurchasesFromRelatedParty

bkr:PurchasesGEandItsAffiliates, us-gaap:CorporateJointVenture


Related
Period End2021-06-302020-06-30
Value307346
Percentage of RelatedPartyTransactionPurchasesFromRelatedParty100.0100.0

bkr:PurchasesGEandItsAffiliates, us-gaap:MajorityShareholder


Related
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
Value453384346263283336428451518347
Percentage of RelatedPartyTransactionPurchasesFromRelatedParty0.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.0

bkr:PurchasesGEandItsAffiliates, us-gaap:PrincipalOwner


Related
Period End2021-03-312020-03-31
Value315263
Percentage of RelatedPartyTransactionPurchasesFromRelatedParty0.00.0

us-gaap:RestructuringCharges

us-gaap:RestructuringCharges


Restructuring
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value65652351914343516938456262496812512119138353849
Percentage of RestructuringCharges100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:RestructuringCharges us-gaap:ConsolidationItems

us-gaap:CorporateNonSegment


Restructuring
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value5.02.0-1.01.06.09.010.00.07.05.08.02.04.01712132.02.04.05.0
Percentage of RestructuringCharges7.73.1-0.40.514.02.15.90.015.68.112.94.15.913.69.96.85.35.710.510.2

us-gaap:RestructuringCharges us-gaap:ConsolidationItems, us-gaap:StatementBusinessSegments

us-gaap:OperatingSegments, bkr:DigitalSolutions


Restructuring
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
Value1.02.02.01810.0243.00.09.03.0-1.02.0
Percentage of RestructuringCharges1.53.10.99.423.35.51.80.020.04.8-1.64.1

us-gaap:OperatingSegments, bkr:OilfieldEquipment


Restructuring
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
Value0.01.04.0211.098-1.01.00.018-1.08.0
Percentage of RestructuringCharges0.01.51.711.02.322.5-0.62.60.029.0-1.616.3

us-gaap:OperatingSegments, bkr:OilfieldServices


Restructuring
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
Value5352222144142961482719174120
Percentage of RestructuringCharges81.580.094.575.432.668.087.671.142.227.466.140.8

us-gaap:OperatingSegments, bkr:TurbomachineryandProcessSolutions


Restructuring
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
Value6.08.08.07.0128.09.010.010.0191517
Percentage of RestructuringCharges9.212.33.43.727.91.85.326.322.230.624.234.7

us-gaap:RestructuringCharges us-gaap:RestructuringCostAndReserve

us-gaap:ContractTermination


Restructuring
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value0.01.00.01.01.0211.02.02.07.0115.0217.05.0164.01.06.05.0
Percentage of RestructuringCharges0.01.50.00.52.34.80.65.34.411.317.710.230.95.64.18.410.52.915.810.2

us-gaap:EmployeeSeverance


Restructuring
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value23705810826272732834449.0151683608724151518
Percentage of RestructuringCharges35.4107.724.756.560.562.543.273.775.671.014.530.623.566.449.645.563.242.939.536.7

us-gaap:FacilityClosing


Restructuring
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value34-12.0171658.0141856.07.09.02518181951682.010.09.013
Percentage of RestructuringCharges52.3-18.572.834.018.632.450.315.815.614.540.336.726.515.242.135.65.328.623.726.5

us-gaap:OtherRestructuring


Restructuring
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value8.06.0-9.0178.01.01.00.00.00.06.04.05.08.01.0172.03.04.05.0
Percentage of RestructuringCharges12.39.2-3.88.918.60.20.60.00.00.09.78.27.46.40.88.95.38.610.510.2

us-gaap:RestructuringCostsAndAssetImpairmentCharges us-gaap:ConsolidationItems

us-gaap:RestructuringCostsAndAssetImpairmentCharges

us-gaap:MaterialReconcilingItems


Restructuring
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
Value125802292091031325159715062596614616212019159426477
Percentage of RestructuringCostsAndAssetImpairmentCharges100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:RevenueFromRelatedParties us-gaap:RelatedPartyTransaction, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty

us-gaap:RevenueFromRelatedParties

bkr:SalesofProductsandServicesGEandItsAffiliates, us-gaap:CorporateJointVenture


Revenue
Period End2021-06-302020-06-30
Value3949
Percentage of RevenueFromRelatedParties100.0100.0

bkr:SalesofProductsandServicesGEandItsAffiliates, us-gaap:MajorityShareholder


Revenue
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
Value6646495577711088110574
Percentage of RevenueFromRelatedParties0.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.0

bkr:SalesofProductsandServicesGEandItsAffiliates, us-gaap:PrincipalOwner


Revenue
Period End2021-03-312020-03-31
Value5055
Percentage of RevenueFromRelatedParties0.00.0

us-gaap:SharebasedCompensationArrangementBySharebasedPaymentAwardOptionsVestedNumberOfShares us-gaap:AwardType, us-gaap:StatementClassOfStock, us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:SharebasedCompensationArrangementBySharebasedPaymentAwardOptionsVestedNumberOfShares

us-gaap:RestrictedStockUnitsRSU, us-gaap:CommonClassA, us-gaap:CommonStock


Sharebased
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value218000.04663000.0123000.0318000.096000.03011000.0121000.0419000.056000.01377000.017000.0444000.058000.0316000.0
Percentage of SharebasedCompensationArrangementBySharebasedPaymentAwardOptionsVestedNumberOfShares100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:ShortTermLeaseCost

us-gaap:ShortTermLeaseCost


Short
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value1109995102119161162202177165
Percentage of ShortTermLeaseCost100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:StandardProductWarrantyAccrualPayments

us-gaap:StandardProductWarrantyAccrualPayments


Standard
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value3.02.03.03.02.02.05.05.013688.07.0117.014129.0
Percentage of StandardProductWarrantyAccrualPayments100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:StandardProductWarrantyAccrualPeriodIncreaseDecrease

us-gaap:StandardProductWarrantyAccrualPeriodIncreaseDecrease


Standard
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value-7.010.00.0-2.02.0-1.0-9.02.0-7.09.01172.00.0961.00.0-5.0
Percentage of StandardProductWarrantyAccrualPeriodIncreaseDecrease100.0100.00.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.00.0100.0

us-gaap:StandardProductWarrantyAccrualWarrantiesIssued

us-gaap:StandardProductWarrantyAccrualWarrantiesIssued


Standard
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value0.04.00.02.0-2.01.02.03.0218.08.010.010.09.0126.08.0
Percentage of StandardProductWarrantyAccrualWarrantiesIssued0.0100.00.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesStockOptionsExercised us-gaap:AwardType, us-gaap:StatementClassOfStock, us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesStockOptionsExercised

us-gaap:EmployeeStockOption, us-gaap:CommonClassA, us-gaap:CommonStock


Stock
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value80000.0181000.08000.0005000.012000.0160000.026000.0164000.021000.085000.0485000.066000.0
Percentage of StockIssuedDuringPeriodSharesStockOptionsExercised100.0100.0100.00.00.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:StockholdersEquityOther

us-gaap:StockholdersEquityOther


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value3.034-6.0-5.0-5.021-60.022-13.023-24.012-11.06.0-23.06.0-10.0
Percentage of StockholdersEquityOther100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:StockholdersEquityOther us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:AdditionalPaidInCapital


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-09-302018-06-302018-03-312017-09-30
Value-5.033-10.0-8.0-8.017-104.0-11.0-13.0197.0-11.05.0-23.0
Percentage of StockholdersEquityOther-166.797.1166.7160.0160.081.0173.3-50.0100.082.658.3100.083.3100.0

us-gaap:NoncontrollingInterest


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-06-302017-03-31
Value8.01.04.03.03.02.0-16.0337.06.0-19.05.0421.06.0-10.0
Percentage of StockholdersEquityOther266.72.9-66.7-60.0-60.09.526.7150.0-53.826.179.241.7-381.816.7100.0100.0

us-gaap:RetainedEarnings


Stockholders
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value0.00.00.02.00.00.01.0-2.0
Percentage of StockholdersEquityOther-0.0-0.0-0.09.5-0.00.0-7.7-8.7

us-gaap:TreasuryStockSharesRetired us-gaap:StatementClassOfStock, us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:TreasuryStockSharesRetired

us-gaap:CommonClassA, us-gaap:CommonStock


Treasury
Period End2021-06-302021-03-312020-09-302020-06-302020-03-312019-09-302019-06-302019-03-312018-09-30
Value0.6380.6771.0121.6110.6680.7280.6010.0-8e-06
Percentage of TreasuryStockSharesRetired100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0

us-gaap:VariableLeaseCost

us-gaap:VariableLeaseCost


Variable
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value8.09.02.03.09.01111131311
Percentage of VariableLeaseCost100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

bkr:DebtAndEquitySecuritiesUnrealizedGain

bkr:DebtAndEquitySecuritiesUnrealizedGain


Debt
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312019-12-31
Value485643143110.0
Percentage of DebtAndEquitySecuritiesUnrealizedGain100.0100.0100.0100.0

bkr:DebtAndEquitySecuritiesUnrealizedLoss

bkr:DebtAndEquitySecuritiesUnrealizedLoss


Debt
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312019-12-31
Value2000000.03000000.05000000.01000000.0
Percentage of DebtAndEquitySecuritiesUnrealizedLoss100.0100.0100.0100.0

bkr:DeferredCostsNoncurrentNonRecurring

bkr:DeferredCostsNoncurrentNonRecurring


Deferred
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value364043434246514721
Percentage of DeferredCostsNoncurrentNonRecurring100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

bkr:DeferredTaxAssetThatWeDidNotPrevailOnAllUncertainTaxPosition

bkr:DeferredTaxAssetThatWeDidNotPrevailOnAllUncertainTaxPosition


Deferred
Period End2020-12-31
Value77
Percentage of DeferredTaxAssetThatWeDidNotPrevailOnAllUncertainTaxPosition100.0

bkr:DeferredTaxAssetThatWeDidNotPrevailOnAllUncertainTaxPositionForeignTaxingJurisdiction

bkr:DeferredTaxAssetThatWeDidNotPrevailOnAllUncertainTaxPositionForeignTaxingJurisdiction


Deferred
Period End2020-12-31
Value53
Percentage of DeferredTaxAssetThatWeDidNotPrevailOnAllUncertainTaxPositionForeignTaxingJurisdiction100.0

bkr:DeferredTaxAssetThatWeDidNotPrevailOnAllUncertainTaxPositionIncreasedValuationAllowances

bkr:DeferredTaxAssetThatWeDidNotPrevailOnAllUncertainTaxPositionIncreasedValuationAllowances


Deferred
Period End2020-12-31
Value24
Percentage of DeferredTaxAssetThatWeDidNotPrevailOnAllUncertainTaxPositionIncreasedValuationAllowances100.0

bkr:DefinedContributionPlanPlanAssetsandLiabilitiesAmount

bkr:DefinedContributionPlanPlanAssetsandLiabilitiesAmount


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-31
Value314276233
Percentage of DefinedContributionPlanPlanAssetsandLiabilitiesAmount100.0100.0100.0

bkr:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationAssetsNet us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations

bkr:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationAssetsNet

us-gaap:DisposalGroupHeldforsaleNotDiscontinuedOperations, bkr:SubseaDrillingSystems


Disposal
Period End2021-06-302021-03-31
Value346355
Percentage of DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationAssetsNet100.0100.0

bkr:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationCashConsideration us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations

bkr:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationCashConsideration

us-gaap:DisposalGroupHeldforsaleNotDiscontinuedOperations, bkr:SubseaDrillingSystems


Disposal
Period End2021-03-31
Value120
Percentage of DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationCashConsideration100.0

bkr:EquitySecuritiesAccumulatedGrossUnrealizedGainBeforeTax

bkr:EquitySecuritiesAccumulatedGrossUnrealizedGainBeforeTax


Equity
Period End2021-06-302021-03-312020-12-31
Value4856431431
Percentage of EquitySecuritiesAccumulatedGrossUnrealizedGainBeforeTax100.0100.0100.0

bkr:EquitySecuritiesAccumulatedGrossUnrealizedLossBeforeTax

bkr:EquitySecuritiesAccumulatedGrossUnrealizedLossBeforeTax


Equity
Period End2021-06-302021-03-312020-12-31
Value2000000.03000000.05000000.0
Percentage of EquitySecuritiesAccumulatedGrossUnrealizedLossBeforeTax100.0100.0100.0

bkr:InvestmentsFairValueDisclosureAmortizedCost

bkr:InvestmentsFairValueDisclosureAmortizedCost


Investments
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value6989106101141189281303327
Percentage of InvestmentsFairValueDisclosureAmortizedCost100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

bkr:TotalUnrecognizedTaxBenefitsIncomeTaxPenaltiesandInterestAccrued

bkr:TotalUnrecognizedTaxBenefitsIncomeTaxPenaltiesandInterestAccrued


Total
Period End2020-12-31
Value601
Percentage of TotalUnrecognizedTaxBenefitsIncomeTaxPenaltiesandInterestAccrued100.0

dei:EntityCommonStockSharesOutstanding us-gaap:StatementClassOfStock

dei:EntityCommonStockSharesOutstanding

us-gaap:CommonClassA


Entity
Period End2020-07-172020-04-172020-02-062019-10-222019-07-222019-04-232019-02-082018-10-222018-07-192018-04-182018-02-082017-10-182017-07-24
Value656655653649516515514412411416422428428
Percentage of EntityCommonStockSharesOutstanding100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:CommonClassB


Entity
Period End2020-07-172020-04-172020-02-062019-10-222019-07-222019-04-232019-02-082018-10-222018-07-192018-04-182018-02-082017-10-18
Value377377377377521521521687687696706717
Percentage of EntityCommonStockSharesOutstanding57.557.657.858.1101.0101.2101.3166.9167.1167.3167.3167.5

us-gaap:AccountsPayableRelatedPartiesCurrentAndNoncurrent us-gaap:RelatedPartyTransaction

us-gaap:AccountsPayableRelatedPartiesCurrentAndNoncurrent

bkr:AccountsPayableGEanditsAffiliates


Accounts
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value356408357448536431538
Percentage of AccountsPayableRelatedPartiesCurrentAndNoncurrent100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:AccountsPayableRelatedPartiesCurrentAndNoncurrent us-gaap:RelatedPartyTransaction, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty

bkr:AccountsPayableGEanditsAffiliates, us-gaap:PrincipalOwner


Accounts
Period End2021-06-302021-03-312020-12-31
Value331355356
Percentage of AccountsPayableRelatedPartiesCurrentAndNoncurrent0.00.0100.0

us-gaap:AccountsReceivableGrossCurrent

us-gaap:AccountsReceivableGrossCurrent


Accounts
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value57835638599560095977648167396513664366546296613863716211634454252749
Percentage of AccountsReceivableGrossCurrent100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:AccountsReceivableGrossCurrent us-gaap:AccountsNotesLoansAndFinancingReceivableByReceivableType

bkr:OtherReceivable


Accounts
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value785789890826858838796766669
Percentage of AccountsReceivableGrossCurrent13.614.014.813.714.412.911.811.810.6

bkr:RelatedPartyReceivable


Accounts
Period End2020-12-312019-12-312018-12-31
Value429495653
Percentage of AccountsReceivableGrossCurrent7.27.310.4

us-gaap:TradeAccountsReceivable


Accounts
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value46554429467646574598518154485253524553054974478948914732469938081699
Percentage of AccountsReceivableGrossCurrent80.578.678.077.576.979.980.880.779.079.779.078.076.876.274.170.261.8

us-gaap:AccountsReceivableGrossCurrent us-gaap:AccountsNotesLoansAndFinancingReceivableByReceivableType, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty

bkr:RelatedPartyReceivable, us-gaap:MajorityShareholder


Accounts
Period End2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value526521462495494653
Percentage of AccountsReceivableGrossCurrent8.88.77.17.37.610.4

bkr:RelatedPartyReceivable, us-gaap:PrincipalOwner


Accounts
Period End2021-06-302021-03-312020-12-31
Value343420429
Percentage of AccountsReceivableGrossCurrent5.97.47.2

us-gaap:AccrualForEnvironmentalLossContingencies

us-gaap:AccrualForEnvironmentalLossContingencies


Accrual
Period End2020-12-31
Value1000000.0
Percentage of AccrualForEnvironmentalLossContingencies100.0

us-gaap:AllowanceForDoubtfulAccountsReceivable

us-gaap:AllowanceForDoubtfulAccountsReceivable


Allowance
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value373323327330186
Percentage of AllowanceForDoubtfulAccountsReceivable100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:AllowanceForDoubtfulAccountsReceivableCurrent

us-gaap:AllowanceForDoubtfulAccountsReceivableCurrent


Allowance
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value376375373362341333323348333335327329333346330231186
Percentage of AllowanceForDoubtfulAccountsReceivableCurrent100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:AssetsFairValueDisclosure

us-gaap:AssetsFairValueDisclosure


Assets
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value401361181096961585147557472221205150212318
Percentage of AssetsFairValueDisclosure100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:AssetsFairValueDisclosure us-gaap:DerivativeInstrumentRisk, us-gaap:HedgingDesignation

us-gaap:ForeignExchangeContract, us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrument


Assets
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value3.04.05.04.01.01.0112.00.01.00.00.02.010.06.010.02.0
Percentage of AssetsFairValueDisclosure7.52.94.23.71.41.619.03.90.01.80.00.00.94.94.04.70.6

us-gaap:ForeignExchangeContract, us-gaap:Nondesignated


Assets
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value371271131056860474945527472219195144202316
Percentage of AssetsFairValueDisclosure92.593.495.896.398.698.481.096.195.794.5100.0100.099.195.196.095.399.4

us-gaap:InterestRateSwap, us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrument


Assets
Period End2021-03-31
Value5.0
Percentage of AssetsFairValueDisclosure3.7

us-gaap:AssetsFairValueDisclosure us-gaap:FairValueByFairValueHierarchyLevel, us-gaap:FairValueByMeasurementFrequency

us-gaap:FairValueInputsLevel1, us-gaap:FairValueMeasurementsRecurring


Assets
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value54471415022.02.02.0243940493963667581990.0
Percentage of AssetsFairValueDisclosure1360.0525.01272.91.82.93.341.476.585.189.152.787.529.936.654.046.70.0

us-gaap:FairValueInputsLevel2, us-gaap:FairValueMeasurementsRecurring


Assets
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value401361181106961585147557472221205158212318
Percentage of AssetsFairValueDisclosure100.0100.0100.0100.9100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0105.3100.0100.0

us-gaap:FairValueInputsLevel3, us-gaap:FairValueMeasurementsRecurring


Assets
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value8.01430981391872592652652902882963103263041710.0
Percentage of AssetsFairValueDisclosure20.010.325.489.9201.4306.6446.6519.6563.8527.3389.2411.1140.3159.0202.780.70.0

us-gaap:AssetsFairValueDisclosure us-gaap:FairValueByMeasurementFrequency

us-gaap:FairValueMeasurementsRecurring


Assets
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value5928641650210210250341355352394401431597606543482318
Percentage of AssetsFairValueDisclosure1480.0635.31398.3192.7304.3409.8587.9696.1748.9716.4541.9598.6270.1295.6362.0227.4100.0

us-gaap:AssetsOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperation us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations

us-gaap:AssetsOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperation

us-gaap:DisposalGroupHeldforsaleNotDiscontinuedOperations, bkr:SubseaDrillingSystems


Assets
Period End2021-06-302021-03-31
Value410412
Percentage of AssetsOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperation100.0100.0

us-gaap:AssetsOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationCurrent us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations

us-gaap:AssetsOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationCurrent

us-gaap:DisposalGroupHeldforsaleNotDiscontinuedOperations, bkr:SubseaDrillingSystems


Assets
Period End2021-06-302021-03-31
Value122125
Percentage of AssetsOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationCurrent100.0100.0

us-gaap:AvailableForSaleDebtSecuritiesAmortizedCostBasis us-gaap:FinancialInstrument

us-gaap:AvailableForSaleDebtSecuritiesAmortizedCostBasis

us-gaap:ForeignCorporateDebtSecurities


Available
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
Value8.0143099139187257264264288288
Percentage of AvailableForSaleDebtSecuritiesAmortizedCostBasis100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:AvailableForSaleSecuritiesDebtSecurities us-gaap:FinancialInstrument

us-gaap:AvailableForSaleSecuritiesDebtSecurities

us-gaap:ForeignCorporateDebtSecurities


Available
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
Value8.0143099139187259265265290288
Percentage of AvailableForSaleSecuritiesDebtSecurities100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:CashEquivalentsAtCarryingValue us-gaap:RelatedPartyTransaction, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty

us-gaap:CashEquivalentsAtCarryingValue

bkr:RelatedPartyAmountDuetoRelatedParty, us-gaap:PrincipalOwner


Cash
Period End2020-12-31
Value1.0
Percentage of CashEquivalentsAtCarryingValue100.0

us-gaap:CommonStockCapitalSharesReservedForFutureIssuance us-gaap:AwardType, us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:CommonStockCapitalSharesReservedForFutureIssuance

us-gaap:EmployeeStock, us-gaap:CommonClassA


Common
Period End2020-12-31
Value8500000.0
Percentage of CommonStockCapitalSharesReservedForFutureIssuance100.0

us-gaap:ContractWithCustomerAssetNetNoncurrent

us-gaap:ContractWithCustomerAssetNetNoncurrent


Contract
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-01-012017-12-312017-01-01
Value1636170018201813170816381700167416771616169417351652168416841233
Percentage of ContractWithCustomerAssetNetNoncurrent100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:ContractWithCustomerAssetNetNoncurrent us-gaap:ProductOrService

bkr:LongTermEquipmentContractRevenue


Contract
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value101510881160115810701049109710981085
Percentage of ContractWithCustomerAssetNetNoncurrent62.064.063.763.962.664.064.565.664.0

bkr:LongtermProductServiceAgreement


Contract
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value621612660655638589603576609
Percentage of ContractWithCustomerAssetNetNoncurrent38.036.036.336.137.436.035.534.436.0

us-gaap:DebtInstrumentFaceAmount us-gaap:DebtInstrument, us-gaap:LongtermDebtType

us-gaap:DebtInstrumentFaceAmount

bkr:ThreePointThreeThreeSevenSeniorNotesDueDecember2027, us-gaap:SeniorNotes


Debt
Period End2021-06-30
Value1350
Percentage of DebtInstrumentFaceAmount100.0

us-gaap:DebtInstrumentFairValue

us-gaap:DebtInstrumentFairValue


Debt
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value7567812385028075817158666847715971326966662969837061732084664975303
Percentage of DebtInstrumentFairValue100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DebtLongtermAndShorttermCombinedAmount

us-gaap:DebtLongtermAndShorttermCombinedAmount


Debt
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value6773762076337689770064956622700871487176722772937386747283494905277
Percentage of DebtLongtermAndShorttermCombinedAmount100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DebtWeightedAverageInterestRate

us-gaap:DebtWeightedAverageInterestRate


Debt
Period End2020-12-312019-12-312018-12-31
Value3.00.0340.053
Percentage of DebtWeightedAverageInterestRate100.0100.0100.0

us-gaap:DebtWeightedAverageInterestRate us-gaap:DebtInstrument, us-gaap:LongtermDebtType

bkr:EightPointFiveFivePercentDebenturesdueJune2024, us-gaap:UnsecuredDebt


Debt
Period End2020-12-312019-12-312018-12-31
Value4.10.0410.041
Percentage of DebtWeightedAverageInterestRate136.7120.677.4

bkr:FivePointOneTwoFivePercentNotesdueSeptember2040, us-gaap:SeniorNotes


Debt
Period End2020-12-312019-12-312018-12-31
Value4.20.0420.042
Percentage of DebtWeightedAverageInterestRate140.0123.579.2

bkr:FourPointFourEightSixPercentNotesDueMay2030, us-gaap:SeniorNotes


Debt
Period End2020-12-31
Value4.6
Percentage of DebtWeightedAverageInterestRate153.3

bkr:FourPointZeroEightZeroPercentSeniorNotesDueDecember2047, us-gaap:SeniorNotes


Debt
Period End2020-12-312019-12-312018-12-31
Value4.10.0410.041
Percentage of DebtWeightedAverageInterestRate136.7120.677.4

bkr:SixPointEightSevenFivePercentNotesdueJanuary2029, us-gaap:SeniorNotes


Debt
Period End2020-12-312019-12-312018-12-31
Value3.90.0390.039
Percentage of DebtWeightedAverageInterestRate130.0114.773.6

bkr:ThreePointOneThreeEightPercentSeniorNotesDueNovember2029, us-gaap:SeniorNotes


Debt
Period End2020-12-312019-12-31
Value3.20.032
Percentage of DebtWeightedAverageInterestRate106.794.1

bkr:ThreePointThreeThreeSevenSeniorNotesDueDecember2027, us-gaap:SeniorNotes


Debt
Period End2020-12-312019-12-312018-12-31
Value3.40.0340.034
Percentage of DebtWeightedAverageInterestRate113.3100.064.2

bkr:TwoPointSevenSevenThreePercentSeniorNotesDueDecember2022, us-gaap:SeniorNotes


Debt
Period End2020-12-312019-12-312018-12-31
Value2.90.0290.029
Percentage of DebtWeightedAverageInterestRate96.785.354.7

us-gaap:DebtWeightedAverageInterestRate us-gaap:ShortTermDebtType

us-gaap:CommercialPaper


Debt
Period End2020-12-31
Value0.5
Percentage of DebtWeightedAverageInterestRate16.7

us-gaap:NotesPayableOtherPayables


Debt
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value4.20.0480.0990.0760.013
Percentage of DebtWeightedAverageInterestRate140.0141.2186.80.00.0

us-gaap:DeferredCosts

us-gaap:DeferredCosts


Deferred
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-01-012017-12-312017-01-01
Value164159138115125142130130129144179251245360360276
Percentage of DeferredCosts100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DeferredIncomeTaxAssetsNet

us-gaap:DeferredIncomeTaxAssetsNet


Deferred
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value9919439531305117413159549438989971072121211871287482324326
Percentage of DeferredIncomeTaxAssetsNet100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DeferredIncomeTaxLiabilities

us-gaap:DeferredIncomeTaxLiabilities


Deferred
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value292927253962
Percentage of DeferredIncomeTaxLiabilities100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DeferredTaxAssetsGoodwillAndIntangibleAssets

us-gaap:DeferredTaxAssetsGoodwillAndIntangibleAssets


Deferred
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value1431171320.0
Percentage of DeferredTaxAssetsGoodwillAndIntangibleAssets100.0100.0100.00.0

us-gaap:DeferredTaxAssetsGross

us-gaap:DeferredTaxAssetsGross


Deferred
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value4268381533282685493
Percentage of DeferredTaxAssetsGross100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DeferredTaxAssetsInventory

us-gaap:DeferredTaxAssetsInventory


Deferred
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value5191794171
Percentage of DeferredTaxAssetsInventory100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DeferredTaxAssetsInvestmentInSubsidiaries

us-gaap:DeferredTaxAssetsInvestmentInSubsidiaries


Deferred
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value160381228740.0
Percentage of DeferredTaxAssetsInvestmentInSubsidiaries100.0100.0100.0100.00.0

us-gaap:DeferredTaxAssetsOperatingLossCarryforwards

us-gaap:DeferredTaxAssetsOperatingLossCarryforwards


Deferred
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value2249165415251376142
Percentage of DeferredTaxAssetsOperatingLossCarryforwards100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DeferredTaxAssetsOperatingLossCarryforwardsForeign

us-gaap:DeferredTaxAssetsOperatingLossCarryforwardsForeign


Deferred
Period End2020-12-31
Value319
Percentage of DeferredTaxAssetsOperatingLossCarryforwardsForeign100.0

us-gaap:DeferredTaxAssetsOther

us-gaap:DeferredTaxAssetsOther


Deferred
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value2642702322430.0
Percentage of DeferredTaxAssetsOther100.0100.0100.0100.00.0

us-gaap:DeferredTaxAssetsPropertyPlantAndEquipment

us-gaap:DeferredTaxAssetsPropertyPlantAndEquipment


Deferred
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value1271371911440.0
Percentage of DeferredTaxAssetsPropertyPlantAndEquipment100.0100.0100.0100.00.0

us-gaap:DeferredTaxAssetsTaxCreditCarryforwards

us-gaap:DeferredTaxAssetsTaxCreditCarryforwards


Deferred
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value10839416535545.0
Percentage of DeferredTaxAssetsTaxCreditCarryforwards100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DeferredTaxAssetsTaxCreditCarryforwardsForeign us-gaap:TaxCreditCarryforward

us-gaap:DeferredTaxAssetsTaxCreditCarryforwardsForeign

bkr:DefiniteForeignTax


Deferred
Period End2020-12-312019-12-31
Value521543
Percentage of DeferredTaxAssetsTaxCreditCarryforwardsForeign100.0100.0

bkr:IndefiniteForeignTax


Deferred
Period End2020-12-312019-12-31
Value402366
Percentage of DeferredTaxAssetsTaxCreditCarryforwardsForeign77.267.4

us-gaap:DeferredTaxAssetsTaxCreditCarryforwardsOther us-gaap:TaxCreditCarryforward

us-gaap:DeferredTaxAssetsTaxCreditCarryforwardsOther

bkr:OtherTax


Deferred
Period End2020-12-31
Value160
Percentage of DeferredTaxAssetsTaxCreditCarryforwardsOther100.0

us-gaap:DeferredTaxAssetsTaxDeferredExpenseCompensationAndBenefitsEmployeeBenefits

us-gaap:DeferredTaxAssetsTaxDeferredExpenseCompensationAndBenefitsEmployeeBenefits


Deferred
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value138989764154
Percentage of DeferredTaxAssetsTaxDeferredExpenseCompensationAndBenefitsEmployeeBenefits100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DeferredTaxAssetsTaxDeferredExpenseReservesAndAccrualsAllowanceForDoubtfulAccounts

us-gaap:DeferredTaxAssetsTaxDeferredExpenseReservesAndAccrualsAllowanceForDoubtfulAccounts


Deferred
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value5379117980.0
Percentage of DeferredTaxAssetsTaxDeferredExpenseReservesAndAccrualsAllowanceForDoubtfulAccounts100.0100.0100.0100.00.0

us-gaap:DeferredTaxLiabilitiesOther

us-gaap:DeferredTaxLiabilitiesOther


Deferred
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value292918519.0
Percentage of DeferredTaxLiabilitiesOther100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanAccumulatedBenefitObligation us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanAccumulatedBenefitObligation

us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value6280107187117
Percentage of DefinedBenefitPlanAccumulatedBenefitObligation100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value3755340122252373803
Percentage of DefinedBenefitPlanAccumulatedBenefitObligation6056.54251.22079.41269.0686.3

us-gaap:DefinedBenefitPlanAccumulatedOtherComprehensiveIncomeBeforeTax us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanAccumulatedOtherComprehensiveIncomeBeforeTax

us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value-47.0-53.0-47.0-41.0-17.0
Percentage of DefinedBenefitPlanAccumulatedOtherComprehensiveIncomeBeforeTax100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value54541419711714
Percentage of DefinedBenefitPlanAccumulatedOtherComprehensiveIncomeBeforeTax-1159.6-781.1-419.1-285.4-82.4

us-gaap:DefinedBenefitPlanAccumulatedOtherComprehensiveIncomeNetGainsLossesBeforeTax us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanAccumulatedOtherComprehensiveIncomeNetGainsLossesBeforeTax

us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value3038291614
Percentage of DefinedBenefitPlanAccumulatedOtherComprehensiveIncomeNetGainsLossesBeforeTax100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value-527.0-395.0-177.0-117.0-14.0
Percentage of DefinedBenefitPlanAccumulatedOtherComprehensiveIncomeNetGainsLossesBeforeTax-1756.7-1039.5-610.3-731.2-100.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanAccumulatedOtherComprehensiveIncomeNetPriorServiceCostCreditBeforeTax us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanAccumulatedOtherComprehensiveIncomeNetPriorServiceCostCreditBeforeTax

us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value-17.0-15.0-18.0-25.0-3.0
Percentage of DefinedBenefitPlanAccumulatedOtherComprehensiveIncomeNetPriorServiceCostCreditBeforeTax100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value1819200.00.0
Percentage of DefinedBenefitPlanAccumulatedOtherComprehensiveIncomeNetPriorServiceCostCreditBeforeTax-105.9-126.7-111.1-0.0-0.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanAmountsRecognizedInBalanceSheet us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanAmountsRecognizedInBalanceSheet

us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value-62000000.0-80000000.0-107000000.0-187000000.0-117000000.0
Percentage of DefinedBenefitPlanAmountsRecognizedInBalanceSheet100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value-604000000.0-447000000.0-395000000.0-359000000.0-253000000.0
Percentage of DefinedBenefitPlanAmountsRecognizedInBalanceSheet974.2558.8369.2192.0216.2

us-gaap:DefinedBenefitPlanAssetsForPlanBenefitsNoncurrent us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanAssetsForPlanBenefitsNoncurrent

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value147847460.0
Percentage of DefinedBenefitPlanAssetsForPlanBenefitsNoncurrent100.0100.0100.0100.00.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanAssumptionsUsedCalculatingBenefitObligationDiscountRate us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanAssumptionsUsedCalculatingBenefitObligationDiscountRate

us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value1.670.02890.03920.03320.04
Percentage of DefinedBenefitPlanAssumptionsUsedCalculatingBenefitObligationDiscountRate100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value1.660.02340.03430.02990.0341
Percentage of DefinedBenefitPlanAssumptionsUsedCalculatingBenefitObligationDiscountRate99.481.087.590.185.2

us-gaap:DefinedBenefitPlanAssumptionsUsedCalculatingBenefitObligationRateOfCompensationIncrease us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanAssumptionsUsedCalculatingBenefitObligationRateOfCompensationIncrease

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value3.250.03110.03780.03820.0409
Percentage of DefinedBenefitPlanAssumptionsUsedCalculatingBenefitObligationRateOfCompensationIncrease100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanBenefitObligation us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanBenefitObligation

us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-312015-12-31
Value6280107187117136
Percentage of DefinedBenefitPlanBenefitObligation100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-312015-12-31
Value38063451226124188201290
Percentage of DefinedBenefitPlanBenefitObligation6138.74313.82113.11293.0700.9948.5

us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsFiveFiscalYearsThereafter us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsFiveFiscalYearsThereafter

us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value18243147
Percentage of DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsFiveFiscalYearsThereafter100.0100.0100.0100.0

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value743749594593
Percentage of DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsFiveFiscalYearsThereafter4127.83120.81916.11261.7

us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsNextTwelveMonths us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsNextTwelveMonths

us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value10.0111924
Percentage of DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsNextTwelveMonths100.0100.0100.0100.0

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value173136113105
Percentage of DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsNextTwelveMonths1730.01236.4594.7437.5

us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsYearFive us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsYearFive

us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value5.06.08.010.0
Percentage of DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsYearFive100.0100.0100.0100.0

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value136142113112
Percentage of DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsYearFive2720.02366.71412.51120.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsYearFour us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsYearFour

us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value5.06.09.012
Percentage of DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsYearFour100.0100.0100.0100.0

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value135137113111
Percentage of DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsYearFour2700.02283.31255.6925.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsYearThree us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsYearThree

us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value6.07.01217
Percentage of DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsYearThree100.0100.0100.0100.0

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value130136112107
Percentage of DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsYearThree2166.71942.9933.3629.4

us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsYearTwo us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsYearTwo

us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value7.09.01722
Percentage of DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsYearTwo100.0100.0100.0100.0

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value131134109109
Percentage of DefinedBenefitPlanExpectedFutureBenefitPaymentsYearTwo1871.41488.9641.2495.5

us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureEmployerContributionsNextFiscalYear us-gaap:Range, us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureEmployerContributionsNextFiscalYear

srt:Maximum, us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-31
Value35
Percentage of DefinedBenefitPlanExpectedFutureEmployerContributionsNextFiscalYear100.0

srt:Minimum, us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-31
Value20
Percentage of DefinedBenefitPlanExpectedFutureEmployerContributionsNextFiscalYear57.1

us-gaap:DefinedBenefitPlanExpectedFutureEmployerContributionsNextFiscalYear us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value10.0111924
Percentage of DefinedBenefitPlanExpectedFutureEmployerContributionsNextFiscalYear28.60.00.00.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanFairValueOfPlanAssets us-gaap:DefinedBenefitPlanByPlanAssetCategories, us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanFairValueOfPlanAssets

bkr:InsuranceContracts, us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-31
Value120
Percentage of DefinedBenefitPlanFairValueOfPlanAssets100.0

bkr:OtherInvestmentsFunds, us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-31
Value493420
Percentage of DefinedBenefitPlanFairValueOfPlanAssets410.80.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesNonUs, us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value346333338551
Percentage of DefinedBenefitPlanFairValueOfPlanAssets288.30.00.00.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesUs, us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value299258215207
Percentage of DefinedBenefitPlanFairValueOfPlanAssets249.20.00.00.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanRealEstate, us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value85843544
Percentage of DefinedBenefitPlanFairValueOfPlanAssets70.80.00.00.0

us-gaap:FixedIncomeFunds, us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value18071858937658
Percentage of DefinedBenefitPlanFairValueOfPlanAssets1505.80.00.00.0

us-gaap:PrivateEquityFunds, us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value52516010745
Percentage of DefinedBenefitPlanFairValueOfPlanAssets43.30.00.00.00.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanFairValueOfPlanAssets us-gaap:FairValueByFairValueHierarchyLevel

us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShare


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value3072298818021684
Percentage of DefinedBenefitPlanFairValueOfPlanAssets2560.00.00.00.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanFairValueOfPlanAssets us-gaap:FairValueByFairValueHierarchyLevel, us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:FairValueInputsLevel12And3, us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value1301464375
Percentage of DefinedBenefitPlanFairValueOfPlanAssets108.30.00.00.0

us-gaap:FairValueInputsLevel3, us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value1200.00.086
Percentage of DefinedBenefitPlanFairValueOfPlanAssets100.00.00.00.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanFairValueOfPlanAssets us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-312015-12-31
Value3202300418662059567915
Percentage of DefinedBenefitPlanFairValueOfPlanAssets2668.30.00.00.00.00.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanFundedStatusOfPlan us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanFundedStatusOfPlan

us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value-62000000.0-80000000.0-107000000.0-187000000.0-117000000.0
Percentage of DefinedBenefitPlanFundedStatusOfPlan100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value-604000000.0-447000000.0-395000000.0-359000000.0-253000000.0
Percentage of DefinedBenefitPlanFundedStatusOfPlan974.2558.8369.2192.0216.2

us-gaap:DefinedBenefitPlanPensionPlanWithProjectedBenefitObligationInExcessOfPlanAssetsAccumulatedBenefitObligation us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanPensionPlanWithProjectedBenefitObligationInExcessOfPlanAssetsAccumulatedBenefitObligation

us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-31
Value6280
Percentage of DefinedBenefitPlanPensionPlanWithProjectedBenefitObligationInExcessOfPlanAssetsAccumulatedBenefitObligation100.0100.0

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-31
Value33401763
Percentage of DefinedBenefitPlanPensionPlanWithProjectedBenefitObligationInExcessOfPlanAssetsAccumulatedBenefitObligation5387.12203.8

us-gaap:DefinedBenefitPlanPensionPlanWithProjectedBenefitObligationInExcessOfPlanAssetsPlanAssets us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanPensionPlanWithProjectedBenefitObligationInExcessOfPlanAssetsPlanAssets

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-31
Value27721288
Percentage of DefinedBenefitPlanPensionPlanWithProjectedBenefitObligationInExcessOfPlanAssetsPlanAssets100.0100.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanPensionPlanWithProjectedBenefitObligationInExcessOfPlanAssetsProjectedBenefitObligation us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanPensionPlanWithProjectedBenefitObligationInExcessOfPlanAssetsProjectedBenefitObligation

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-31
Value33901814
Percentage of DefinedBenefitPlanPensionPlanWithProjectedBenefitObligationInExcessOfPlanAssetsProjectedBenefitObligation100.0100.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanPensionPlansWithAccumulatedBenefitObligationsInExcessOfPlanAssetsAggregateAccumulatedBenefitObligation us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanPensionPlansWithAccumulatedBenefitObligationsInExcessOfPlanAssetsAggregateAccumulatedBenefitObligation

us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value6280107187117
Percentage of DefinedBenefitPlanPensionPlansWithAccumulatedBenefitObligationsInExcessOfPlanAssetsAggregateAccumulatedBenefitObligation100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value3340176315851647803
Percentage of DefinedBenefitPlanPensionPlansWithAccumulatedBenefitObligationsInExcessOfPlanAssetsAggregateAccumulatedBenefitObligation5387.12203.81481.3880.7686.3

us-gaap:DefinedBenefitPlanPensionPlansWithAccumulatedBenefitObligationsInExcessOfPlanAssetsAggregateFairValueOfPlanAssets us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanPensionPlansWithAccumulatedBenefitObligationsInExcessOfPlanAssetsAggregateFairValueOfPlanAssets

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value2772128811791286567
Percentage of DefinedBenefitPlanPensionPlansWithAccumulatedBenefitObligationsInExcessOfPlanAssetsAggregateFairValueOfPlanAssets100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanPensionPlansWithAccumulatedBenefitObligationsInExcessOfPlanAssetsAggregateProjectedBenefitObligation us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:DefinedBenefitPlanPensionPlansWithAccumulatedBenefitObligationsInExcessOfPlanAssetsAggregateProjectedBenefitObligation

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value3390181416211692820
Percentage of DefinedBenefitPlanPensionPlansWithAccumulatedBenefitObligationsInExcessOfPlanAssetsAggregateProjectedBenefitObligation100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanWeightedAverageAssetAllocations us-gaap:DefinedBenefitPlanByPlanAssetCategories, us-gaap:FairValueByFairValueHierarchyLevel

us-gaap:DefinedBenefitPlanWeightedAverageAssetAllocations

bkr:DefinedBenefitPlanAlternativeInvestments, us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShare


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-31
Value20.00.180.19
Percentage of DefinedBenefitPlanWeightedAverageAssetAllocations100.0100.0100.0

us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecurities, us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShare


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value21.00.20.30.3
Percentage of DefinedBenefitPlanWeightedAverageAssetAllocations105.0111.1157.90.0

us-gaap:FixedIncomeFunds, us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShare


Defined
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value59.00.620.480.28
Percentage of DefinedBenefitPlanWeightedAverageAssetAllocations295.0344.4252.60.0

us-gaap:DerivativeAssets

us-gaap:DerivativeAssets


Derivative
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value118587472221205150212318
Percentage of DerivativeAssets100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DerivativeAssets us-gaap:BalanceSheetLocation

bkr:AllOtherAssets


Derivative
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value1.01.03.03.05.01.06.06.07.0
Percentage of DerivativeAssets0.00.02.50.00.00.010.30.09.5

bkr:AllOtherCurrentAssets


Derivative
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value391351151066460524567
Percentage of DerivativeAssets0.00.097.50.00.00.089.70.090.5

us-gaap:DerivativeAssets us-gaap:DerivativeInstrumentRisk, us-gaap:HedgingDesignation

us-gaap:ForeignExchangeContract, us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrument


Derivative
Period End2020-12-312019-12-312018-12-31
Value5.0110.0
Percentage of DerivativeAssets4.219.00.0

us-gaap:ForeignExchangeContract, us-gaap:Nondesignated


Derivative
Period End2020-12-312019-12-312018-12-31
Value1134774
Percentage of DerivativeAssets95.881.0100.0

us-gaap:DerivativeAssets us-gaap:FairValueByFairValueHierarchyLevel, us-gaap:FairValueByMeasurementFrequency

us-gaap:FairValueInputsLevel2, us-gaap:FairValueMeasurementsRecurring


Derivative
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value401361181096961585147557472221205150212318
Percentage of DerivativeAssets0.00.0100.00.00.00.0100.00.00.00.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DerivativeAssets us-gaap:FairValueByMeasurementFrequency

us-gaap:FairValueMeasurementsRecurring


Derivative
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value401361181096961585147557472221205150212318
Percentage of DerivativeAssets0.00.0100.00.00.00.0100.00.00.00.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DerivativeLiabilities

us-gaap:DerivativeLiabilities


Derivative
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value5227827724812995196375
Percentage of DerivativeLiabilities100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DerivativeLiabilities us-gaap:BalanceSheetLocation

bkr:AllOtherCurrentLiabilities


Derivative
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value343448613934244179
Percentage of DerivativeLiabilities0.00.092.30.00.00.088.90.096.3

bkr:AllOtherLiabilities


Derivative
Period End2021-06-302020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value1.04.02.03.02.03.03.03.0
Percentage of DerivativeLiabilities0.07.70.00.00.011.10.03.7

us-gaap:DerivativeLiabilities us-gaap:DerivativeInstrumentRisk, us-gaap:HedgingDesignation

us-gaap:ForeignExchangeContract, us-gaap:Nondesignated


Derivative
Period End2020-12-312019-12-312018-12-31
Value522775
Percentage of DerivativeLiabilities100.0100.091.5

us-gaap:DerivativeLiabilities us-gaap:FairValueByFairValueHierarchyLevel, us-gaap:FairValueByMeasurementFrequency

us-gaap:FairValueInputsLevel2, us-gaap:FairValueMeasurementsRecurring


Derivative
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value35345263433627445047827724812995196375
Percentage of DerivativeLiabilities0.00.0100.00.00.00.0100.00.00.00.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DerivativeLiabilities us-gaap:FairValueByMeasurementFrequency

us-gaap:FairValueMeasurementsRecurring


Derivative
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value35345263433627445047827724812995196375
Percentage of DerivativeLiabilities0.00.0100.00.00.00.0100.00.00.00.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DerivativeNotionalAmount

us-gaap:DerivativeNotionalAmount


Derivative
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302018-12-31
Value6000700070006700690055005700490054006400
Percentage of DerivativeNotionalAmount100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationConsideration us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations

us-gaap:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationConsideration

us-gaap:DisposalGroupHeldforsaleNotDiscontinuedOperations, bkr:SubseaDrillingSystems


Disposal
Period End2021-03-31
Value200
Percentage of DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationConsideration100.0

us-gaap:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationOtherAssets us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations

us-gaap:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationOtherAssets

us-gaap:DisposalGroupHeldforsaleNotDiscontinuedOperations, bkr:SubseaDrillingSystems


Disposal
Period End2021-06-302021-03-31
Value5956
Percentage of DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationOtherAssets100.0100.0

us-gaap:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationOtherLiabilities us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations

us-gaap:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationOtherLiabilities

us-gaap:DisposalGroupHeldforsaleNotDiscontinuedOperations, bkr:SubseaDrillingSystems


Disposal
Period End2021-06-302021-03-31
Value7000000.02000000.0
Percentage of DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationOtherLiabilities100.0100.0

us-gaap:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationPropertyPlantAndEquipment us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations

us-gaap:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationPropertyPlantAndEquipment

us-gaap:DisposalGroupHeldforsaleNotDiscontinuedOperations, bkr:SubseaDrillingSystems


Disposal
Period End2021-06-302021-03-31
Value107109
Percentage of DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationPropertyPlantAndEquipment100.0100.0

us-gaap:EmployeeRelatedLiabilitiesCurrent

us-gaap:EmployeeRelatedLiabilitiesCurrent


Employee
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value9101121955881318
Percentage of EmployeeRelatedLiabilitiesCurrent100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:EmployeeServiceShareBasedCompensationNonvestedAwardsTotalCompensationCostNotYetRecognizedStockOptions

us-gaap:EmployeeServiceShareBasedCompensationNonvestedAwardsTotalCompensationCostNotYetRecognizedStockOptions


Employee
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value4.0161817
Percentage of EmployeeServiceShareBasedCompensationNonvestedAwardsTotalCompensationCostNotYetRecognizedStockOptions100.0100.0100.0100.0

us-gaap:EmployeeServiceShareBasedCompensationNonvestedAwardsTotalCompensationCostNotYetRecognizedStockOptions us-gaap:AwardType

us-gaap:PerformanceShares


Employee
Period End2020-12-312019-12-312018-12-31
Value293123
Percentage of EmployeeServiceShareBasedCompensationNonvestedAwardsTotalCompensationCostNotYetRecognizedStockOptions725.0193.8127.8

us-gaap:RestrictedStockUnitsRSU


Employee
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value18418016698
Percentage of EmployeeServiceShareBasedCompensationNonvestedAwardsTotalCompensationCostNotYetRecognizedStockOptions4600.01125.0922.2576.5

us-gaap:EquitySecuritiesFvNiCost

us-gaap:EquitySecuritiesFvNiCost


Equity
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
Value6175762.02.02.02439404939
Percentage of EquitySecuritiesFvNiCost100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:EquitySecuritiesWithoutReadilyDeterminableFairValueAmount

us-gaap:EquitySecuritiesWithoutReadilyDeterminableFairValueAmount


Equity
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302018-12-31
Value573554554637637637633542
Percentage of EquitySecuritiesWithoutReadilyDeterminableFairValueAmount100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:FairValueDisclosureOffbalanceSheetRisksFaceAmountLiability

us-gaap:FairValueDisclosureOffbalanceSheetRisksFaceAmountLiability


Fair
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
Value4400420040994099
Percentage of FairValueDisclosureOffbalanceSheetRisksFaceAmountLiability100.0100.0100.0100.0

us-gaap:FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetValue

us-gaap:FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetValue


Fair
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value8.01430981391872592652652902882963103263041710.0
Percentage of FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetValue100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAccumulatedAmortization

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAccumulatedAmortization


Finite
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value26862602283427342617257428552746267726442525246523812302211520431697
Percentage of FiniteLivedIntangibleAssetsAccumulatedAmortization100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAccumulatedAmortization us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsByMajorClass

us-gaap:CustomerRelationships


Finite
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value73971991688885485310451010985983944922899877819771660
Percentage of FiniteLivedIntangibleAssetsAccumulatedAmortization27.527.632.332.532.633.136.636.836.837.237.437.437.838.138.737.738.9

us-gaap:SoftwareDevelopment


Finite
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value1053102210411005958931928897879866824800762753697664535
Percentage of FiniteLivedIntangibleAssetsAccumulatedAmortization39.239.336.736.836.636.232.532.732.832.832.632.532.032.733.032.531.5

us-gaap:TechnologyBasedIntangibleAssets


Finite
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value728698696663630605626592572557526517496479440451371
Percentage of FiniteLivedIntangibleAssetsAccumulatedAmortization27.126.824.624.324.123.521.921.621.421.120.821.020.820.820.822.121.9

us-gaap:TrademarksAndTradeNames


Finite
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value166163181178174184254246240237229225223192159156130
Percentage of FiniteLivedIntangibleAssetsAccumulatedAmortization6.26.36.46.56.67.18.99.09.09.09.19.19.48.37.57.67.7

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseNextTwelveMonths

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseNextTwelveMonths


Finite
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
Value210206255245
Percentage of FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseNextTwelveMonths100.0100.0100.0100.0

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseRemainderOfFiscalYear

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseRemainderOfFiscalYear


Finite
Period End2021-06-302021-03-312020-09-30
Value11617870
Percentage of FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseRemainderOfFiscalYear100.0100.0100.0

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearFive

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearFive


Finite
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
Value9498142137
Percentage of FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearFive100.0100.0100.0100.0

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearFour

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearFour


Finite
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
Value134134182175
Percentage of FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearFour100.0100.0100.0100.0

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearThree

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearThree


Finite
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
Value181177200192
Percentage of FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearThree100.0100.0100.0100.0

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearTwo

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearTwo


Finite
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
Value198194214205
Percentage of FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearTwo100.0100.0100.0100.0

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsGross

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsGross


Finite
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value46654607500849184792490959945935594560656022607461256275627668174094
Percentage of FiniteLivedIntangibleAssetsGross100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsGross us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsByMajorClass

us-gaap:CustomerRelationships


Finite
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value19581944226122432230231730273016302231013085312031693279320232671920
Percentage of FiniteLivedIntangibleAssetsGross42.042.245.145.646.547.250.550.850.851.151.251.451.752.351.047.946.9

us-gaap:SoftwareDevelopment


Finite
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value1299127012941253120511811193116511621169111811231114113811301120896
Percentage of FiniteLivedIntangibleAssetsGross27.827.625.825.525.124.119.919.619.519.318.618.518.218.118.016.421.9

us-gaap:TechnologyBasedIntangibleAssets


Finite
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value1114110011271097103210301075106310691091110711151102111811771538596
Percentage of FiniteLivedIntangibleAssetsGross23.923.922.522.321.521.017.917.918.018.018.418.418.017.818.822.614.6

us-gaap:TrademarksAndTradeNames


Finite
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value294293326325324380696690691703698702726726757890681
Percentage of FiniteLivedIntangibleAssetsGross6.36.46.56.66.87.711.611.611.611.611.611.611.911.612.113.116.6

us-gaap:IntangibleAssetsGrossExcludingGoodwill

us-gaap:IntangibleAssetsGrossExcludingGoodwill


Intangible
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value68886830723171117033715082368177818783078244829683548504847388694146
Percentage of IntangibleAssetsGrossExcludingGoodwill100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:InventoryFinishedGoodsNetOfReserves

us-gaap:InventoryFinishedGoodsNetOfReserves


Inventory
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value23382308233724252509247425462707275127822575262626562527259730371585
Percentage of InventoryFinishedGoodsNetOfReserves100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:InventoryValuationReserves

us-gaap:InventoryValuationReserves


Inventory
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312016-12-31
Value389384421425421420429424416438430455413372360260
Percentage of InventoryValuationReserves100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:InventoryWorkInProcessAndRawMaterialsNetOfReserves

us-gaap:InventoryWorkInProcessAndRawMaterialsNetOfReserves


Inventory
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value18741873208420442107206020622032205620892045205520192169199322721639
Percentage of InventoryWorkInProcessAndRawMaterialsNetOfReserves100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:InvestmentOwnedAtFairValue us-gaap:Ownership, us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:InvestmentOwnedAtFairValue

bkr:C3ai, us-gaap:CommonClassA


Investment
Period End2021-06-302021-03-312020-12-31
Value5417131500
Percentage of InvestmentOwnedAtFairValue100.0100.0100.0

us-gaap:InvestmentsFairValueDisclosure

us-gaap:InvestmentsFairValueDisclosure


Investments
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
Value5527291532101141189283304305339327
Percentage of InvestmentsFairValueDisclosure100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:InvestmentsFairValueDisclosure us-gaap:BalanceSheetLocation

bkr:AllOtherAssets


Investments
Period End2021-06-302021-03-312020-12-31
Value8.01118
Percentage of InvestmentsFairValueDisclosure1.41.51.2

bkr:AllOtherCurrentAssets


Investments
Period End2021-06-302021-03-312020-12-31
Value5447181514
Percentage of InvestmentsFairValueDisclosure98.698.598.8

us-gaap:InvestmentsFairValueDisclosure us-gaap:FairValueByFairValueHierarchyLevel, us-gaap:FairValueByMeasurementFrequency

us-gaap:FairValueInputsLevel1, us-gaap:FairValueMeasurementsRecurring


Investments
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312017-12-31
Value54471415022.02.02.0243940493981
Percentage of InvestmentsFairValueDisclosure98.697.998.02.01.41.18.512.813.114.511.90.0

us-gaap:FairValueInputsLevel2, us-gaap:FairValueMeasurementsRecurring


Investments
Period End2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312017-12-31
Value1.00.00.00.00.00.00.00.08.0
Percentage of InvestmentsFairValueDisclosure1.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:FairValueInputsLevel3, us-gaap:FairValueMeasurementsRecurring


Investments
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312017-12-31
Value8.0143098139187259265265290288304
Percentage of InvestmentsFairValueDisclosure1.41.92.097.098.698.991.587.286.985.588.10.0

us-gaap:InvestmentsFairValueDisclosure us-gaap:FairValueByMeasurementFrequency

us-gaap:FairValueMeasurementsRecurring


Investments
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312017-12-31
Value5527291532101141189283304305339327393
Percentage of InvestmentsFairValueDisclosure100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0

us-gaap:InvestmentsFairValueDisclosure us-gaap:RelatedPartyTransaction, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty

bkr:RelatedPartyAmountDuetoRelatedParty, us-gaap:MajorityShareholder


Investments
Period End2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
Value262950111
Percentage of InvestmentsFairValueDisclosure25.720.626.539.2

bkr:RelatedPartyAmountDuetoRelatedParty, us-gaap:PrincipalOwner


Investments
Period End2020-12-312019-12-31
Value1.0111
Percentage of InvestmentsFairValueDisclosure0.139.2

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueNextTwelveMonths

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueNextTwelveMonths


Lessee
Period End2020-12-31
Value235
Percentage of LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueNextTwelveMonths100.0

us-gaap:LiabilitiesFairValueDisclosure

us-gaap:LiabilitiesFairValueDisclosure


Liabilities
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value35345263423627445047827724812995196375
Percentage of LiabilitiesFairValueDisclosure100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:LiabilitiesFairValueDisclosure us-gaap:DerivativeInstrumentRisk, us-gaap:HedgingDesignation

us-gaap:ForeignExchangeContract, us-gaap:Nondesignated


Liabilities
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value25345263423527414646757324712995196366
Percentage of LiabilitiesFairValueDisclosure71.4100.0100.0100.0100.097.2100.093.292.097.991.594.899.6100.0100.0100.097.6

us-gaap:InterestRateSwap, us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrument


Liabilities
Period End2021-06-30
Value10.0
Percentage of LiabilitiesFairValueDisclosure28.6

us-gaap:LiabilitiesFairValueDisclosure us-gaap:FairValueByFairValueHierarchyLevel, us-gaap:FairValueByMeasurementFrequency

us-gaap:FairValueInputsLevel2, us-gaap:FairValueMeasurementsRecurring


Liabilities
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value35345263433627445047827724812995196375
Percentage of LiabilitiesFairValueDisclosure100.0100.0100.0100.0102.4100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:LiabilitiesFairValueDisclosure us-gaap:FairValueByMeasurementFrequency

us-gaap:FairValueMeasurementsRecurring


Liabilities
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value35345263433627445047827724812995196375
Percentage of LiabilitiesFairValueDisclosure100.0100.0100.0100.0102.4100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:LiabilitiesOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperation us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations

us-gaap:LiabilitiesOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperation

us-gaap:DisposalGroupHeldforsaleNotDiscontinuedOperations, bkr:SubseaDrillingSystems


Liabilities
Period End2021-06-302021-03-31
Value6457
Percentage of LiabilitiesOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperation100.0100.0

us-gaap:LiabilitiesOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationCurrent us-gaap:DisposalGroupClassification, us-gaap:IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperations

us-gaap:LiabilitiesOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationCurrent

us-gaap:DisposalGroupHeldforsaleNotDiscontinuedOperations, bkr:SubseaDrillingSystems


Liabilities
Period End2021-06-302021-03-31
Value5755
Percentage of LiabilitiesOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationCurrent100.0100.0

us-gaap:LiabilityForUncertainTaxPositionsCurrent

us-gaap:LiabilityForUncertainTaxPositionsCurrent


Liability
Period End2020-12-31
Value57
Percentage of LiabilityForUncertainTaxPositionsCurrent100.0

us-gaap:LineOfCreditFacilityMaximumBorrowingCapacity us-gaap:ShortTermDebtType

us-gaap:LineOfCreditFacilityMaximumBorrowingCapacity

us-gaap:CommercialPaper


Line
Period End2021-04-302021-04-292021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value3000380038003800380038003000
Percentage of LineOfCreditFacilityMaximumBorrowingCapacity100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:LineOfCreditFacilityMaximumBorrowingCapacity us-gaap:StatementScenario, us-gaap:ShortTermDebtType

srt:ScenarioForecast, us-gaap:CommercialPaper


Line
Period End2021-04-30
Value3000
Percentage of LineOfCreditFacilityMaximumBorrowingCapacity100.0

us-gaap:LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalAfterYearFive

us-gaap:LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalAfterYearFive


Long
Period End2020-12-31
Value5294
Percentage of LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalAfterYearFive100.0

us-gaap:LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalInNextTwelveMonths

us-gaap:LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalInNextTwelveMonths


Long
Period End2020-12-31
Value889
Percentage of LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalInNextTwelveMonths100.0

us-gaap:LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalInYearFive

us-gaap:LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalInYearFive


Long
Period End2020-12-31
Value19
Percentage of LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalInYearFive100.0

us-gaap:LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalInYearFour

us-gaap:LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalInYearFour


Long
Period End2020-12-31
Value173
Percentage of LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalInYearFour100.0

us-gaap:LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalInYearThree

us-gaap:LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalInYearThree


Long
Period End2020-12-31
Value4000000.0
Percentage of LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalInYearThree100.0

us-gaap:LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalInYearTwo

us-gaap:LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalInYearTwo


Long
Period End2020-12-31
Value1254
Percentage of LongTermDebtMaturitiesRepaymentsOfPrincipalInYearTwo100.0

us-gaap:MinorityInterestOwnershipPercentageByNoncontrollingOwners dei:LegalEntity, us-gaap:Ownership

us-gaap:MinorityInterestOwnershipPercentageByNoncontrollingOwners

bkr:GeneralElectricCompany, bkr:BakerHughesCompany


Minority
Period End2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
Value33.80.3650.3660.367
Percentage of MinorityInterestOwnershipPercentageByNoncontrollingOwners100.0100.0100.0100.0

bkr:GeneralElectricCompany, bkr:BakerHughesHoldingsLLC


Minority
Period End2020-12-31
Value30.1
Percentage of MinorityInterestOwnershipPercentageByNoncontrollingOwners0.0

us-gaap:MinorityInterestOwnershipPercentageByNoncontrollingOwners dei:LegalEntity, us-gaap:Ownership, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty

bkr:GeneralElectricCompany, bkr:BakerHughesHoldingsLLC, us-gaap:PrincipalOwner


Minority
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312019-12-31
Value20.525.730.136.7
Percentage of MinorityInterestOwnershipPercentageByNoncontrollingOwners0.00.00.010000.0

us-gaap:MinorityInterestOwnershipPercentageByNoncontrollingOwners us-gaap:Ownership, us-gaap:RelatedPartyTransaction

bkr:C3ai, bkr:RelatedPartyTransactionsWithC3ai


Minority
Period End2021-06-302020-12-31
Value8.011.0
Percentage of MinorityInterestOwnershipPercentageByNoncontrollingOwners0.00.0

us-gaap:MinorityInterestOwnershipPercentageByNoncontrollingOwners us-gaap:Ownership, us-gaap:StatementClassOfStock

bkr:C3ai, us-gaap:CommonClassA


Minority
Period End2021-06-302020-12-31
Value8.011.0
Percentage of MinorityInterestOwnershipPercentageByNoncontrollingOwners0.00.0

us-gaap:OperatingLeaseWeightedAverageDiscountRatePercent

us-gaap:OperatingLeaseWeightedAverageDiscountRatePercent


Operating
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value3.64.13.74.30.0380.0384.14.30.0440.044
Percentage of OperatingLeaseWeightedAverageDiscountRatePercent100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:OperatingLossCarryforwards us-gaap:TaxPeriod

us-gaap:OperatingLossCarryforwards

bkr:TaxCreditCarryforwardFiveYearsExpiration


Operating
Period End2020-12-312019-12-31
Value347331
Percentage of OperatingLossCarryforwards100.0100.0

bkr:TaxCreditCarryforwardSixtoTwentyYearsExpiration


Operating
Period End2020-12-312019-12-31
Value960326
Percentage of OperatingLossCarryforwards276.798.5

us-gaap:OtherCommitmentDueInFourthYear us-gaap:Ownership, us-gaap:RelatedPartyTransaction

us-gaap:OtherCommitmentDueInFourthYear

bkr:C3ai, bkr:RelatedPartyTransactionsWithC3ai


Other
Period End2021-06-30
Value150
Percentage of OtherCommitmentDueInFourthYear100.0

us-gaap:OtherCommitmentDueInNextTwelveMonths us-gaap:Ownership, us-gaap:RelatedPartyTransaction

us-gaap:OtherCommitmentDueInNextTwelveMonths

bkr:C3ai, bkr:RelatedPartyTransactionsWithC3ai


Other
Period End2021-06-30
Value53
Percentage of OtherCommitmentDueInNextTwelveMonths100.0

us-gaap:OtherCommitmentDueInSecondYear us-gaap:Ownership, us-gaap:RelatedPartyTransaction

us-gaap:OtherCommitmentDueInSecondYear

bkr:C3ai, bkr:RelatedPartyTransactionsWithC3ai


Other
Period End2021-06-30
Value75
Percentage of OtherCommitmentDueInSecondYear100.0

us-gaap:OtherCommitmentDueInThirdYear us-gaap:Ownership, us-gaap:RelatedPartyTransaction

us-gaap:OtherCommitmentDueInThirdYear

bkr:C3ai, bkr:RelatedPartyTransactionsWithC3ai


Other
Period End2021-06-30
Value125
Percentage of OtherCommitmentDueInThirdYear100.0

us-gaap:OtherLongTermDebt

us-gaap:OtherLongTermDebt


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312016-12-31
Value78869310011012213614685974.05.017202237
Percentage of OtherLongTermDebt100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:OtherMinorityInterests dei:LegalEntity

us-gaap:OtherMinorityInterests

bkr:GeneralElectricCompany


Other
Period End2020-12-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value133116104110
Percentage of OtherMinorityInterests100.0100.0100.0100.0

us-gaap:PensionAndOtherPostretirementDefinedBenefitPlansCurrentLiabilities us-gaap:RetirementPlanType

us-gaap:PensionAndOtherPostretirementDefinedBenefitPlansCurrentLiabilities

us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefit


Pension
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value9.01119246.0
Percentage of PensionAndOtherPostretirementDefinedBenefitPlansCurrentLiabilities100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:PensionPlansDefinedBenefit


Pension
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value18171310.04.0
Percentage of PensionAndOtherPostretirementDefinedBenefitPlansCurrentLiabilities200.0154.568.441.766.7

us-gaap:PurchaseObligationDueAfterFifthYear

us-gaap:PurchaseObligationDueAfterFifthYear


Purchase
Period End2020-12-31
Value18
Percentage of PurchaseObligationDueAfterFifthYear100.0

us-gaap:PurchaseObligationDueInFifthYear

us-gaap:PurchaseObligationDueInFifthYear


Purchase
Period End2020-12-31
Value5000000.0
Percentage of PurchaseObligationDueInFifthYear100.0

us-gaap:PurchaseObligationDueInFourthYear

us-gaap:PurchaseObligationDueInFourthYear


Purchase
Period End2020-12-31
Value8000000.0
Percentage of PurchaseObligationDueInFourthYear100.0

us-gaap:PurchaseObligationDueInNextTwelveMonths

us-gaap:PurchaseObligationDueInNextTwelveMonths


Purchase
Period End2020-12-31
Value838
Percentage of PurchaseObligationDueInNextTwelveMonths100.0

us-gaap:PurchaseObligationDueInSecondYear

us-gaap:PurchaseObligationDueInSecondYear


Purchase
Period End2020-12-31
Value86
Percentage of PurchaseObligationDueInSecondYear100.0

us-gaap:PurchaseObligationDueInThirdYear

us-gaap:PurchaseObligationDueInThirdYear


Purchase
Period End2020-12-31
Value37
Percentage of PurchaseObligationDueInThirdYear100.0

us-gaap:RestrictedCashAndCashEquivalents

us-gaap:RestrictedCashAndCashEquivalents


Restricted
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value6396066878038351004110211571267121412081119975112411901247752
Percentage of RestrictedCashAndCashEquivalents100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:RestrictedCashAndCashEquivalents us-gaap:CounterpartyName

bkr:GeneralElectricCompany


Restricted
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value151542758993142378461
Percentage of RestrictedCashAndCashEquivalents2.32.56.19.310.79.312.932.738.2

us-gaap:RestrictedCashAndCashEquivalentsAtCarryingValue us-gaap:RelatedPartyTransaction, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty

us-gaap:RestrictedCashAndCashEquivalentsAtCarryingValue

bkr:RelatedPartyAmountDuetoRelatedParty, us-gaap:MajorityShareholder


Restricted
Period End2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value111129156273647896
Percentage of RestrictedCashAndCashEquivalentsAtCarryingValue100.0100.0100.0100.0100.0100.0

bkr:RelatedPartyAmountDuetoRelatedParty, us-gaap:PrincipalOwner


Restricted
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312019-12-31
Value161645273
Percentage of RestrictedCashAndCashEquivalentsAtCarryingValue0.00.00.0100.0

us-gaap:RevenueRemainingPerformanceObligation

us-gaap:RevenueRemainingPerformanceObligation


Revenue
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
Value238002320023400230002290022700229002220020600205002100020800209002130021000
Percentage of RevenueRemainingPerformanceObligation100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:RevenueRemainingPerformanceObligationPercentage bkr:RevenueRecognitionRemainingPerformanceObligationPeriod

us-gaap:RevenueRemainingPerformanceObligationPercentage

bkr:RevenueRecognitionRemainingPerformanceObligationPeriodOne


Revenue
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
Value49.051.051.049.00.520.530.53
Percentage of RevenueRemainingPerformanceObligationPercentage100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

bkr:RevenueRecognitionRemainingPerformanceObligationPeriodThree


Revenue
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
Value88.090.090.092.00.910.910.91
Percentage of RevenueRemainingPerformanceObligationPercentage179.6176.5176.5187.8175.0171.7171.7

bkr:RevenueRecognitionRemainingPerformanceObligationPeriodTwo


Revenue
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
Value66.066.067.068.00.670.670.65
Percentage of RevenueRemainingPerformanceObligationPercentage134.7129.4131.4138.8128.8126.4122.6

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedNumber us-gaap:AwardType

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedNumber

us-gaap:PerformanceShares


Share
Period End2020-12-312019-12-312018-12-31
Value3.1612.0440.927
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedNumber100.0100.0100.0

us-gaap:RestrictedStockUnitsRSU


Share
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312017-09-302017-07-03
Value14116.8823.2863.3931.72
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedNumber452.1552.1742.40.00.00.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedWeightedAverageGrantDateFairValue us-gaap:AwardType

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedWeightedAverageGrantDateFairValue

us-gaap:PerformanceShares


Share
Period End2020-12-312019-12-312018-12-31
Value25.3927.9135.13
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedWeightedAverageGrantDateFairValue100.0100.0100.0

us-gaap:RestrictedStockUnitsRSU


Share
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312017-09-302017-07-03
Value23.727.2636.1838.0138.0440.18
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedWeightedAverageGrantDateFairValue93.397.7103.00.00.00.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardNumberOfSharesAuthorized us-gaap:PlanName, us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardNumberOfSharesAuthorized

bkr:LongTermInventivePlanLTIPlan, us-gaap:CommonClassA


Share
Period End2020-12-312019-12-312017-07-31
Value573557
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardNumberOfSharesAuthorized100.0100.0100.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardNumberOfSharesAvailableForGrant us-gaap:PlanName, us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardNumberOfSharesAvailableForGrant

bkr:LongTermInventivePlanLTIPlan, us-gaap:CommonClassA


Share
Period End2020-12-31
Value26
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardNumberOfSharesAvailableForGrant100.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsExercisableNumber

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsExercisableNumber


Share
Period End2020-12-31
Value5882000.0
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsExercisableNumber100.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsExercisableWeightedAverageExercisePrice

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsExercisableWeightedAverageExercisePrice


Share
Period End2020-12-31
Value34.32
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsExercisableWeightedAverageExercisePrice100.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsVestedAndExpectedToVestOutstandingAggregateIntrinsicValue

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsVestedAndExpectedToVestOutstandingAggregateIntrinsicValue


Share
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value1410.06.00.0
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsVestedAndExpectedToVestOutstandingAggregateIntrinsicValue100.0100.0100.00.0

us-gaap:SharebasedCompensationArrangementBySharebasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsAggregateIntrinsicValueOutstanding us-gaap:AwardType

us-gaap:SharebasedCompensationArrangementBySharebasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsAggregateIntrinsicValueOutstanding

us-gaap:RestrictedStockUnitsRSU


Sharebased
Period End2020-12-31
Value298
Percentage of SharebasedCompensationArrangementBySharebasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsAggregateIntrinsicValueOutstanding100.0

us-gaap:StandardProductWarrantyAccrual

us-gaap:StandardProductWarrantyAccrual


Standard
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302015-12-31
Value21622621421722022222423623623528616916416567687480100
Percentage of StandardProductWarrantyAccrual100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:UnbilledContractsReceivable

us-gaap:UnbilledContractsReceivable


Unbilled
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value18361899200119711875182618811851184918081894200119111931274527611967
Percentage of UnbilledContractsReceivable100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:UndistributedEarningsOfForeignSubsidiaries

us-gaap:UndistributedEarningsOfForeignSubsidiaries


Undistributed
Period End2020-12-31
Value6000
Percentage of UndistributedEarningsOfForeignSubsidiaries100.0

us-gaap:UnrecognizedTaxBenefitsIncomeTaxPenaltiesAccrued

us-gaap:UnrecognizedTaxBenefitsIncomeTaxPenaltiesAccrued


Unrecognized
Period End2020-12-31
Value23
Percentage of UnrecognizedTaxBenefitsIncomeTaxPenaltiesAccrued100.0

us-gaap:UnrecognizedTaxBenefitsInterestOnIncomeTaxesAccrued

us-gaap:UnrecognizedTaxBenefitsInterestOnIncomeTaxesAccrued


Unrecognized
Period End2020-12-31
Value95
Percentage of UnrecognizedTaxBenefitsInterestOnIncomeTaxesAccrued100.0

us-gaap:UnrecognizedTaxBenefitsThatWouldImpactEffectiveTaxRate

us-gaap:UnrecognizedTaxBenefitsThatWouldImpactEffectiveTaxRate


Unrecognized
Period End2020-12-31
Value523
Percentage of UnrecognizedTaxBenefitsThatWouldImpactEffectiveTaxRate100.0

Line plots across dimensions of each concept


us-gaap:SharesOutstanding
us-gaap:StatementClassOfStock, us-gaap:StatementEquityComponents
(None, 'us-gaap:CommonStock')
Shares Outstandingus-gaap: Statement Class Of Stock, us-gaap: Statement Equity Components
us-gaap:CommonStockSharesIssued
us-gaap:StatementClassOfStock
(None,)
Common Stock Shares Issuedus-gaap: Statement Class Of Stock
us-gaap:CommonStockSharesOutstanding
us-gaap:StatementClassOfStock
(None,)
Common Stock Shares Outstandingus-gaap: Statement Class Of Stock
us-gaap:CommonStockSharesOutstanding
us-gaap:StatementClassOfStock, us-gaap:StatementEquityComponents
(None, 'us-gaap:CommonStock')
Common Stock Shares Outstandingus-gaap: Statement Class Of Stock, us-gaap: Statement Equity Components
COGS Ratio
us-gaap:ProductOrService
(None,)
C O G S  Ratious-gaap: Product Or Service
TTM Greenblatt ROC
_
(None,)
T T M  Greenblatt  R O C_
us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSold
us-gaap:ProductOrService
(None,)
Cost Of Goods And Services Soldus-gaap: Product Or Service
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments
us-gaap:ConsolidationItems
(None,)
Income Loss From Continuing Operations 
Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investmentsus-gaap: Consolidation Items
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments
us-gaap:ConsolidationItems, us-gaap:StatementBusinessSegments
('us-gaap:OperatingSegments', None)
Income Loss From Continuing Operations 
Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investmentsus-gaap: Consolidation Items, us-gaap: Statement Business Segments
us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax
us-gaap:StatementEquityComponents
(None,)
Other Comprehensive Income Loss Net Of Taxus-gaap: Statement Equity Components
us-gaap:ProfitLoss
us-gaap:StatementEquityComponents
(None,)
Profit Lossus-gaap: Statement Equity Components
us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax
us-gaap:StatementGeographical
(None,)
Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Taxus-gaap: Statement Geographical
us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax
us-gaap:ProductOrService
(None,)
Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Taxus-gaap: Product Or Service
us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax
us-gaap:StatementBusinessSegments
(None,)
Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Taxus-gaap: Statement Business Segments
us-gaap:Assets
us-gaap:ConsolidationItems
(None,)
Assetsus-gaap: Consolidation Items
us-gaap:Assets
us-gaap:ConsolidationItems, us-gaap:StatementBusinessSegments
('us-gaap:OperatingSegments', None)
Assetsus-gaap: Consolidation Items, us-gaap: Statement Business Segments
us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue
us-gaap:RelatedPartyTransaction, us-gaap:RelatedPartyTransactionsByRelatedParty
('bkr:RelatedPartyAmountDuetoRelatedParty', None)
Cash And Cash Equivalents At Carrying Valueus-gaap: Related Party Transaction, us-gaap: Related Party Transactions By Related Party
us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentGross
us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentByType
(None,)
Property Plant And Equipment Grossus-gaap: Property Plant And Equipment By Type
us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentNet
us-gaap:StatementGeographical
(None,)
Property Plant And Equipment Netus-gaap: Statement Geographical
us-gaap:Goodwill
us-gaap:StatementBusinessSegments
(None,)
Goodwillus-gaap: Statement Business Segments
us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsNet
us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsByMajorClass
(None,)
Finite Lived Intangible Assets Netus-gaap: Finite Lived Intangible Assets By Major Class
us-gaap:ContractWithCustomerLiabilityCurrent
us-gaap:ProductOrService
(None,)
Contract With Customer Liability Currentus-gaap: Product Or Service
us-gaap:DebtCurrent
us-gaap:ShortTermDebtType
(None,)
Debt Currentus-gaap: Short Term Debt Type
us-gaap:LongTermDebt
us-gaap:DebtInstrument, us-gaap:LongtermDebtType
(None, 'us-gaap:SeniorNotes')
Long Term Debtus-gaap: Debt Instrument, us-gaap: Longterm Debt Type
us-gaap:PensionAndOtherPostretirementDefinedBenefitPlansLiabilitiesNoncurrent
us-gaap:RetirementPlanType
(None,)
Pension And Other Postretirement Defined Benefit Plans Liabilities Noncurrentus-gaap: Retirement Plan Type
us-gaap:MinorityInterest
dei:LegalEntity
(None,)
Minority Interestdei: Legal Entity
us-gaap:StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest
us-gaap:StatementEquityComponents
(None,)
Stockholders Equity Including Portion Attributable To Noncontrolling Interestus-gaap: Statement Equity Components
us-gaap:MinorityInterest
dei:LegalEntity
(None,)
Minority Interestdei: Legal Entity
us-gaap:DepreciationDepletionAndAmortization
us-gaap:ConsolidationItems
(None,)
Depreciation Depletion And Amortizationus-gaap: Consolidation Items
us-gaap:DepreciationDepletionAndAmortization
us-gaap:ConsolidationItems, us-gaap:StatementBusinessSegments
('us-gaap:OperatingSegments', None)
Depreciation Depletion And Amortizationus-gaap: Consolidation Items, us-gaap: Statement Business Segments
us-gaap:ProfitLoss
us-gaap:StatementEquityComponents
(None,)
Profit Lossus-gaap: Statement Equity Components