IIPR


Line plots across dimensions of each concept
Line plots across concepts
Tables

Table of contentsus-gaap:CommonStockValue
us-gaap:StatementEquityComponents
us-gaap:SharesOutstanding

us-gaap:CommonStockSharesIssued
us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:CommonStockSharesAuthorized

us-gaap:CommonStockSharesOutstanding
us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding

us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBasic

us-gaap:EarningsPerShareBasic

us-gaap:EarningsPerShareDiluted

us-gaap:GeneralAndAdministrativeExpense

us-gaap:InterestExpense

us-gaap:InterestExpenseDebt
us-gaap:LongtermDebtType

us-gaap:InterestPaidNet

us-gaap:NetIncomeLoss
us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersBasic

us-gaap:NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersDiluted

us-gaap:OperatingExpenses

us-gaap:OperatingIncomeLoss
us-gaap:TypeOfArrangement

us-gaap:PreferredStockDividendsIncomeStatementImpact

us-gaap:Revenues

us-gaap:Assets

us-gaap:Liabilities

us-gaap:LiabilitiesAndStockholdersEquity

us-gaap:StockholdersEquity
us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue

us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents

us-gaap:ShortTermInvestments
us-gaap:CashAndCashEquivalents

us-gaap:Land

us-gaap:ConstructionInProgressGross

us-gaap:OperatingLeaseRightOfUseAsset

us-gaap:OtherAssets

us-gaap:LongTermDebt
us-gaap:LongtermDebtType

us-gaap:OperatingLeaseLiability

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDue

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityUndiscountedExcessAmount

us-gaap:StockholdersEquity
us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:CommonStockValue

us-gaap:AdditionalPaidInCapitalCommonStock

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities

us-gaap:AmortizationOfFinancingCosts
us-gaap:LongtermDebtType

us-gaap:DepreciationDepletionAndAmortization

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities

us-gaap:NetIncomeLoss
us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:ShareBasedCompensation

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities
us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty, us-gaap:SubsequentEventType
us-gaap:PaymentsToAcquireRealEstate

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities

us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock

us-gaap:DebtInstrumentInterestRateStatedPercentage
us-gaap:LongtermDebtType

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsGrantsInPeriod
us-gaap:AwardType

iipr:AccrualForCommonAndPreferredStockDividendsDeclared

iipr:AccrualForReimbursementsOfTenantImprovementsAndConstructionFunding

iipr:AmortizationOfDiscountsOnShortTermInvestments

iipr:CashCoupon
us-gaap:StatementEquityComponents, us-gaap:SubsidiarySaleOfStock
iipr:CommonStockSharesAuthorizedAmount
us-gaap:ConcentrationRiskByBenchmark, us-gaap:ConcentrationRiskByType
iipr:ConcentrationRiskThresholdPercentage

iipr:DividendsDeclaredAllocationOfAmountPerShare

iipr:IncreaseDecreaseInRentsReceivedInAdvanceAndTenantSecurityDeposit

iipr:InvoicesAccruedForOfferingCost

iipr:LesseeOperatingLeaseCollectedContractualRentPercent

iipr:NetIncomeLossUsedToComputeCommonStockholders

iipr:PaymentOfDepositsToEscrowForAcquisition
dei:LegalEntity
iipr:PaymentsForBuildingImprovements
dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType
us-gaap:StatementEquityComponents, us-gaap:SubsidiarySaleOfStock
iipr:PaymentsOfStockIssuanceCommissions
us-gaap:Range, us-gaap:AwardType
iipr:PercentageOfNumberOfTargetAwardsAndDeemedDividend

iipr:RealEstateInvestmentsTransactionCosts
dei:LegalEntity
dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType
iipr:RealEstatePropertyCostFundedByEntity

iipr:RepaymentsOfBaseRentAndPropertyManagementFee
us-gaap:SubsequentEventType

iipr:SecurityDepositToBeReplenished

iipr:SecurityDepositsAppliedToRentAndAssociatedLeasePenalties
us-gaap:AwardType
iipr:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsGrantDateFairValue
us-gaap:AwardType
iipr:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardPercentageOfTotalValueMaximum
us-gaap:StatementEquityComponents
iipr:StockIssuedDuringPeriodSharePurchaseOfCommonStock
us-gaap:StatementEquityComponents, us-gaap:SubsequentEventType
us-gaap:StatementEquityComponents
iipr:StockIssuedDuringPeriodShareSaleOfCommonStock

iipr:StockIssuedDuringPeriodValueExchangeableSeniorNotes
us-gaap:StatementEquityComponents

iipr:StockIssuedDuringPeriodValueSaleOfCommonStock
us-gaap:StatementEquityComponents
us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty
iipr:TenantImprovementAllowanceIncrease
us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty, us-gaap:SubsequentEventType
dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType
iipr:TenantImprovementsAndConstructionCommittments
us-gaap:SubsequentEventType

us-gaap:AmortizationOfDebtDiscountPremium
us-gaap:LongtermDebtType

us-gaap:AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts

us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseExcludingExchangeRateEffect
us-gaap:ConcentrationRiskByType
us-gaap:ConcentrationRiskPercentage1
us-gaap:MajorCustomers
us-gaap:MajorCustomers, us-gaap:ConcentrationRiskByBenchmark, us-gaap:ConcentrationRiskByType
us-gaap:LongtermDebtType, us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:ConversionOfStockAmountConverted1
us-gaap:LongtermDebtType, us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:DebtInstrumentConvertibleConversionRatio1

us-gaap:DilutiveSecuritiesEffectOnBasicEarningsPerShareOther

us-gaap:DividendsCommonStockCash
us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:EscrowDepositDisbursementsRelatedToPropertyAcquisition1

us-gaap:IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities

us-gaap:IncreaseDecreaseInOtherOperatingAssets

us-gaap:IncrementalCommonSharesAttributableToConversionOfDebtSecurities

us-gaap:IncrementalCommonSharesAttributableToShareBasedPaymentArrangements

us-gaap:InterestAndOtherIncome

us-gaap:LeaseCost
us-gaap:IncomeStatementLocation
us-gaap:OperatingLeaseExpense

us-gaap:OperatingLeaseLeaseIncome
us-gaap:TypeOfArrangement

us-gaap:OperatingLeasePayments

us-gaap:OperatingLeasesIncomeStatementLeaseRevenue
us-gaap:TypeOfArrangement

us-gaap:OtherNoncashIncomeExpense

us-gaap:OtherPreferredStockDividendsAndAdjustments

us-gaap:PaymentsForTenantImprovements

us-gaap:PaymentsOfDividendsPreferredStockAndPreferenceStock

us-gaap:PaymentsRelatedToTaxWithholdingForShareBasedCompensation

us-gaap:PaymentsToAcquireRealEstateHeldForInvestment

us-gaap:PaymentsToAcquireShortTermInvestments
us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:PreferredStockDividendRatePercentage

us-gaap:ProceedsFromIssuanceOfCommonStock
us-gaap:StatementEquityComponents
us-gaap:StatementEquityComponents, us-gaap:SubsidiarySaleOfStock
us-gaap:StatementEquityComponents
us-gaap:ProceedsFromIssuanceOrSaleOfEquity
us-gaap:StatementEquityComponents, us-gaap:SubsequentEventType

us-gaap:ProceedsFromMaturitiesPrepaymentsAndCallsOfShorttermInvestments

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsForfeitedInPeriod
us-gaap:AwardType

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsForfeituresWeightedAverageGrantDateFairValue
us-gaap:AwardType

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsGrantsInPeriodWeightedAverageGrantDateFairValue
us-gaap:AwardType

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsVestedInPeriod
us-gaap:AwardType
us-gaap:AwardType
us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsVestedInPeriodTotalFairValue

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsVestedInPeriodWeightedAverageGrantDateFairValue
us-gaap:AwardType
us-gaap:AwardType
us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsDiscountForPostvestingRestrictions
us-gaap:AwardType
us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsExpectedVolatilityRate
us-gaap:AwardType
us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsRiskFreeInterestRate
us-gaap:StatementEquityComponents
us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues
us-gaap:StatementEquityComponents, us-gaap:SubsequentEventType
us-gaap:StatementEquityComponents, us-gaap:SubsidiarySaleOfStock
us-gaap:StatementEquityComponents
us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesRestrictedStockAwardGross
us-gaap:StatementEquityComponents
us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesRestrictedStockAwardNetOfForfeitures

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueRestrictedStockAwardGross
us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueRestrictedStockAwardNetOfForfeitures
us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueShareBasedCompensationGross
us-gaap:StatementEquityComponents
us-gaap:StatementEquityComponents
us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueStockOptionsExercised

us-gaap:UndistributedEarningsLossAllocatedToParticipatingSecuritiesBasic

us-gaap:UndistributedEarningsLossAvailableToCommonShareholdersBasic

dei:EntityCommonStockSharesOutstanding

iipr:AdditionalPurchaseForBuildingImprovementsPayable
dei:LegalEntity
dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType

iipr:AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements
dei:LegalEntity
dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType
us-gaap:Range, us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty
dei:LegalEntity
iipr:BuildingsImprovementPayable
dei:LegalEntity, us-gaap:Range
dei:LegalEntity, us-gaap:Range, us-gaap:SubsequentEventType
dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType
dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType, us-gaap:TypeOfArrangement
us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty, us-gaap:SubsequentEventType
us-gaap:SubsequentEventType

iipr:ConstructionLoans
us-gaap:TypeOfArrangement

iipr:ConvertibleSeniorNotesDebt

iipr:DeferredRentsPropertyManagementFeesAndSecurityDepositsPayable

iipr:DeferredRentsPropertyManagementFeesAndSecurityDepositsRepaid

iipr:DividendInExcessOfEarnings
us-gaap:LongtermDebtType
iipr:InitialDebtIssuanceCosts
us-gaap:TypeOfArrangement
iipr:LoanReceivableMaximumAmountAgreedToBeLend

iipr:RealEstateInvestmentPurchasePrice
dei:LegalEntity
dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType
dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType, us-gaap:TypeOfArrangement
us-gaap:SubsequentEventType

iipr:RealEstatePropertyCost
dei:LegalEntity

iipr:RentsReceivedInAdvanceAndTenantSecurityDeposit
us-gaap:AwardType
iipr:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsFairValuePerShareOnValuationDate

iipr:TenantImprovementMayCanceled

iipr:TenantImprovementPayable

iipr:TenantImprovementsAndConstructionPayable

us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrentAndNoncurrent

us-gaap:AccruedLiabilitiesCurrentAndNoncurrent
us-gaap:CashAndCashEquivalents
us-gaap:CashAndCashEquivalentsFairValueDisclosure
us-gaap:CashAndCashEquivalents, us-gaap:FairValueByFairValueHierarchyLevel

us-gaap:CashEquivalentsAtCarryingValue
us-gaap:Range
us-gaap:CashFDICInsuredAmount

us-gaap:ConvertibleDebt

us-gaap:ConvertibleDebtFairValueDisclosures

us-gaap:DebtInstrumentConvertibleCarryingAmountOfTheEquityComponent
us-gaap:LongtermDebtType, us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:DebtInstrumentConvertibleConversionPrice1
us-gaap:LongtermDebtType
us-gaap:DebtInstrumentFaceAmount

us-gaap:DebtInstrumentUnamortizedDiscount
us-gaap:LongtermDebtType

us-gaap:DebtInstrumentUnamortizedDiscountCurrent

us-gaap:DebtInstrumentUnamortizedDiscountPremiumAndDebtIssuanceCostsNet

us-gaap:DeferredFinanceCostsGross

us-gaap:DeferredFinanceCostsNet
us-gaap:LongtermDebtType
us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:DividendsPayableAmountPerShare

us-gaap:DividendsPayableCurrentAndNoncurrent
us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:EmployeeServiceShareBasedCompensationNonvestedAwardsTotalCompensationCostNotYetRecognized
us-gaap:AwardType
us-gaap:AwardType
us-gaap:EmployeeServiceShareBasedCompensationNonvestedAwardsTotalCompensationCostNotYetRecognizedShareBasedAwardsOtherThanOptions
us-gaap:BalanceSheetLocation, us-gaap:LongtermDebtType
us-gaap:InterestPayableCurrent

us-gaap:InventoryRealEstateImprovements

us-gaap:InvestmentBuildingAndBuildingImprovements

us-gaap:InvestmentsFairValueDisclosure

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueAfterRollingYearFive

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueInRollingYearFive

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueInRollingYearFour

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueInRollingYearThree

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueInRollingYearTwo

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueNextRollingTwelveMonths

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsRemainderOfFiscalYear

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceived

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedFiveYears

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedFourYears

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedNextTwelveMonths

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedRemainderOfFiscalYear

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedThereafter

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedThreeYears

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedTwoYears

us-gaap:LongTermDebtFairValue

us-gaap:NetRentableArea
dei:LegalEntity
dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType
dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType, us-gaap:TypeOfArrangement
us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty, us-gaap:SubsequentEventType
us-gaap:SubsequentEventType

us-gaap:OtherCommitment
us-gaap:OtherCommitments
us-gaap:StatementGeographical

us-gaap:OtherLiabilities
us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:PreferredStockLiquidationPreferenceValue
us-gaap:StatementScenario, us-gaap:StatementClassOfStock
us-gaap:PreferredStockRedemptionPricePerShare

us-gaap:PreferredStockValue

us-gaap:RealEstateAccumulatedDepreciation
us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty

us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts
us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty

us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements
us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty

us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements
us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty

us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand
us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty

us-gaap:RealEstateGrossAtCarryingValue

us-gaap:RealEstateInvestmentPropertyAccumulatedDepreciation

us-gaap:RealEstateInvestmentPropertyAtCost

us-gaap:RealEstateInvestmentPropertyNet
dei:LegalEntity
dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType

us-gaap:RealEstateInvestments
dei:LegalEntity
dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType
us-gaap:MajorPropertyClass
us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentByType
us-gaap:SubsequentEventType

us-gaap:SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements
us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty

us-gaap:SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand
us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty

us-gaap:SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet
us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedNumber
us-gaap:AwardType

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedWeightedAverageGrantDateFairValue
us-gaap:AwardType
us-gaap:Range, us-gaap:PlanName
us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardNumberOfSharesAuthorized

us-gaap:TenantImprovements
dei:LegalEntity
dei:LegalEntity, us-gaap:Range
dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType
us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty
us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty, us-gaap:SubsequentEventType

us-gaap:UnsecuredDebt

Plots across concepts


IncomeStatement
Net Income Loss
Balance Sheet
Operating Lease Right Of Use Asset
Assets
Operating Lease Right Of Use Asset
Current Assets
Cash And Cash Equivalents At Carrying Value
NonCurrent Assets
Operating Lease Right Of Use Asset
Liabilities
Operating Lease Liability
Noncurrent Liabilities
Long Term Debt
Stockholders Equity
Common Stock Value
CashFlow
Net Cash Provided By Used In Investing Activities
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
Amortization Of Financing Costs And Discounts
Shares
Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic
LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDue
Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount

Tables

  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
us-gaap:CommonStockValue ███▇▆▆▄▃▃▃▃▂▂▂▁▁▁0.0240.0240.0240.0220.0190.0170.0130.0110.010.010.010.0070.0070.0070.0040.0040.004
 us-gaap:SharesOutstanding us-gaap:StatementEquityComponents us-gaap:CommonStockNA23.92631723.93692822.17442818.61456117.03567412.63704311.3678289.8091719.8061949.77586.78586.78586.7820793.5011473.5011473.501147
us-gaap:CommonStockSharesIssued NA23.92631723.93692822.17442818.61456117.03567412.63704311.3678289.8091719.8061949.77586.78586.78586.7820793.5011473.5011473.501147
 us-gaap:CommonStockSharesIssued us-gaap:StatementEquityComponents us-gaap:CommonStockNANA23.93692822.17442818.61456117.03567412.63704311.367828NANA9.77586.78586.78586.782079NANANA
us-gaap:CommonStockSharesAuthorized NA50.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0
us-gaap:CommonStockSharesOutstanding NA23.92631723.93692822.17442818.61456117.03567412.63704311.3678289.8091719.8061949.77586.78586.78586.7820793.5011473.5011473.501147
 us-gaap:CommonStockSharesOutstanding us-gaap:StatementEquityComponents us-gaap:CommonStockNANA23.93692822.17442818.61456117.03567412.63704311.3678289.8091719.8061949.77586.78586.78586.782079NANANA
us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding ███▆▅▄▃▃▂▂▂▁▁▁26.16868226.15255125.07709921.70872517.64482915.89809112.04460211.0576979.8075039.7976769.51586.78586.7836746.025067NA3.3925083.364948
us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBasic ███▇▆▅▃▃▂▂▂▁▁▁23.88976123.88939822.80418521.59463717.53072115.78429611.90502110.9184779.6670799.6647759.3671486.6366386.6356515.88361NA3.3925083.364948
us-gaap:EarningsPerShareBasic █▇▆▆▅▅▆▅▃▃▃▃▃▂▂▂▁1.211.070.910.870.730.720.790.560.310.340.240.220.180.10.079999999999999990.09-0.13
us-gaap:EarningsPerShareDiluted █▇▇▆▆▆▆▅▃▃▃▃▃▂▂▂▁1.171.050.910.860.730.720.780.550.30.330.240.210.170.090.079999999999999990.09-0.13
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
us-gaap:GeneralAndAdministrativeExpense ██▆▅▄▅▄▃▃▂▃▂▂▂▁▁▂5.6045.64.4873.3393.013.3463.1512.1562.5931.9181.9821.4421.4741.4771.2930.9831.466
us-gaap:InterestExpense █▄▄▄▄▄▄▄▄▁3.6921.8731.8661.8611.8551.8491.8441.8381.8320.792NA0.00.00.0NANANA
us-gaap:InterestExpenseDebt NANANA1.8611.8551.849NA1.8381.8320.792NANANANANANANA
 us-gaap:InterestExpenseDebt us-gaap:LongtermDebtType us-gaap:SeniorNotes█▁1.8791.873NANA1.8551.849NANANANANANANANANANANA
us-gaap:InterestPaidNet ▁█▁█▁█▁0.0012.6950.02.6950.0012.695-0.001NANANANANANANANANANA
us-gaap:NetIncomeLoss █▇▆▆▄▄▃▃▂▂▂▂▁▁▁▁▁29.33925.92721.33319.21513.3111.8729.9026.523.4123.6412.6661.8321.5420.9450.6070.334-0.422
us-gaap:NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersBasic █▇▆▆▄▄▃▃▂▂▂▁▁▁▁▁▁29.00125.58920.99518.87712.97211.5349.5646.1823.0743.3032.3281.4941.2040.6070.3160.318-0.438
us-gaap:NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersDiluted █▁30.74327.336NANA12.85111.419NANANANANANANANANANANA
us-gaap:OperatingExpenses ██▇▇▅▅▄▃▃▂▂▂▁▁▁▁▁15.92715.20914.23213.90410.178.8537.074.7344.5453.3832.9762.3552.0782.041.7091.2641.754
us-gaap:OperatingIncomeLoss █▇▆▅▄▄▃▃▂▂▁▁▁▁▁▁▁32.9427.67622.86120.42314.17612.27710.6026.8214.0723.441.8071.5711.2360.7240.5730.295-0.465
us-gaap:PreferredStockDividendsIncomeStatementImpact ███████████████▁▁0.3380.3380.3380.3380.3380.3380.3380.3380.3380.3380.3380.3380.3380.3380.3230.00.0
us-gaap:Revenues █▇▆▆▄▄▃▃▂▂▂▁▁▁▁▁▁48.86742.88537.09334.32724.34621.1317.67211.5558.6176.8234.7833.9263.3142.7642.2821.5591.289
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
us-gaap:Assets █▇▇▆▅▅▃▃▂▂▂▁▁▁▁▁▁2090.8481797.931768.0811499.851179.1481080.47745.857623.15430.721420.408281.466166.212161.699158.89880.02870.14363.912
us-gaap:Liabilities █▄▄▄▄▄▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁575.681280.312243.109229.854209.177221.491197.847173.367164.533152.03217.17415.12210.1147.1846.47910.1833.934
us-gaap:LiabilitiesAndStockholdersEquity █▇▇▆▅▅▃▃▂▂▂▁▁▁▁▁▁2090.8481797.931768.0811499.851179.1481080.47745.857623.15430.721420.408281.466166.212161.699158.89880.02870.14363.912
us-gaap:StockholdersEquity ███▇▅▅▃▃▂▂▂▁▁▁▁▁▁1515.1671517.6181524.9721269.996969.971858.979548.01449.783266.188268.376264.292151.09151.585151.71473.54959.9659.978
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue █▆▆█▃▆▄▅▃▃▁▃▁▂▁▁▂156.314122.133126.006161.07450.174108.26182.24499.91747.43259.22413.0553.01921.18542.07611.75822.20425.756
us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents █▆▆█▃▇▆▆▃▃▁▃▁156.314122.133126.006161.07461.642131.293117.316109.27157.45459.22413.0553.01921.185NA11.758NANA
us-gaap:ShortTermInvestments █▇█▆▄▄▂▃▂▃▂▁▂▂▁649.352539.323619.275451.178323.255272.907119.595208.828138.731197.729120.4433.98357.41948.8560.0NANA
us-gaap:Land █▇▇▆▅▅▄▃▃▂▂▂▁▁▁▁▁91.65979.99175.6668.03358.46751.71248.65237.95928.49322.56320.47517.81214.81911.51411.51410.38510.385
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
us-gaap:ConstructionInProgressGross █▁3.8352.433NANANANA0.00.00.00.6666.2984.6784.366NA0.0NANA
us-gaap:OperatingLeaseRightOfUseAsset ▁▂▃▅▆▇█0.8660.9220.981.0351.0911.1471.202NANANA0.0NANANANANANA
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
us-gaap:LongTermDebt NANANA136.174135.661135.154134.654NANANANANANANANANANA
 us-gaap:LongTermDebt us-gaap:LongtermDebtType us-gaap:SeniorNotes█▄▁137.749137.218136.693NANANANANANANANANANANANANANA
 us-gaap:LongTermDebt us-gaap:LongtermDebtType us-gaap:UnsecuredDebt293.438NANANANANANANANANANANANANANANANA
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
us-gaap:StockholdersEquity ███▇▅▅▃▃▂▂▂▁▁▁▁▁▁1515.1671517.6181524.9721269.996969.971858.979548.01449.783266.188268.376264.292151.09151.585151.71473.54959.9659.978
us-gaap:CommonStockValue ███▇▆▆▄▃▃▃▃▂▂▂▁▁▁0.0240.0240.0240.0220.0190.0170.0130.0110.010.010.010.0070.0070.0070.0040.0040.004
us-gaap:AdditionalPaidInCapitalCommonStock ███▇▅▅▃▃▂▂▂▁▁▁▁▁▁1559.9081557.7761559.0591295.352988.22870.433553.932452.634266.356265.733250.273137.219139.546141.21764.065.02765.379
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities █▇▆▆▅▄▄▃▂▂▂▂▁▁▂▁▁46.78442.60834.23633.46823.5419.5719.84810.4698.4596.1586.1425.8572.3391.3553.519-0.0030.875
us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities ▂▇▁▃▃▁▅▅▇▅▄█▇▆▇▇▇-274.121-13.032-305.831-220.236-192.752-308.296-103.204-138.19-5.393-93.843-157.30728.011-21.196-48.763-27.449-3.024-8.172
us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities ▇▁▇█▄█▄▅▂▄▄▂▂▃▂▂▂261.518-33.449236.527286.299.561302.70391.401179.538-4.836133.859111.196-2.034-2.03477.72613.484-0.525-0.298
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
us-gaap:AmortizationOfFinancingCosts NANANA0.2380.235NANA0.2270.225NANANANANANANANA
 us-gaap:AmortizationOfFinancingCosts us-gaap:LongtermDebtType us-gaap:SeniorNotes█▁0.2470.243NANA0.2350.233NANANANANANANANANANANA
us-gaap:DepreciationDepletionAndAmortization █▇▇▆▆▄▃▂▂▂▂▁▁▁▁▁▁9.8418.8398.7267.6466.7464.9073.5452.2211.6151.2180.9140.7030.5360.4760.3620.2170.175
us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities █▇▆▆▅▄▄▃▂▂▂▂▁▁▂▁▁46.78442.60834.23633.46823.5419.5719.84810.4698.4596.1586.1425.8572.3391.3553.519-0.0030.875
us-gaap:NetIncomeLoss █▇▆▆▄▄▃▃▂▂▂▂▁▁▁▁▁29.33925.92721.33319.21513.3111.8729.9026.523.4123.6412.6661.8321.5420.9450.6070.334-0.422
us-gaap:ShareBasedCompensation ██▃▃▃▃▃▃▃▂▂▂▂▂▁▁▃2.1322.1010.8420.8410.8220.8250.6540.6550.6230.5630.3860.3860.3630.330.1710.1730.605
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities ▂▇▁▃▃▁▅▅▇▅▄█▇▆▇▇▇-274.121-13.032-305.831-220.236-192.752-308.296-103.204-138.19-5.393-93.843-157.30728.011-21.196-48.763-27.449-3.024-8.172
 us-gaap:PaymentsToAcquireRealEstate us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty,us-gaap:SubsequentEventType iipr:IllinoisProperty,us-gaap:SubsequentEventNANANANANANANANANANANANANANANANANA
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities ▇▁▇█▄█▄▅▂▄▄▂▂▃▂▂▂261.518-33.449236.527286.299.561302.70391.401179.538-4.836133.859111.196-2.034-2.03477.72613.484-0.525-0.298
us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock ██▇▅▅▄▃▂▂▂▂▁▁▁▁▁▁31.6629.72725.98819.7717.06812.6388.8665.8854.4123.4212.3751.6961.6960.8750.5250.5250.0
  2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
us-gaap:DebtInstrumentInterestRateStatedPercentage NANANA4.65e-064.65e-084.65e-084.65e-084.65e-084.65e-084.65e-08NANANANANANANA
 us-gaap:DebtInstrumentInterestRateStatedPercentage us-gaap:LongtermDebtType us-gaap:SeniorNotes▄▄3.75e-063.75e-06NA3.75e-063.75e-083.75e-08NANANANANANANANANANANA
 us-gaap:DebtInstrumentInterestRateStatedPercentage us-gaap:LongtermDebtType us-gaap:UnsecuredDebtNANANANANANANANANANANANANANANANANA

Common Stock Value

us-gaap:CommonStockValue

us-gaap:CommonStockValue


Common
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value24000.024000.024000.022000.019000.017000.013000.011000.010000.010000.010000.07000.07000.07000.04000.04000.04000.04000.00
Percentage of CommonStockValue100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0
Percentage of Assets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Shares Outstanding

us-gaap:SharesOutstanding us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:SharesOutstanding

us-gaap:CommonStock


Shares
Period End2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-06-14
Value232322181712119.8091719.8061949.77586.78586.78586.7820793.5011473.5011473.5011473.5255643.4165080.0
Percentage of SharesOutstanding100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0

Common Stock Shares Issued

us-gaap:CommonStockSharesIssued

us-gaap:CommonStockSharesIssued


Common
Period End2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value232322181712119.8091719.8061949.77586.78586.78586.7820793.5011473.5011473.5011473.5255640.0
Percentage of CommonStockSharesIssued100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0

us-gaap:CommonStockSharesIssued us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:CommonStock


Common
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value2322181712119.77586.78586.78586.782079
Percentage of CommonStockSharesIssued100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Common Stock Shares Authorized

us-gaap:CommonStockSharesAuthorized

us-gaap:CommonStockSharesAuthorized


Common
Period End2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value50505050505050505050505050505050500.0
Percentage of CommonStockSharesAuthorized100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0

Common Stock Shares Outstanding

us-gaap:CommonStockSharesOutstanding

us-gaap:CommonStockSharesOutstanding


Common
Period End2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value232322181712119.8091719.8061949.77586.78586.78586.7820793.5011473.5011473.5011473.5255640.0
Percentage of CommonStockSharesOutstanding100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0

us-gaap:CommonStockSharesOutstanding us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:CommonStock


Common
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value2322181712119.8091719.8061949.77586.78586.78586.782079
Percentage of CommonStockSharesOutstanding100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding

us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding

us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding


Weighted
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value26262521171512119.8075039.7976769.51586.78586.7836746.0250673.3925083.3649483.35
Percentage of WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic

us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBasic

us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBasic


Weighted
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value23232221171511109.6670799.6647759.3671486.6366386.6356515.883613.3925083.3649483.35
Percentage of WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBasic100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Earnings Per Share Basic

us-gaap:EarningsPerShareBasic

us-gaap:EarningsPerShareBasic


Earnings
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value1.211.070.910.870.730.720.790.560.310.340.240.220.180.10.080.09-0.13-0.18
Percentage of EarningsPerShareBasic100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Earnings Per Share Diluted

us-gaap:EarningsPerShareDiluted

us-gaap:EarningsPerShareDiluted


Earnings
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value1.171.050.910.860.730.720.780.550.30.330.240.210.170.090.080.09-0.13-0.18
Percentage of EarningsPerShareDiluted100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

General And Administrative Expense

us-gaap:GeneralAndAdministrativeExpense

us-gaap:GeneralAndAdministrativeExpense


General
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value5.6045.64.4873.3393.013.3463.1512.1562.5931.9181.9821.4421.4741.4771.2930.9831.4661.755
Percentage of GeneralAndAdministrativeExpense100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Revenues11.513.112.19.712.415.817.818.730.128.141.436.744.553.456.763.1113.70.0

Interest Expense

us-gaap:InterestExpense

us-gaap:InterestExpense


Interest
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value3692000.01873000.01866000.01861000.01855000.01849000.01844000.01838000.01832000.0792000.0000
Percentage of InterestExpense100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.00.0
Percentage of Revenues7.64.45.05.47.68.810.415.921.311.60.00.00.0

Interest Expense Debt

us-gaap:InterestExpenseDebt

us-gaap:InterestExpenseDebt


Interest
Period End2020-09-302020-06-302020-03-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value1861000.01855000.01849000.01838000.01832000.0792000.0
Percentage of InterestExpenseDebt100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Revenues5.47.68.815.921.311.6

us-gaap:InterestExpenseDebt us-gaap:LongtermDebtType

us-gaap:SeniorNotes


Interest
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-31
Value1879000.01873000.01855000.01849000.0
Percentage of InterestExpenseDebt0.00.0100.0100.0
Percentage of Revenues3.84.47.68.8
Percentage of Revenues us-gaap:SeniorNotes0.00.00.00.0

Interest Paid Net

us-gaap:InterestPaidNet

us-gaap:InterestPaidNet


Interest
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
Value1000.02695000.002695000.01000.02695000.0-1000.0
Percentage of InterestPaidNet100.0100.00.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Revenues0.06.30.07.90.012.8-0.0

Net Income Loss

us-gaap:NetIncomeLoss

us-gaap:NetIncomeLoss


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value2925211913119.9026.523.4123.6412.6661.8321.5420.9450.6070.334-0.422-0.591
Percentage of NetIncomeLoss100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Revenues60.060.557.556.054.756.256.056.439.653.455.746.746.534.226.621.4-32.70.0

us-gaap:NetIncomeLoss us-gaap:StatementEquityComponents

iipr:DividendInExcessOfEarning


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value2925211913119.9026.523.4123.6412.6661.8321.5420.945
Percentage of NetIncomeLoss100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Revenues60.060.557.556.054.756.256.056.439.653.455.746.746.534.2
Percentage of Revenues iipr:DividendInExcessOfEarning0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Net Income Loss Available To Common Stockholders Basic

us-gaap:NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersBasic

us-gaap:NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersBasic


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value2925201812119.5646.1823.0743.3032.3281.4941.2040.6070.3160.318-0.438-0.591
Percentage of NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersBasic100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Revenues59.359.756.655.053.354.654.153.535.748.448.738.136.322.013.820.4-34.00.0

Net Income Loss Available To Common Stockholders Diluted

us-gaap:NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersDiluted

us-gaap:NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersDiluted


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-31
Value30271211
Percentage of NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersDiluted100.0100.0100.0100.0
Percentage of Revenues62.963.752.854.0

Operating Expenses

us-gaap:OperatingExpenses

us-gaap:OperatingExpenses


Operating
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value15151413108.8537.074.7344.5453.3832.9762.3552.0782.041.7091.2641.7541.916
Percentage of OperatingExpenses100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Revenues32.635.538.440.541.841.940.041.052.749.662.260.062.773.874.981.1136.10.0

Operating Income Loss

us-gaap:OperatingIncomeLoss

us-gaap:OperatingIncomeLoss


Operating
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value322722201412106.8214.0723.441.8071.5711.2360.7240.5730.295-0.465-0.626
Percentage of OperatingIncomeLoss100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Revenues67.464.561.659.558.258.160.059.047.350.437.840.037.326.225.118.9-36.10.0

us-gaap:OperatingIncomeLoss us-gaap:TypeOfArrangement

iipr:PropertiesAcquiredIn2020


Operating
Period End2020-09-302020-06-302020-03-31
Value0.3031.60.46
Percentage of OperatingIncomeLoss1.511.33.7
Percentage of Revenues0.96.62.2
Percentage of Revenues iipr:PropertiesAcquiredIn20200.00.00.0

iipr:PropertiesAcquiredIn2021


Operating
Period End2021-06-302021-03-31
Value1.50.743
Percentage of OperatingIncomeLoss4.62.7
Percentage of Revenues3.11.7
Percentage of Revenues iipr:PropertiesAcquiredIn20210.00.0

Preferred Stock Dividends Income Statement Impact

us-gaap:PreferredStockDividendsIncomeStatementImpact

us-gaap:PreferredStockDividendsIncomeStatementImpact


Preferred
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value338000.0338000.0338000.0338000.0338000.0338000.0338000.0338000.0338000.0338000.0338000.0338000.0338000.0338000.0323000.0000
Percentage of PreferredStockDividendsIncomeStatementImpact100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.00.0
Percentage of Revenues0.70.80.91.01.41.61.92.93.95.07.18.610.212.214.20.00.00.0

Revenues

us-gaap:Revenues

us-gaap:Revenues


Revenues
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
Value48423734242117118.6176.8234.7833.9263.3142.7642.2821.5591.289
Percentage of Revenues100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Revenues100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Assets

us-gaap:Assets

us-gaap:Assets


Assets
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value2090179717681499117910807456234304202811661611588070636363
Percentage of Assets100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Liabilities

us-gaap:Liabilities

us-gaap:Liabilities


Liabilities
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value5752802432292092211971731641521715107.1846.479103.9342.8892.888
Percentage of Liabilities100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets27.515.613.715.317.720.526.527.838.236.26.19.16.34.58.114.56.24.54.6

Liabilities And Stockholders Equity

us-gaap:LiabilitiesAndStockholdersEquity

us-gaap:LiabilitiesAndStockholdersEquity


Liabilities
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value2090179717681499117910807456234304202811661611588070636363
Percentage of LiabilitiesAndStockholdersEquity100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Stockholders Equity

us-gaap:StockholdersEquity

us-gaap:StockholdersEquity


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-06-14
Value151515171524126996985854844926626826415115115173595960600.0
Percentage of StockholdersEquity100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0
Percentage of Assets72.584.486.384.782.379.573.572.261.863.893.990.993.795.591.985.593.895.595.40.0

us-gaap:StockholdersEquity us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:SeriesAPreferredStock


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312016-12-312016-06-14
Value1414141414141414141414141414140.00.0
Percentage of StockholdersEquity0.90.90.91.11.41.62.63.15.35.25.39.39.29.219.00.00.0
Percentage of Assets0.70.80.80.91.21.31.92.23.33.35.08.48.78.817.50.00.0
Percentage of Assets us-gaap:SeriesAPreferredStock0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:StockholdersEquity us-gaap:StatementEquityComponents

iipr:DividendInExcessOfEarning


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
Value-58.774-54.191-48.12-39.387-32.277-25.48-19.944-16.871-14.187-11.376-10.267-9.174-8.293-7.801-6.712
Percentage of StockholdersEquity-3.9-3.6-3.2-3.1-3.3-3.0-3.6-3.8-5.3-4.2-3.9-6.1-5.5-5.1-9.1
Percentage of Assets-2.8-3.0-2.7-2.6-2.7-2.4-2.7-2.7-3.3-2.7-3.6-5.5-5.1-4.9-8.4
Percentage of Assets iipr:DividendInExcessOfEarning0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:AdditionalPaidInCapital


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-06-14
Value155915571559129598887055345226626525013713914164656565640.0
Percentage of StockholdersEquity103.0102.6102.2102.0101.9101.3101.1100.6100.199.094.790.892.193.187.0108.5109.0108.2107.30.0
Percentage of Assets74.686.688.286.483.880.674.372.661.863.288.982.686.388.980.092.7102.3103.3102.40.0
Percentage of Assets us-gaap:AdditionalPaidInCapital0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:CommonStock


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-06-14
Value0.0240.0240.0240.0220.0190.0170.0130.0110.010.010.010.0070.0070.0070.0040.0040.0040.0040.0030.0
Percentage of StockholdersEquity0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Percentage of Assets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Percentage of Assets us-gaap:CommonStock0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Cash And Cash Equivalents At Carrying Value

us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue

us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue


Cash
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-06-14
Value15612212616150108829947591353214211222533330.0
Percentage of CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0
Percentage of Assets7.56.87.110.74.310.011.016.011.014.14.631.913.126.514.731.740.352.552.10.0

Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents

us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents

us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents


Cash
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302017-12-312016-12-31
Value1561221261616113111710957591353211133
Percentage of CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets7.56.87.110.75.212.215.717.513.314.14.631.913.114.752.1

Short Term Investments

us-gaap:ShortTermInvestments

us-gaap:ShortTermInvestments


Short
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
Value6495396194513232721192081381971203.98357480.0
Percentage of ShortTermInvestments100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0
Percentage of Assets31.130.035.030.127.425.316.033.532.247.042.82.435.530.70.0

us-gaap:ShortTermInvestments us-gaap:CashAndCashEquivalents

us-gaap:MoneyMarketFunds


Short
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302017-12-31
Value98934996608538557.7498.9
Percentage of ShortTermInvestments15.920.715.235.550.341.127.828.36.41250.30.0
Percentage of Assets5.66.24.29.08.113.88.913.32.730.011.1
Percentage of Assets us-gaap:MoneyMarketFunds0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Land

us-gaap:Land

us-gaap:Land


Land
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value91797568585148372822201714111110107.67.6
Percentage of Land100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets4.44.44.34.55.04.86.56.16.65.47.310.79.27.214.414.816.212.012.0

Construction In Progress Gross

us-gaap:ConstructionInProgressGross

us-gaap:ConstructionInProgressGross


Construction
Period End2021-06-302021-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302017-12-31
Value3835000.02433000.0000666000.06298000.04678000.04366000.00
Percentage of ConstructionInProgressGross100.0100.00.00.00.0100.0100.0100.0100.00.0
Percentage of Assets0.20.10.00.00.00.22.22.82.70.0

Operating Lease Right Of Use Asset

us-gaap:OperatingLeaseRightOfUseAsset

us-gaap:OperatingLeaseRightOfUseAsset


Operating
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312018-12-31
Value866000.0922000.0980000.01035000.01091000.01147000.01202000.00
Percentage of OperatingLeaseRightOfUseAsset100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0
Percentage of Assets0.00.10.10.10.10.10.20.0

Other Assets

us-gaap:OtherAssets

us-gaap:OtherAssets


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302017-12-31
Value1457000.02022000.01776000.01536000.01591000.02247000.01883000.01068000.01579000.02304000.0614000.0499000.01446000.0482000.0
Percentage of OtherAssets100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets0.10.10.10.10.10.20.30.20.40.50.20.30.90.6

Long Term Debt

us-gaap:LongTermDebt

us-gaap:LongTermDebt


Long
Period End2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
Value136135135134
Percentage of LongTermDebt100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets9.111.512.518.1

us-gaap:LongTermDebt us-gaap:LongtermDebtType

us-gaap:SeniorNotes


Long
Period End2021-06-302021-03-312020-12-31
Value137137136
Percentage of LongTermDebt0.00.00.0
Percentage of Assets6.67.67.7
Percentage of Assets us-gaap:SeniorNotes0.00.00.0

us-gaap:UnsecuredDebt


Long
Period End2021-06-30
Value293
Percentage of LongTermDebt0.0
Percentage of Assets14.0
Percentage of Assets us-gaap:UnsecuredDebt0.0

Operating Lease Liability

us-gaap:OperatingLeaseLiability

us-gaap:OperatingLeaseLiability


Operating
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312018-12-31
Value940000.0998000.01057000.01113000.01149000.01204000.01202000.00
Percentage of OperatingLeaseLiability100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0
Percentage of Assets0.00.10.10.10.10.10.20.0

Lessee Operating Lease Liability Payments Due

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDue

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDue


Lessee
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
Value953000.01011000.01070000.01127000.0
Percentage of LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDue100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets0.00.10.10.1

Lessee Operating Lease Liability Undiscounted Excess Amount

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityUndiscountedExcessAmount

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityUndiscountedExcessAmount


Lessee
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
Value13000.013000.013000.014000.0
Percentage of LesseeOperatingLeaseLiabilityUndiscountedExcessAmount100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets0.00.00.00.0

Stockholders Equity

us-gaap:StockholdersEquity

us-gaap:StockholdersEquity


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-06-14
Value151515171524126996985854844926626826415115115173595960600.0
Percentage of StockholdersEquity100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0
Percentage of Assets72.584.486.384.782.379.573.572.261.863.893.990.993.795.591.985.593.895.595.40.0

us-gaap:StockholdersEquity us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:SeriesAPreferredStock


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312016-12-312016-06-14
Value1414141414141414141414141414140.00.0
Percentage of StockholdersEquity0.90.90.91.11.41.62.63.15.35.25.39.39.29.219.00.00.0
Percentage of Assets0.70.80.80.91.21.31.92.23.33.35.08.48.78.817.50.00.0
Percentage of Assets us-gaap:SeriesAPreferredStock0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:StockholdersEquity us-gaap:StatementEquityComponents

iipr:DividendInExcessOfEarning


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
Value-58.774-54.191-48.12-39.387-32.277-25.48-19.944-16.871-14.187-11.376-10.267-9.174-8.293-7.801-6.712
Percentage of StockholdersEquity-3.9-3.6-3.2-3.1-3.3-3.0-3.6-3.8-5.3-4.2-3.9-6.1-5.5-5.1-9.1
Percentage of Assets-2.8-3.0-2.7-2.6-2.7-2.4-2.7-2.7-3.3-2.7-3.6-5.5-5.1-4.9-8.4
Percentage of Assets iipr:DividendInExcessOfEarning0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:AdditionalPaidInCapital


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-06-14
Value155915571559129598887055345226626525013713914164656565640.0
Percentage of StockholdersEquity103.0102.6102.2102.0101.9101.3101.1100.6100.199.094.790.892.193.187.0108.5109.0108.2107.30.0
Percentage of Assets74.686.688.286.483.880.674.372.661.863.288.982.686.388.980.092.7102.3103.3102.40.0
Percentage of Assets us-gaap:AdditionalPaidInCapital0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:CommonStock


Stockholders
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-06-14
Value0.0240.0240.0240.0220.0190.0170.0130.0110.010.010.010.0070.0070.0070.0040.0040.0040.0040.0030.0
Percentage of StockholdersEquity0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Percentage of Assets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Percentage of Assets us-gaap:CommonStock0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Common Stock Value

us-gaap:CommonStockValue

us-gaap:CommonStockValue


Common
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value24000.024000.024000.022000.019000.017000.013000.011000.010000.010000.010000.07000.07000.07000.04000.04000.04000.04000.00
Percentage of CommonStockValue100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0
Percentage of Assets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Additional Paid In Capital Common Stock

us-gaap:AdditionalPaidInCapitalCommonStock

us-gaap:AdditionalPaidInCapitalCommonStock


Additional
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value15591557155912959888705534522662652501371391416465656564
Percentage of AdditionalPaidInCapitalCommonStock100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Assets74.686.688.286.483.880.674.372.661.863.288.982.686.388.980.092.7102.3103.3102.4

Net Cash Provided By Used In Operating Activities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value46423433231919108.4596.1586.1425.8572.3391.3553.519-0.0030.8750.624
Percentage of NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Revenues95.799.492.397.596.792.6112.390.698.290.3128.4149.270.649.0154.2-0.267.90.0

Net Cash Provided By Used In Investing Activities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value-274.121-13.032-305.831-220.236-192.752-308.296-103.204-138.19-5.393-93.843-157.30728-21.196-48.763-27.449-3.024-8.1720.0
Percentage of NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0
Percentage of Revenues-561.0-30.4-824.5-641.6-791.7-1459.0-584.0-1195.9-62.6-1375.4-3288.9713.5-639.6-1764.2-1202.8-194.0-634.00.0

Net Cash Provided By Used In Financing Activities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value261-33.4492362869930291179-4.836133111-2.034-2.0347713-0.525-0.298-0.276
Percentage of NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Revenues535.2-78.0637.7833.7408.91432.6517.21553.8-56.11961.92324.8-51.8-61.42812.1590.9-33.7-23.10.0

Amortization Of Financing Costs

us-gaap:AmortizationOfFinancingCosts

us-gaap:AmortizationOfFinancingCosts


Amortization
Period End2020-09-302020-06-302019-09-302019-06-30
Value238000.0235000.0227000.0225000.0
Percentage of AmortizationOfFinancingCosts100.0100.0100.0100.0

us-gaap:AmortizationOfFinancingCosts us-gaap:LongtermDebtType

us-gaap:SeniorNotes


Amortization
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-31
Value247000.0243000.0235000.0233000.0
Percentage of AmortizationOfFinancingCosts0.00.0100.00.0

Depreciation Depletion And Amortization

us-gaap:DepreciationDepletionAndAmortization

us-gaap:DepreciationDepletionAndAmortization


Depreciation
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value9.8418.8398.7267.6466.7464.9073.5452.2211.6151.2180.9140.7030.5360.4760.3620.2170.1750.161
Percentage of DepreciationDepletionAndAmortization100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Net Cash Provided By Used In Operating Activities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value46423433231919108.4596.1586.1425.8572.3391.3553.519-0.0030.8750.624
Percentage of NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Revenues95.799.492.397.596.792.6112.390.698.290.3128.4149.270.649.0154.2-0.267.90.0

Net Income Loss

us-gaap:NetIncomeLoss

us-gaap:NetIncomeLoss


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value2925211913119.9026.523.4123.6412.6661.8321.5420.9450.6070.334-0.422-0.591
Percentage of NetIncomeLoss100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Revenues60.060.557.556.054.756.256.056.439.653.455.746.746.534.226.621.4-32.70.0

us-gaap:NetIncomeLoss us-gaap:StatementEquityComponents

iipr:DividendInExcessOfEarning


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value2925211913119.9026.523.4123.6412.6661.8321.5420.945
Percentage of NetIncomeLoss100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Revenues60.060.557.556.054.756.256.056.439.653.455.746.746.534.2
Percentage of Revenues iipr:DividendInExcessOfEarning0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Share Based Compensation

us-gaap:ShareBasedCompensation

us-gaap:ShareBasedCompensation


Share
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value2132000.02101000.0842000.0841000.0822000.0825000.0654000.0655000.0623000.0563000.0386000.0386000.0363000.0330000.0171000.0173000.0605000.0770000.0
Percentage of ShareBasedCompensation100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Net Cash Provided By Used In Investing Activities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value-274.121-13.032-305.831-220.236-192.752-308.296-103.204-138.19-5.393-93.843-157.30728-21.196-48.763-27.449-3.024-8.1720.0
Percentage of NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0
Percentage of Revenues-561.0-30.4-824.5-641.6-791.7-1459.0-584.0-1195.9-62.6-1375.4-3288.9713.5-639.6-1764.2-1202.8-194.0-634.00.0

Payments To Acquire Real Estate

us-gaap:PaymentsToAcquireRealEstate us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty, us-gaap:SubsequentEventType

us-gaap:PaymentsToAcquireRealEstate

iipr:IllinoisProperty, us-gaap:SubsequentEvent


Payments
Period End2021-08-05
Value6.5
Percentage of PaymentsToAcquireRealEstate100.0

Net Cash Provided By Used In Financing Activities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities

us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value261-33.4492362869930291179-4.836133111-2.034-2.0347713-0.525-0.298-0.276
Percentage of NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of Revenues535.2-78.0637.7833.7408.91432.6517.21553.8-56.11961.92324.8-51.8-61.42812.1590.9-33.7-23.10.0

Payments Of Dividends Common Stock

us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock

us-gaap:PaymentsOfDividendsCommonStock


Payments
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value3129251917128.8665.8854.4123.4212.3751.6961.6960.8750.5250.5250.00.0
Percentage of PaymentsOfDividendsCommonStock100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.0

Debt Instrument Interest Rate Stated Percentage

us-gaap:DebtInstrumentInterestRateStatedPercentage

us-gaap:DebtInstrumentInterestRateStatedPercentage


Debt
Period End2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312019-02-28
Value4.650.04650.04650.04650.04650.04650.04650.0375
Percentage of DebtInstrumentInterestRateStatedPercentage100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentage of LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations0.00.00.00.00.00.00.00.0

us-gaap:DebtInstrumentInterestRateStatedPercentage us-gaap:LongtermDebtType

us-gaap:SeniorNotes


Debt
Period End2021-06-302021-03-312020-09-302020-06-302020-03-312019-02-28
Value3.753.753.750.03750.03750.0375
Percentage of DebtInstrumentInterestRateStatedPercentage0.00.080.680.680.6100.0
Percentage of LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations0.00.00.00.00.00.0
Percentage of LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations us-gaap:SeniorNotes0.00.00.00.00.00.0

us-gaap:UnsecuredDebt


Debt
Period End2021-05-25
Value5.5
Percentage of DebtInstrumentInterestRateStatedPercentage0.0
Percentage of LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations0.0
Percentage of LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations us-gaap:UnsecuredDebt0.0

Share Based Compensation Arrangement By Share Based Payment Award Equity Instruments Other Than Options Grants In Period

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsGrantsInPeriod

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsGrantsInPeriod


Share
Period End2021-03-312020-09-302020-06-302020-03-312018-06-302018-03-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value7692.001139.015918.03721.073011.005955.0109060.0
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsGrantsInPeriod100.00.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsGrantsInPeriod us-gaap:AwardType

us-gaap:RestrictedStock


Share
Period End2021-06-302021-03-31
Value1987.07692.0
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsGrantsInPeriod0.0100.0

us-gaap:RestrictedStockUnitsRSU


Share
Period End2021-06-302021-03-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value1766.021873.002733.033954.0
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsGrantsInPeriod0.0284.40.0239.9213.3

iipr:AccrualForCommonAndPreferredStockDividendsDeclared

iipr:AccrualForCommonAndPreferredStockDividendsDeclared


Accrual
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value1.924313.746.2172.7173.7712.9811.4734.75
Percentage of AccrualForCommonAndPreferredStockDividendsDeclared100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

iipr:AccrualForReimbursementsOfTenantImprovementsAndConstructionFunding

iipr:AccrualForReimbursementsOfTenantImprovementsAndConstructionFunding


Accrual
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Value-5.404665.9177.802-18.40441123.8775.6223.201-1.9082.2572.0840.0-5.885.881
Percentage of AccrualForReimbursementsOfTenantImprovementsAndConstructionFunding100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0

iipr:AmortizationOfDiscountsOnShortTermInvestments

iipr:AmortizationOfDiscountsOnShortTermInvestments


Amortization
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value-83000.0-116000.0-292000.0-589000.0-901000.0-1009000.0-868000.0-1027000.0-2557000.0714000.0-623000.0-83000.0-156000.0-93000.00000
Percentage of AmortizationOfDiscountsOnShortTermInvestments100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.00.00.0

iipr:CashCoupon

iipr:CashCoupon


Cash
Period End2020-09-302020-06-302020-03-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value1348000.01348000.01348000.01349000.01348000.0584000.0
Percentage of CashCoupon100.0100.0100.0100.0100.0100.0

iipr:CommonStockSharesAuthorizedAmount us-gaap:StatementEquityComponents, us-gaap:SubsidiarySaleOfStock

iipr:CommonStockSharesAuthorizedAmount

us-gaap:CommonStock, iipr:NewAtMarketOfferingProgram


Common
Period End2020-11-30
Value500
Percentage of CommonStockSharesAuthorizedAmount100.0

iipr:ConcentrationRiskThresholdPercentage us-gaap:ConcentrationRiskByBenchmark, us-gaap:ConcentrationRiskByType

iipr:ConcentrationRiskThresholdPercentage

iipr:NetRealEstateHeldForInvestment, us-gaap:GeographicConcentrationRisk


Concentration
Period End2021-06-302021-03-31
Value05.0
Percentage of ConcentrationRiskThresholdPercentage0.0100.0

iipr:DividendsDeclaredAllocationOfAmountPerShare

iipr:DividendsDeclaredAllocationOfAmountPerShare


Dividends
Period End2020-12-312019-12-312018-12-31
Value1.020.490.15
Percentage of DividendsDeclaredAllocationOfAmountPerShare100.0100.0100.0

iipr:IncreaseDecreaseInRentsReceivedInAdvanceAndTenantSecurityDeposit

iipr:IncreaseDecreaseInRentsReceivedInAdvanceAndTenantSecurityDeposit


Increase
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
Value0.187.513-0.178.081.0074.6054.4323.9632.5750.6472.146
Percentage of IncreaseDecreaseInRentsReceivedInAdvanceAndTenantSecurityDeposit100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

iipr:InvoicesAccruedForOfferingCost

iipr:InvoicesAccruedForOfferingCost


Invoices
Period End2020-09-302019-12-312019-09-30
Value-41000.0-40000.0-2000.0
Percentage of InvoicesAccruedForOfferingCost100.0100.0100.0

iipr:LesseeOperatingLeaseCollectedContractualRentPercent

iipr:LesseeOperatingLeaseCollectedContractualRentPercent


Lessee
Period End2020-12-31
Value100.0
Percentage of LesseeOperatingLeaseCollectedContractualRentPercent100.0

iipr:NetIncomeLossUsedToComputeCommonStockholders

iipr:NetIncomeLossUsedToComputeCommonStockholders


Net
Period End2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value1812119.4246.0732.9913.2392.2771.4421.1670.570.2570.318-0.438-0.591
Percentage of NetIncomeLossUsedToComputeCommonStockholders100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

iipr:PaymentOfDepositsToEscrowForAcquisition

iipr:PaymentOfDepositsToEscrowForAcquisition


Payment
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value-400000.0550000.0-438000.0838000.0150000.0-250000.0-851000.01601000.0000
Percentage of PaymentOfDepositsToEscrowForAcquisition100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.00.0

iipr:PaymentsForBuildingImprovements dei:LegalEntity

iipr:PaymentsForBuildingImprovements

iipr:GreenLeafVa


Payments
Period End2020-12-312020-09-30
Value-591999.172591999
Percentage of PaymentsForBuildingImprovements100.0100.0

iipr:PharmacannPa


Payments
Period End2020-11-30
Value27
Percentage of PaymentsForBuildingImprovements0.0

iipr:PaymentsForBuildingImprovements dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType

iipr:PharmaCann, us-gaap:SubsequentEvent


Payments
Period End2020-11-30
Value27
Percentage of PaymentsForBuildingImprovements0.0

iipr:PaymentsOfStockIssuanceCommissions us-gaap:StatementEquityComponents, us-gaap:SubsidiarySaleOfStock

iipr:PaymentsOfStockIssuanceCommissions

us-gaap:CommonStock, iipr:AtMarketOfferingProgram


Payments
Period End2020-09-302020-06-30
Value1200000.042000.0
Percentage of PaymentsOfStockIssuanceCommissions100.0100.0

iipr:PercentageOfNumberOfTargetAwardsAndDeemedDividend us-gaap:Range, us-gaap:AwardType

iipr:PercentageOfNumberOfTargetAwardsAndDeemedDividend

srt:Maximum, us-gaap:PerformanceShares


Percentage
Period End2021-01-31
Value150.0
Percentage of PercentageOfNumberOfTargetAwardsAndDeemedDividend100.0

iipr:RealEstateInvestmentsTransactionCosts

iipr:RealEstateInvestmentsTransactionCosts


Real
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-10-012019-09-30
Value0.0330.040.0480.1320.0920.1670.473440.159
Percentage of RealEstateInvestmentsTransactionCosts100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

iipr:RealEstateInvestmentsTransactionCosts dei:LegalEntity

iipr:CrescoMa


Real
Period End2020-12-312020-09-30
Value0.0050.0
Percentage of RealEstateInvestmentsTransactionCosts10.40.0

iipr:CrescoOh


Real
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value0.00.00.00.012
Percentage of RealEstateInvestmentsTransactionCosts0.00.00.07.2

iipr:CuraleafNj


Real
Period End2020-12-31
Value0.0
Percentage of RealEstateInvestmentsTransactionCosts0.0

iipr:GreenLeafVa


Real
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value0.00.00.0010.072
Percentage of RealEstateInvestmentsTransactionCosts0.00.01.143.1

iipr:GtiIl


Real
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value0.00.00.0060.017
Percentage of RealEstateInvestmentsTransactionCosts0.00.06.510.2

iipr:GtiOh


Real
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value0.00.00.0040.023
Percentage of RealEstateInvestmentsTransactionCosts0.00.04.313.8

iipr:HarvestFl


Real
Period End2021-06-302021-03-31
Value0.00.016
Percentage of RealEstateInvestmentsTransactionCosts0.040.0

iipr:HolisticMi


Real
Period End2020-12-31
Value0.0
Percentage of RealEstateInvestmentsTransactionCosts0.0

iipr:KingsGardenCa


Real
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
Value0.00.0070.0030.0
Percentage of RealEstateInvestmentsTransactionCosts0.017.56.20.0

iipr:LivwellCo


Real
Period End2020-09-302020-06-302020-03-31
Value0.00.0040.023
Percentage of RealEstateInvestmentsTransactionCosts0.04.313.8

iipr:ParallelFl


Real
Period End2020-09-302020-06-302020-03-31
Value0.00.0060.02
Percentage of RealEstateInvestmentsTransactionCosts0.06.512.0

iipr:ParallelFlLakeland


Real
Period End2020-12-31
Value0.0
Percentage of RealEstateInvestmentsTransactionCosts0.0

iipr:ParallelTx


Real
Period End2021-06-302021-03-31
Value0.00.017
Percentage of RealEstateInvestmentsTransactionCosts0.042.5

iipr:RealEstatePropertyCostFundedByEntity dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType

iipr:RealEstatePropertyCostFundedByEntity

iipr:GreenPeakIndustriesLlc, us-gaap:SubsequentEvent


Real
Period End2020-11-05
Value1.7
Percentage of RealEstatePropertyCostFundedByEntity100.0

iipr:GreenThumbIndustriesInc., us-gaap:SubsequentEvent


Real
Period End2020-11-05
Value4.4
Percentage of RealEstatePropertyCostFundedByEntity258.8

iipr:PharmaCann, us-gaap:SubsequentEvent


Real
Period End2020-11-05
Value18
Percentage of RealEstatePropertyCostFundedByEntity1070.6

iipr:RepaymentsOfBaseRentAndPropertyManagementFee

iipr:RepaymentsOfBaseRentAndPropertyManagementFee


Repayments
Period End2020-07-01
Value85000.0
Percentage of RepaymentsOfBaseRentAndPropertyManagementFee100.0

iipr:RepaymentsOfBaseRentAndPropertyManagementFee us-gaap:SubsequentEventType

us-gaap:SubsequentEvent


Repayments
Period End2020-07-01
Value85000.0
Percentage of RepaymentsOfBaseRentAndPropertyManagementFee100.0

iipr:SecurityDepositToBeReplenished

iipr:SecurityDepositToBeReplenished


Security
Period End2020-07-01
Value52000.0
Percentage of SecurityDepositToBeReplenished100.0

iipr:SecurityDepositsAppliedToRentAndAssociatedLeasePenalties

iipr:SecurityDepositsAppliedToRentAndAssociatedLeasePenalties


Security
Period End2020-12-31
Value424000.0
Percentage of SecurityDepositsAppliedToRentAndAssociatedLeasePenalties100.0

iipr:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsGrantDateFairValue us-gaap:AwardType

iipr:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsGrantDateFairValue

us-gaap:PerformanceShares


Share
Period End2021-01-31
Value12
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsGrantDateFairValue100.0

iipr:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardPercentageOfTotalValueMaximum us-gaap:AwardType

iipr:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardPercentageOfTotalValueMaximum

us-gaap:PerformanceShares


Share
Period End2021-01-31
Value800.0
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardPercentageOfTotalValueMaximum100.0

iipr:StockIssuedDuringPeriodSharePurchaseOfCommonStock us-gaap:StatementEquityComponents

iipr:StockIssuedDuringPeriodSharePurchaseOfCommonStock

us-gaap:CommonStock


Stock
Period End2020-07-312020-05-312020-01-312019-07-312018-10-092018-01-22
Value402500.0202260.0445170.0195000.0390000.0420000.0
Percentage of StockIssuedDuringPeriodSharePurchaseOfCommonStock100.0100.0100.0100.0100.0100.0

iipr:StockIssuedDuringPeriodSharePurchaseOfCommonStock us-gaap:StatementEquityComponents, us-gaap:SubsequentEventType

us-gaap:CommonStock, us-gaap:SubsequentEvent


Stock
Period End2020-07-312020-01-31
Value402500.0445170.0
Percentage of StockIssuedDuringPeriodSharePurchaseOfCommonStock100.0100.0

iipr:StockIssuedDuringPeriodShareSaleOfCommonStock us-gaap:StatementEquityComponents

iipr:StockIssuedDuringPeriodShareSaleOfCommonStock

us-gaap:CommonStock


Stock
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-31
Value1.76253.5598671.5777484.4112511.26751.5582.99
Percentage of StockIssuedDuringPeriodShareSaleOfCommonStock100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

iipr:StockIssuedDuringPeriodValueExchangeableSeniorNotes

iipr:StockIssuedDuringPeriodValueExchangeableSeniorNotes


Stock
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value0999.0-999.01000.0
Percentage of StockIssuedDuringPeriodValueExchangeableSeniorNotes0.0100.0100.0100.0

iipr:StockIssuedDuringPeriodValueExchangeableSeniorNotes us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:AdditionalPaidInCapital


Stock
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value0001000.0
Percentage of StockIssuedDuringPeriodValueExchangeableSeniorNotes0.00.0-0.0100.0

iipr:StockIssuedDuringPeriodValueSaleOfCommonStock

iipr:StockIssuedDuringPeriodValueSaleOfCommonStock


Stock
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value2623061163171001851130.00.079
Percentage of StockIssuedDuringPeriodValueSaleOfCommonStock100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.0100.0

iipr:StockIssuedDuringPeriodValueSaleOfCommonStock us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:AdditionalPaidInCapital


Stock
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value2623061163171001851130.00.079
Percentage of StockIssuedDuringPeriodValueSaleOfCommonStock100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.0100.0

us-gaap:CommonStock


Stock
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value0.0020.0030.0020.0040.0020.0010.0030.00.00.003
Percentage of StockIssuedDuringPeriodValueSaleOfCommonStock0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

iipr:TenantImprovementAllowanceIncrease us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty

iipr:TenantImprovementAllowanceIncrease

iipr:FloridaProperties


Tenant
Period End2021-06-30
Value8.0
Percentage of TenantImprovementAllowanceIncrease100.0

iipr:MichiganProperties


Tenant
Period End2021-02-28
Value6.9
Percentage of TenantImprovementAllowanceIncrease0.0

iipr:NewYorkProperties


Tenant
Period End2021-02-28
Value2.5
Percentage of TenantImprovementAllowanceIncrease0.0

iipr:PennsylvaniaProperties


Tenant
Period End2021-04-30
Value30
Percentage of TenantImprovementAllowanceIncrease0.0

iipr:SubsidiaryOfHarvestHealthRecreationInc.AtFloridaProperties


Tenant
Period End2021-06-30
Value7.1
Percentage of TenantImprovementAllowanceIncrease88.8

iipr:TenantImprovementAllowanceIncrease us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty, us-gaap:SubsequentEventType

iipr:PennsylvaniaProperties, us-gaap:SubsequentEvent


Tenant
Period End2021-04-30
Value30
Percentage of TenantImprovementAllowanceIncrease0.0

iipr:TenantImprovementsAndConstructionCommittments dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType

iipr:TenantImprovementsAndConstructionCommittments

iipr:ColumbiaCareNjCultivativeAndProcessing, us-gaap:SubsequentEvent


Tenant
Period End2020-07-01
Value1.6
Percentage of TenantImprovementsAndConstructionCommittments100.0

iipr:CuraleafNj, us-gaap:SubsequentEvent


Tenant
Period End2020-07-01
Value29
Percentage of TenantImprovementsAndConstructionCommittments1843.8

iipr:TenantImprovementsAndConstructionCommittments us-gaap:SubsequentEventType

us-gaap:SubsequentEvent


Tenant
Period End2020-07-012020-04-01
Value3133
Percentage of TenantImprovementsAndConstructionCommittments1943.80.0

us-gaap:AmortizationOfDebtDiscountPremium

us-gaap:AmortizationOfDebtDiscountPremium


Amortization
Period End2020-09-302020-06-302019-09-302019-06-30
Value275000.0272000.0262000.0259000.0
Percentage of AmortizationOfDebtDiscountPremium100.0100.0100.0100.0

us-gaap:AmortizationOfDebtDiscountPremium us-gaap:LongtermDebtType

us-gaap:SeniorNotes


Amortization
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-31
Value284000.0282000.0272000.0268000.0
Percentage of AmortizationOfDebtDiscountPremium0.00.0100.00.0

us-gaap:AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts

us-gaap:AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts


Amortization
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value649000.0525000.0519000.0513000.0507000.0501000.0497000.0489000.0484000.0208000.0000
Percentage of AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.00.0

us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseExcludingExchangeRateEffect

us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseExcludingExchangeRateEffect


Cash
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
Value34-3.873-35.06899-69.651138.04551-1.7746-39.969
Percentage of CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseExcludingExchangeRateEffect100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:ConcentrationRiskPercentage1 us-gaap:ConcentrationRiskByType

us-gaap:ConcentrationRiskPercentage1

iipr:FloridaIllinoisMichiganAndPennsylvaniaProperty


Concentration
Period End2020-09-302020-03-31
Value5.00.05
Percentage of ConcentrationRiskPercentage1100.0100.0

us-gaap:ConcentrationRiskPercentage1 us-gaap:MajorCustomers

iipr:AscendWellnessHoldingsLlc


Concentration
Period End2020-09-302020-06-302019-09-302019-06-30
Value10.00.1214.00.1
Percentage of ConcentrationRiskPercentage1200.00.00.00.0

iipr:CrescoLabsInc.


Concentration
Period End2020-09-302020-06-30
Value12.00.09
Percentage of ConcentrationRiskPercentage1240.00.0

iipr:CuraleafHoldingsInc.


Concentration
Period End2020-09-30
Value6.0
Percentage of ConcentrationRiskPercentage1120.0

iipr:GreenThumbIndustriesInc.


Concentration
Period End2020-09-30
Value6.0
Percentage of ConcentrationRiskPercentage1120.0

iipr:HolisticIndustriesInc.


Concentration
Period End2020-09-302019-09-302019-06-30
Value6.07.00.13
Percentage of ConcentrationRiskPercentage1120.00.00.0

iipr:PharmaCannLLC


Concentration
Period End2020-09-302020-06-302019-09-302019-06-30
Value16.00.2124.00.28
Percentage of ConcentrationRiskPercentage1320.00.00.00.0

iipr:ShParentInc.Parallel


Concentration
Period End2020-09-302020-06-30
Value6.00.06
Percentage of ConcentrationRiskPercentage1120.00.0

us-gaap:ConcentrationRiskPercentage1 us-gaap:MajorCustomers, us-gaap:ConcentrationRiskByBenchmark, us-gaap:ConcentrationRiskByType

iipr:AscendWellnessHoldingsLlc, us-gaap:SalesRevenueNet, us-gaap:CustomerConcentrationRisk


Concentration
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-31
Value9.010.012.09.0
Percentage of ConcentrationRiskPercentage10.00.00.018000.0

iipr:CrescoLabsInc., us-gaap:SalesRevenueNet, us-gaap:CustomerConcentrationRisk


Concentration
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-31
Value8.09.09.08.0
Percentage of ConcentrationRiskPercentage10.00.00.016000.0

iipr:CuraleafHoldingsInc., us-gaap:SalesRevenueNet, us-gaap:CustomerConcentrationRisk


Concentration
Period End2021-03-31
Value8.0
Percentage of ConcentrationRiskPercentage10.0

iipr:GreenThumbIndustriesInc., us-gaap:SalesRevenueNet, us-gaap:CustomerConcentrationRisk


Concentration
Period End2021-03-31
Value7.0
Percentage of ConcentrationRiskPercentage10.0

iipr:KingsGardenInc., us-gaap:SalesRevenueNet, us-gaap:CustomerConcentrationRisk


Concentration
Period End2021-06-30
Value7.0
Percentage of ConcentrationRiskPercentage10.0

iipr:Parallel, us-gaap:SalesRevenueNet, us-gaap:CustomerConcentrationRisk


Concentration
Period End2021-06-302020-06-30
Value10.06.0
Percentage of ConcentrationRiskPercentage10.00.0

iipr:PharmaCannLLC, us-gaap:SalesRevenueNet, us-gaap:CustomerConcentrationRisk


Concentration
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-31
Value13.013.021.024.0
Percentage of ConcentrationRiskPercentage10.00.00.048000.0

us-gaap:ConversionOfStockAmountConverted1 us-gaap:LongtermDebtType, us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:ConversionOfStockAmountConverted1

us-gaap:SeniorNotes, us-gaap:CommonStock


Conversion
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value01000.00001000.0
Percentage of ConversionOfStockAmountConverted10.0100.00.00.00.0100.0

us-gaap:DebtInstrumentConvertibleConversionRatio1 us-gaap:LongtermDebtType, us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:DebtInstrumentConvertibleConversionRatio1

us-gaap:SeniorNotes, us-gaap:CommonStock


Debt
Period End2021-06-302021-03-312020-12-31
Value0.0816115.1020.07387
Percentage of DebtInstrumentConvertibleConversionRatio1100.0100.0100.0

us-gaap:DilutiveSecuritiesEffectOnBasicEarningsPerShareOther

us-gaap:DilutiveSecuritiesEffectOnBasicEarningsPerShareOther


Dilutive
Period End2021-06-302021-03-31
Value1879000.01873000.0
Percentage of DilutiveSecuritiesEffectOnBasicEarningsPerShareOther100.0100.0

us-gaap:DividendsCommonStockCash

us-gaap:DividendsCommonStockCash


Dividends
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Value333129251917128.8665.8854.4123.4212.3751.6961.6960.8750.525
Percentage of DividendsCommonStockCash100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DividendsCommonStockCash us-gaap:StatementEquityComponents

iipr:DividendInExcessOfEarning


Dividends
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value333129251917128.8665.8854.4123.4212.3751.6961.696
Percentage of DividendsCommonStockCash100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:EscrowDepositDisbursementsRelatedToPropertyAcquisition1

us-gaap:EscrowDepositDisbursementsRelatedToPropertyAcquisition1


Escrow
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-03-31
Value0200000.000100000.0550000.00
Percentage of EscrowDepositDisbursementsRelatedToPropertyAcquisition10.0100.00.00.0100.0100.00.0

us-gaap:IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities

us-gaap:IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities


Increase
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value4561000.0-2283000.03319000.0-1913000.01930000.0-2112000.02351000.0-2475000.02295000.0-744000.0789000.0355000.0273000.0-531000.0454000.064000.0199000.0275000.0
Percentage of IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:IncreaseDecreaseInOtherOperatingAssets

us-gaap:IncreaseDecreaseInOtherOperatingAssets


Increase
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Value-140000.0-80000.064000.0367000.0-96000.093000.0665000.0-123000.0-12000.089000.0136000.0-937000.0761000.0213000.0-727000.0905000.0
Percentage of IncreaseDecreaseInOtherOperatingAssets100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:IncrementalCommonSharesAttributableToConversionOfDebtSecurities

us-gaap:IncrementalCommonSharesAttributableToConversionOfDebtSecurities


Incremental
Period End2021-06-302021-03-31
Value2182700.02171000.0
Percentage of IncrementalCommonSharesAttributableToConversionOfDebtSecurities100.0100.0

us-gaap:IncrementalCommonSharesAttributableToShareBasedPaymentArrangements

us-gaap:IncrementalCommonSharesAttributableToShareBasedPaymentArrangements


Incremental
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-31
Value96230.092194.0114110.0113800.0
Percentage of IncrementalCommonSharesAttributableToShareBasedPaymentArrangements100.0100.0100.0100.0

us-gaap:InterestAndOtherIncome

us-gaap:InterestAndOtherIncome


Interest
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
Value91000.0124000.0338000.0653000.0989000.01444000.01144000.01537000.01172000.0993000.0859000.0261000.0306000.0221000.034000.039000.043000.0
Percentage of InterestAndOtherIncome100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:LeaseCost

us-gaap:LeaseCost


Lease
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value482000.0770000.01019000.02919000.0414000.0600000.0374000.0357000.0337000.0247000.080000.0210000.068000.087000.054000.064000.000
Percentage of LeaseCost100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.0

us-gaap:OperatingLeaseExpense us-gaap:IncomeStatementLocation

us-gaap:OperatingLeaseExpense

us-gaap:GeneralAndAdministrativeExpense


Operating
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-312019-03-31
Value57000.057000.057000.058000.021000.0
Percentage of OperatingLeaseExpense100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:OperatingLeaseLeaseIncome

us-gaap:OperatingLeaseLeaseIncome


Operating
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value48423734242117118.6176.823
Percentage of OperatingLeaseLeaseIncome100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:OperatingLeaseLeaseIncome us-gaap:TypeOfArrangement

iipr:PropertiesAcquiredIn2021


Operating
Period End2021-06-302021-03-31
Value1.80.911
Percentage of OperatingLeaseLeaseIncome3.72.1

us-gaap:OperatingLeasePayments

us-gaap:OperatingLeasePayments


Operating
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-31
Value58000.059000.016000.022000.0
Percentage of OperatingLeasePayments100.0100.0100.0100.0

us-gaap:OperatingLeasesIncomeStatementLeaseRevenue

us-gaap:OperatingLeasesIncomeStatementLeaseRevenue


Operating
Period End2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value34242117118.286.5764.7833.7163.2462.6772.2281.4951.2891.29
Percentage of OperatingLeasesIncomeStatementLeaseRevenue100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:OperatingLeasesIncomeStatementLeaseRevenue us-gaap:TypeOfArrangement

iipr:PropertiesAcquiredIn2020


Operating
Period End2020-09-30
Value0.778
Percentage of OperatingLeasesIncomeStatementLeaseRevenue2.3

us-gaap:OtherNoncashIncomeExpense

us-gaap:OtherNoncashIncomeExpense


Other
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value-25000.0-22000.0-23000.0-42000.0-23000.0-74000.0
Percentage of OtherNoncashIncomeExpense100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:OtherPreferredStockDividendsAndAdjustments

us-gaap:OtherPreferredStockDividendsAndAdjustments


Other
Period End2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value133000.0121000.0115000.0140000.0109000.083000.064000.051000.052000.037000.037000.027000.016000.016000.00
Percentage of OtherPreferredStockDividendsAndAdjustments100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0

us-gaap:PaymentsForTenantImprovements

us-gaap:PaymentsForTenantImprovements


Payments
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-08-022018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Value8764794977824023136.832113.27.2393.8810.05.90.005
Percentage of PaymentsForTenantImprovements100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0

us-gaap:PaymentsOfDividendsPreferredStockAndPreferenceStock

us-gaap:PaymentsOfDividendsPreferredStockAndPreferenceStock


Payments
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value338000.0338000.0338000.0338000.0338000.0338000.0338000.0338000.0338000.0338000.0338000.0338000.0338000.0323000.00000
Percentage of PaymentsOfDividendsPreferredStockAndPreferenceStock100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.00.00.0

us-gaap:PaymentsRelatedToTaxWithholdingForShareBasedCompensation

us-gaap:PaymentsRelatedToTaxWithholdingForShareBasedCompensation


Payments
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value03384000.00002166000.0000939000.0000390000.000298000.00
Percentage of PaymentsRelatedToTaxWithholdingForShareBasedCompensation0.0100.00.00.00.0100.00.00.00.0100.00.00.00.0100.00.00.0100.00.0

us-gaap:PaymentsToAcquireRealEstateHeldForInvestment

us-gaap:PaymentsToAcquireRealEstateHeldForInvestment


Payments
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Value70285843657215245547.4130188.9080.0213.019
Percentage of PaymentsToAcquireRealEstateHeldForInvestment100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0

us-gaap:PaymentsToAcquireShortTermInvestments

us-gaap:PaymentsToAcquireShortTermInvestments


Payments
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value2292094092791332546.649132-1.5551181193.98112480.00.00.00.0
Percentage of PaymentsToAcquireShortTermInvestments100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.00.00.0

us-gaap:PreferredStockDividendRatePercentage us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:PreferredStockDividendRatePercentage

us-gaap:SeriesAPreferredStock


Preferred
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-10-19
Value09.008.9100.0900.090000.090.09
Percentage of PreferredStockDividendRatePercentage0.0100.00.0100.00.0100.00.0100.00.00.00.0100.0100.0

us-gaap:ProceedsFromIssuanceOfCommonStock

us-gaap:ProceedsFromIssuanceOfCommonStock


Proceeds
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value262306116317100185-0.0740.01130.00.0790.2760.00.0-0.276
Percentage of ProceedsFromIssuanceOfCommonStock100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0100.00.00.0100.0100.00.00.0100.0

us-gaap:ProceedsFromIssuanceOfCommonStock us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:CommonStock


Proceeds
Period End2020-07-312020-05-312020-01-31
Value248114239
Percentage of ProceedsFromIssuanceOfCommonStock0.00.00.0

us-gaap:ProceedsFromIssuanceOfCommonStock us-gaap:StatementEquityComponents, us-gaap:SubsidiarySaleOfStock

us-gaap:CommonStock, iipr:AtMarketOfferingProgram


Proceeds
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-09-30
Value0.0582.1785.6
Percentage of ProceedsFromIssuanceOfCommonStock0.019.01.824.63.0

us-gaap:ProceedsFromIssuanceOrSaleOfEquity us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:ProceedsFromIssuanceOrSaleOfEquity

us-gaap:CommonStock


Proceeds
Period End2020-07-312020-01-312019-07-312018-10-092018-01-22
Value24811418011379
Percentage of ProceedsFromIssuanceOrSaleOfEquity100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:ProceedsFromIssuanceOrSaleOfEquity us-gaap:StatementEquityComponents, us-gaap:SubsequentEventType

us-gaap:CommonStock, us-gaap:SubsequentEvent


Proceeds
Period End2020-07-312020-01-312018-10-092018-10-03
Value258250113113
Percentage of ProceedsFromIssuanceOrSaleOfEquity104.2217.6100.00.0

us-gaap:ProceedsFromMaturitiesPrepaymentsAndCallsOfShorttermInvestments

us-gaap:ProceedsFromMaturitiesPrepaymentsAndCallsOfShorttermInvestments


Proceeds
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Value12029024115284102966360404.0574.00.00.00.0
Percentage of ProceedsFromMaturitiesPrepaymentsAndCallsOfShorttermInvestments100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.00.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsForfeitedInPeriod

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsForfeitedInPeriod


Share
Period End2021-03-312020-03-31
Value18303.028552.0
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsForfeitedInPeriod100.0100.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsForfeitedInPeriod us-gaap:AwardType

us-gaap:RestrictedStock


Share
Period End2021-03-31
Value18303.0
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsForfeitedInPeriod100.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsForfeituresWeightedAverageGrantDateFairValue

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsForfeituresWeightedAverageGrantDateFairValue


Share
Period End2021-03-312020-03-31
Value31.9919.72
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsForfeituresWeightedAverageGrantDateFairValue100.0100.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsForfeituresWeightedAverageGrantDateFairValue us-gaap:AwardType

us-gaap:RestrictedStock


Share
Period End2021-03-31
Value31.99
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsForfeituresWeightedAverageGrantDateFairValue100.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsGrantsInPeriodWeightedAverageGrantDateFairValue

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsGrantsInPeriodWeightedAverageGrantDateFairValue


Share
Period End2021-03-312020-09-302020-06-302020-03-312018-06-302018-03-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value189.41087.8275.1134.9529.45017.6418.68
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsGrantsInPeriodWeightedAverageGrantDateFairValue100.00.0100.0100.0100.0100.00.0100.0100.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsGrantsInPeriodWeightedAverageGrantDateFairValue us-gaap:AwardType

us-gaap:RestrictedStock


Share
Period End2021-06-302021-03-31
Value181.27189.41
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsGrantsInPeriodWeightedAverageGrantDateFairValue0.0100.0

us-gaap:RestrictedStockUnitsRSU


Share
Period End2021-06-302021-03-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value181.27189.41087.8275.11
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsGrantsInPeriodWeightedAverageGrantDateFairValue0.0100.00.0100.0100.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsVestedInPeriod

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsVestedInPeriod


Share
Period End2021-03-312020-09-302020-06-302020-03-312018-06-302018-03-31
Value28816.004675.045975.01695.020635.0
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsVestedInPeriod100.00.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsVestedInPeriod us-gaap:AwardType

us-gaap:RestrictedStock


Share
Period End2021-06-302021-03-31
Value1139.028816.0
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsVestedInPeriod0.0100.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsVestedInPeriodTotalFairValue us-gaap:AwardType

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsVestedInPeriodTotalFairValue

us-gaap:RestrictedStock


Share
Period End2021-06-302021-03-31
Value200000.08600000.0
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsVestedInPeriodTotalFairValue100.0100.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsVestedInPeriodWeightedAverageGrantDateFairValue

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsVestedInPeriodWeightedAverageGrantDateFairValue


Share
Period End2021-03-312020-09-302020-06-302020-03-312018-06-302018-03-31
Value50.9062.0837.0117.6818.67
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsVestedInPeriodWeightedAverageGrantDateFairValue100.00.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsVestedInPeriodWeightedAverageGrantDateFairValue us-gaap:AwardType

us-gaap:RestrictedStock


Share
Period End2021-06-302021-03-31
Value87.8250.9
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsVestedInPeriodWeightedAverageGrantDateFairValue0.0100.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsDiscountForPostvestingRestrictions us-gaap:AwardType

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsDiscountForPostvestingRestrictions

us-gaap:PerformanceShares


Share
Period End2021-01-31
Value12.44
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsDiscountForPostvestingRestrictions100.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsExpectedVolatilityRate us-gaap:AwardType

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsExpectedVolatilityRate

us-gaap:PerformanceShares


Share
Period End2021-01-31
Value57.64
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsExpectedVolatilityRate100.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsRiskFreeInterestRate us-gaap:AwardType

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsRiskFreeInterestRate

us-gaap:PerformanceShares


Share
Period End2021-01-31
Value0.2
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsRiskFreeInterestRate100.0

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues

us-gaap:CommonStock


Stock
Period End2020-07-312020-05-312020-01-312019-07-312018-10-092018-01-22
Value3085900.01550600.03413000.01495000.02990000.03220000.0
Percentage of StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues us-gaap:StatementEquityComponents, us-gaap:SubsequentEventType

us-gaap:CommonStock, us-gaap:SubsequentEvent


Stock
Period End2020-07-312020-01-31
Value3085900.03413000.0
Percentage of StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues100.0100.0

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues us-gaap:StatementEquityComponents, us-gaap:SubsidiarySaleOfStock

us-gaap:CommonStock, iipr:AtMarketOfferingProgram


Stock
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-09-30
Value0474000.027100.0998280.063000.0
Percentage of StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues0.00.00.00.00.0

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesRestrictedStockAwardGross us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesRestrictedStockAwardGross

us-gaap:CommonStock


Stock
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
Value001139.0-12634.01715.0657.02977.030394.0003721.060932.0
Percentage of StockIssuedDuringPeriodSharesRestrictedStockAwardGross0.00.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.0100.0100.0

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesRestrictedStockAwardNetOfForfeitures us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesRestrictedStockAwardNetOfForfeitures

us-gaap:CommonStock


Stock
Period End2021-03-312020-03-31
Value-10611.0-12634.0
Percentage of StockIssuedDuringPeriodSharesRestrictedStockAwardNetOfForfeitures100.0100.0

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueRestrictedStockAwardGross

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueRestrictedStockAwardGross


Stock
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Value000-2166000.0000-939000.0000-390000.000
Percentage of StockIssuedDuringPeriodValueRestrictedStockAwardGross0.00.00.0100.00.00.00.0100.00.00.00.0100.00.00.0

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueRestrictedStockAwardGross us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:AdditionalPaidInCapital


Stock
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Value000-2166000.0000-939000.0000-390000.01000.00
Percentage of StockIssuedDuringPeriodValueRestrictedStockAwardGross0.00.00.0100.00.00.00.0100.00.00.00.0100.00.00.0

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueRestrictedStockAwardNetOfForfeitures

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueRestrictedStockAwardNetOfForfeitures


Stock
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-31
Value0-3384000.00-2166000.0
Percentage of StockIssuedDuringPeriodValueRestrictedStockAwardNetOfForfeitures0.0100.00.0100.0

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueRestrictedStockAwardNetOfForfeitures us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:AdditionalPaidInCapital


Stock
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-31
Value0-3384000.00-2166000.0
Percentage of StockIssuedDuringPeriodValueRestrictedStockAwardNetOfForfeitures0.0100.00.0100.0

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueShareBasedCompensationGross

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueShareBasedCompensationGross


Stock
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value2132000.02101000.0842000.0841000.0822000.0825000.0654000.0655000.0623000.0563000.0386000.0386000.0363000.0330000.0171000.0173000.0605000.0770000.0
Percentage of StockIssuedDuringPeriodValueShareBasedCompensationGross100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueShareBasedCompensationGross us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:AdditionalPaidInCapital


Stock
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
Value2132000.02101000.0842000.0841000.0822000.0825000.0654000.0655000.0623000.0563000.0386000.0386000.0363000.0330000.0170000.0173000.0606000.0769000.0
Percentage of StockIssuedDuringPeriodValueShareBasedCompensationGross100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.099.4100.0100.299.9

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueStockOptionsExercised us-gaap:StatementEquityComponents

us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueStockOptionsExercised

us-gaap:CommonStock


Stock
Period End2020-07-312020-05-312020-01-31
Value402500.0202260.0445170.0
Percentage of StockIssuedDuringPeriodValueStockOptionsExercised100.0100.0100.0

us-gaap:UndistributedEarningsLossAllocatedToParticipatingSecuritiesBasic

us-gaap:UndistributedEarningsLossAllocatedToParticipatingSecuritiesBasic


Undistributed
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-31
Value137000.0126000.0121000.0115000.0
Percentage of UndistributedEarningsLossAllocatedToParticipatingSecuritiesBasic100.0100.0100.0100.0

us-gaap:UndistributedEarningsLossAvailableToCommonShareholdersBasic

us-gaap:UndistributedEarningsLossAvailableToCommonShareholdersBasic


Undistributed
Period End2021-06-302021-03-312020-06-302020-03-31
Value28251211
Percentage of UndistributedEarningsLossAvailableToCommonShareholdersBasic100.0100.0100.0100.0

dei:EntityCommonStockSharesOutstanding

dei:EntityCommonStockSharesOutstanding


Entity
Period End2021-02-252020-11-05
Value2322
Percentage of EntityCommonStockSharesOutstanding100.0100.0

iipr:AdditionalPurchaseForBuildingImprovementsPayable

iipr:AdditionalPurchaseForBuildingImprovementsPayable


Additional
Period End2021-06-302021-03-312019-09-30
Value152644.7
Percentage of AdditionalPurchaseForBuildingImprovementsPayable100.0100.0100.0

iipr:AdditionalPurchaseForBuildingImprovementsPayable dei:LegalEntity

iipr:AscendWellnessHoldingsLlc


Additional
Period End2020-12-312020-09-302020-08-312019-09-30
Value2214188.0
Percentage of AdditionalPurchaseForBuildingImprovementsPayable0.00.00.0170.2

iipr:GrCompaniesInc.


Additional
Period End2020-09-302020-08-31
Value101.5
Percentage of AdditionalPurchaseForBuildingImprovementsPayable0.00.0

iipr:GreenPeakIndustriesLlc


Additional
Period End2020-10-312019-09-302019-06-30
Value0.5251818
Percentage of AdditionalPurchaseForBuildingImprovementsPayable0.0383.00.0

iipr:GreenThumbIndustriesInc.


Additional
Period End2020-10-31
Value25
Percentage of AdditionalPurchaseForBuildingImprovementsPayable0.0

iipr:GrossrootsIllinoisProperty


Additional
Period End2020-12-312020-09-302020-08-31
Value12110.844
Percentage of AdditionalPurchaseForBuildingImprovementsPayable0.00.00.0

iipr:GtiOh


Additional
Period End2020-10-01
Value25
Percentage of AdditionalPurchaseForBuildingImprovementsPayable0.0

iipr:HolisticPa


Additional
Period End2020-12-31
Value4.0
Percentage of AdditionalPurchaseForBuildingImprovementsPayable0.0

iipr:JushiHoldingsInc.


Additional
Period End2020-08-31
Value2.0
Percentage of AdditionalPurchaseForBuildingImprovementsPayable0.0

iipr:PharmaCannAtNewYork


Additional
Period End2020-12-31
Value31
Percentage of AdditionalPurchaseForBuildingImprovementsPayable0.0

iipr:PharmacannPa


Additional
Period End2020-11-302019-12-312019-09-30
Value2.04.04.0
Percentage of AdditionalPurchaseForBuildingImprovementsPayable0.00.085.1

iipr:AdditionalPurchaseForBuildingImprovementsPayable dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType

iipr:GreenPeakIndustriesLlc, us-gaap:SubsequentEvent


Additional
Period End2020-10-31
Value0.525
Percentage of AdditionalPurchaseForBuildingImprovementsPayable0.0

iipr:GreenThumbIndustriesInc., us-gaap:SubsequentEvent


Additional
Period End2020-10-31
Value25
Percentage of AdditionalPurchaseForBuildingImprovementsPayable0.0

iipr:GtiOh, us-gaap:SubsequentEvent


Additional
Period End2020-10-01
Value25
Percentage of AdditionalPurchaseForBuildingImprovementsPayable0.0

iipr:LivwellMi, us-gaap:SubsequentEvent


Additional
Period End2021-02-16
Value6.9
Percentage of AdditionalPurchaseForBuildingImprovementsPayable0.0

iipr:PharmaCann, us-gaap:SubsequentEvent


Additional
Period End2020-11-30
Value2.0
Percentage of AdditionalPurchaseForBuildingImprovementsPayable0.0

iipr:AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements

iipr:AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements


Additional
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-06-30
Value28921016182843.7
Percentage of AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements100.0100.0100.0100.0100.0100.0

iipr:AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements dei:LegalEntity

iipr:AscendMa


Additional
Period End2020-12-312020-09-302020-06-30
Value7.03.01.4
Percentage of AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements2.41.40.9

iipr:ColumbiaCareNjPortfolio


Additional
Period End2020-12-31
Value0.648
Percentage of AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements0.2

iipr:CrescoMa


Additional
Period End2020-12-31
Value1.2
Percentage of AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements0.4

iipr:CrescoMi


Additional
Period End2020-12-312020-06-30
Value5.50.0
Percentage of AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements1.90.0

iipr:CuraleafNj


Additional
Period End2020-12-312020-09-30
Value135.4
Percentage of AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements4.62.6

iipr:GrCompaniesInc.


Additional
Period End2020-12-31
Value11
Percentage of AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements4.0

iipr:GtiIl


Additional
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value2618134.9
Percentage of AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements9.38.88.45.9

iipr:GtiOh


Additional
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value6.74.33.72.0
Percentage of AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements2.32.02.32.4

iipr:HolisticIndustries


Additional
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value4.84.42.20.0
Percentage of AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements1.72.11.40.0

iipr:HolisticMi


Additional
Period End2020-12-31
Value1.7
Percentage of AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements0.6

iipr:HolisticPa


Additional
Period End2020-12-312020-09-302020-06-30
Value6.12.70.0
Percentage of AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements2.11.30.0

iipr:MaitriMedicinalsLlc


Additional
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value1513118.8
Percentage of AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements5.36.57.010.6

iipr:ParallelFl


Additional
Period End2020-09-302020-06-302020-03-31
Value2.10.00.0
Percentage of AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements1.00.00.0

iipr:ParallelFlLakeland


Additional
Period End2020-12-31
Value2.2
Percentage of AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements0.8

iipr:ParallelFlWimauma


Additional
Period End2020-12-31
Value3.3
Percentage of AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements1.1

iipr:PharmaCann


Additional
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312020-02-29
Value9.48.57.42427
Percentage of AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements3.24.04.629.30.0

iipr:VireoHealthInc


Additional
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
Value7.67.47.34.74.4
Percentage of AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements2.63.54.55.75.2

iipr:VireoMNProperty


Additional
Period End2020-12-312020-09-302020-06-30
Value10.010.09.7
Percentage of AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements3.54.86.0

iipr:AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType

iipr:LivwellMi, us-gaap:SubsequentEvent


Additional
Period End2021-02-24
Value29
Percentage of AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements0.0

iipr:AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements us-gaap:Range, us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty

srt:Maximum, iipr:CaliforniaProperty


Additional
Period End2021-01-31
Value11
Percentage of AdditionalPurchasePriceOfBuildingImprovements0.0

iipr:BuildingsImprovementPayable dei:LegalEntity

iipr:BuildingsImprovementPayable

iipr:HolisticAtMassachusetts


Buildings
Period End2020-12-31
Value3.0
Percentage of BuildingsImprovementPayable100.0

iipr:BuildingsImprovementPayable dei:LegalEntity, us-gaap:Range

iipr:ColumbiaCareNjCult, srt:Maximum


Buildings
Period End2020-09-30
Value1.6
Percentage of BuildingsImprovementPayable0.0

iipr:ColumbiaCareNjPortfolio, srt:Maximum


Buildings
Period End2020-12-31
Value1.6
Percentage of BuildingsImprovementPayable53.3

iipr:GpiMiDavisHwy, srt:Maximum


Buildings
Period End2021-06-30
Value14
Percentage of BuildingsImprovementPayable0.0

iipr:KingsGardenCaClosingOnNovember162020, srt:Maximum


Buildings
Period End2020-12-31
Value25
Percentage of BuildingsImprovementPayable833.3

iipr:LivwellCo, srt:Maximum


Buildings
Period End2020-09-302020-06-302020-03-31
Value0.850.85850000
Percentage of BuildingsImprovementPayable0.00.00.0

iipr:LivwellCoRetailPortfolio, srt:Maximum


Buildings
Period End2020-12-31
Value0.85
Percentage of BuildingsImprovementPayable28.3

iipr:ParallelFl, srt:Maximum


Buildings
Period End2020-09-302020-06-302020-03-31
Value8.28.28.2
Percentage of BuildingsImprovementPayable0.00.00.0

iipr:ParallelFlWimauma, srt:Maximum


Buildings
Period End2020-12-31
Value8.2
Percentage of BuildingsImprovementPayable273.3

iipr:ParallelPa, srt:Maximum


Buildings
Period End2021-06-30
Value26
Percentage of BuildingsImprovementPayable0.0

iipr:SozoMi, srt:Maximum


Buildings
Period End2021-06-30
Value5.7
Percentage of BuildingsImprovementPayable0.0

iipr:TemescalMa, srt:Maximum


Buildings
Period End2021-06-30
Value15
Percentage of BuildingsImprovementPayable0.0

iipr:BuildingsImprovementPayable dei:LegalEntity, us-gaap:Range, us-gaap:SubsequentEventType

iipr:HarvestFl, srt:Maximum, us-gaap:SubsequentEvent


Buildings
Period End2021-01-22
Value10
Percentage of BuildingsImprovementPayable0.0

iipr:KingsGardenCa, srt:Maximum, us-gaap:SubsequentEvent


Buildings
Period End2021-02-05
Value51
Percentage of BuildingsImprovementPayable0.0

iipr:BuildingsImprovementPayable dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType

iipr:ColumbiaCareNjCultivativeAndProcessing, us-gaap:SubsequentEvent


Buildings
Period End2020-08-06
Value1.6
Percentage of BuildingsImprovementPayable0.0

iipr:CuraleafNj, us-gaap:SubsequentEvent


Buildings
Period End2020-07-31
Value29
Percentage of BuildingsImprovementPayable0.0

iipr:HarvestFl, us-gaap:SubsequentEvent


Buildings
Period End2021-01-22
Value10
Percentage of BuildingsImprovementPayable0.0

iipr:HolisticCa, us-gaap:SubsequentEvent


Buildings
Period End2021-01-07
Value11
Percentage of BuildingsImprovementPayable0.0

iipr:KingsGardenCa, us-gaap:SubsequentEvent


Buildings
Period End2021-02-05
Value51
Percentage of BuildingsImprovementPayable0.0

iipr:LivwellMi, us-gaap:SubsequentEvent


Buildings
Period End2021-02-16
Value6.895
Percentage of BuildingsImprovementPayable0.0

iipr:BuildingsImprovementPayable dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType, us-gaap:TypeOfArrangement

iipr:GreenPeakIndustriesLlc, us-gaap:SubsequentEvent, iipr:PropertiesAcquiredIn2021


Buildings
Period End2021-05-06
Value14
Percentage of BuildingsImprovementPayable0.0

iipr:BuildingsImprovementPayable us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty, us-gaap:SubsequentEventType

iipr:IllinoisProperty, us-gaap:SubsequentEvent


Buildings
Period End2021-08-05
Value43
Percentage of BuildingsImprovementPayable0.0

iipr:BuildingsImprovementPayable us-gaap:SubsequentEventType

us-gaap:SubsequentEvent


Buildings
Period End2021-02-162020-01-012019-07-01
Value804.562
Percentage of BuildingsImprovementPayable0.00.00.0

iipr:ConstructionLoans

iipr:ConstructionLoans


Construction
Period End2021-06-30
Value6000000.0
Percentage of ConstructionLoans100.0

iipr:ConstructionLoans us-gaap:TypeOfArrangement

iipr:ConstructionLoanAgreement


Construction
Period End2021-06-30
Value6000000.0
Percentage of ConstructionLoans100.0

iipr:ConvertibleSeniorNotesDebt

iipr:ConvertibleSeniorNotesDebt


Convertible
Period End2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
Value143143143143
Percentage of ConvertibleSeniorNotesDebt100.0100.0100.0100.0

iipr:DeferredRentsPropertyManagementFeesAndSecurityDepositsPayable

iipr:DeferredRentsPropertyManagementFeesAndSecurityDepositsPayable


Deferred
Period End2021-06-30
Value1200000.0
Percentage of DeferredRentsPropertyManagementFeesAndSecurityDepositsPayable100.0

iipr:DeferredRentsPropertyManagementFeesAndSecurityDepositsRepaid

iipr:DeferredRentsPropertyManagementFeesAndSecurityDepositsRepaid


Deferred
Period End2021-06-30
Value1300000.0
Percentage of DeferredRentsPropertyManagementFeesAndSecurityDepositsRepaid100.0

iipr:DividendInExcessOfEarnings

iipr:DividendInExcessOfEarnings


Dividend
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
Value-58774000.0-54191000.0-48120000.0-39387000.0-32277000.0-25480000.0-19944000.0-16871000.0-14187000.0-11376000.0-10267000.0
Percentage of DividendInExcessOfEarnings100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

iipr:InitialDebtIssuanceCosts us-gaap:LongtermDebtType

iipr:InitialDebtIssuanceCosts

us-gaap:UnsecuredDebt


Initial
Period End2021-05-25
Value6700000.0
Percentage of InitialDebtIssuanceCosts100.0

iipr:LoanReceivableMaximumAmountAgreedToBeLend us-gaap:TypeOfArrangement

iipr:LoanReceivableMaximumAmountAgreedToBeLend

iipr:ConstructionLoanAgreement


Loan
Period End2021-06-30
Value18
Percentage of LoanReceivableMaximumAmountAgreedToBeLend100.0

iipr:RealEstateInvestmentPurchasePrice

iipr:RealEstateInvestmentPurchasePrice


Real
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value992824018213872258106617.364
Percentage of RealEstateInvestmentPurchasePrice100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

iipr:RealEstateInvestmentPurchasePrice dei:LegalEntity

iipr:ColumbiaCareNjCult


Real
Period End2020-09-30
Value10
Percentage of RealEstateInvestmentPurchasePrice5.6

iipr:ColumbiaCareNjDisp


Real
Period End2020-09-30
Value2.165
Percentage of RealEstateInvestmentPurchasePrice1.2

iipr:ColumbiaCareNjPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value12
Percentage of RealEstateInvestmentPurchasePrice5.1

iipr:FourFrontMa


Real
Period End2020-12-31
Value15
Percentage of RealEstateInvestmentPurchasePrice6.4

iipr:FourFrontWa


Real
Period End2020-12-31
Value17
Percentage of RealEstateInvestmentPurchasePrice7.3

iipr:GpiMiDavisHwy


Real
Period End2021-06-30
Value15
Percentage of RealEstateInvestmentPurchasePrice15.7

iipr:KingsGardenCa


Real
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
Value1.351.35171717
Percentage of RealEstateInvestmentPurchasePrice1.44.77.39.612.6

iipr:KingsGardenCaClosingOnNovember162020


Real
Period End2020-12-31
Value25
Percentage of RealEstateInvestmentPurchasePrice10.5

iipr:LivwellCoRetailPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value3.3
Percentage of RealEstateInvestmentPurchasePrice1.4

iipr:ParallelFlWimauma


Real
Period End2020-12-31
Value35
Percentage of RealEstateInvestmentPurchasePrice14.7

iipr:ParallelPa


Real
Period End2021-06-30
Value41
Percentage of RealEstateInvestmentPurchasePrice42.1

iipr:SozoMi


Real
Period End2021-06-30
Value10
Percentage of RealEstateInvestmentPurchasePrice10.3

iipr:TemescalMa


Real
Period End2021-06-30
Value3.1
Percentage of RealEstateInvestmentPurchasePrice3.1

iipr:RealEstateInvestmentPurchasePrice dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType

iipr:ColumbiaCareNjCultivativeAndProcessing, us-gaap:SubsequentEvent


Real
Period End2020-07-01
Value10
Percentage of RealEstateInvestmentPurchasePrice0.0

iipr:ColumbiaCareNjRetail, us-gaap:SubsequentEvent


Real
Period End2020-07-01
Value2.165
Percentage of RealEstateInvestmentPurchasePrice0.0

iipr:CuraleafNj, us-gaap:SubsequentEvent


Real
Period End2020-07-01
Value5.5
Percentage of RealEstateInvestmentPurchasePrice0.0

iipr:HarvestFl, us-gaap:SubsequentEvent


Real
Period End2021-01-22
Value23
Percentage of RealEstateInvestmentPurchasePrice0.0

iipr:KingsGardenCa, us-gaap:SubsequentEvent


Real
Period End2021-02-05
Value1.35
Percentage of RealEstateInvestmentPurchasePrice0.0

iipr:RealEstateInvestmentPurchasePrice dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType, us-gaap:TypeOfArrangement

iipr:GreenPeakIndustriesLlc, us-gaap:SubsequentEvent, iipr:PropertiesAcquiredIn2021


Real
Period End2021-05-06
Value15
Percentage of RealEstateInvestmentPurchasePrice0.0

iipr:RealEstateInvestmentPurchasePrice us-gaap:SubsequentEventType

us-gaap:SubsequentEvent


Real
Period End2021-02-162020-07-012020-04-012020-01-01
Value25173128
Percentage of RealEstateInvestmentPurchasePrice0.00.00.00.0

iipr:RealEstatePropertyCost

iipr:RealEstatePropertyCost


Real
Period End2021-06-302021-03-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value1769321515898
Percentage of RealEstatePropertyCost100.0100.0100.0100.0100.0

iipr:RealEstatePropertyCost dei:LegalEntity

iipr:AscendMa


Real
Period End2020-12-312020-09-302020-06-30
Value8.74.42.3
Percentage of RealEstatePropertyCost0.02.01.5

iipr:AscendWellnessHoldingsLlc


Real
Period End2020-12-312020-09-30
Value2518
Percentage of RealEstatePropertyCost0.08.7

iipr:ColumbiaCareNjCult


Real
Period End2020-09-30
Value0.648
Percentage of RealEstatePropertyCost0.3

iipr:ColumbiaCareNjPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value1.1
Percentage of RealEstatePropertyCost0.0

iipr:CrescoMa


Real
Period End2020-12-312020-09-302020-06-30
Value3.10.0590.0
Percentage of RealEstatePropertyCost0.00.00.0

iipr:CrescoMi


Real
Period End2020-12-312020-09-302020-06-30
Value100.5960.053
Percentage of RealEstatePropertyCost0.00.30.0

iipr:CrescoOh


Real
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value0.5610.1480.1060.03
Percentage of RealEstatePropertyCost0.00.10.10.0

iipr:CuraleafNj


Real
Period End2020-12-312020-09-30
Value208.7
Percentage of RealEstatePropertyCost0.04.0

iipr:GrCompaniesInc.


Real
Period End2020-12-312020-09-30
Value1210
Percentage of RealEstatePropertyCost0.05.0

iipr:GreenPeakIndustriesLlc


Real
Period End2020-12-31
Value1.8
Percentage of RealEstatePropertyCost0.0

iipr:GreenThumbIndustriesInc.


Real
Period End2020-12-31
Value7.6
Percentage of RealEstatePropertyCost0.0

iipr:GrossrootsIllinoisProperty


Real
Period End2020-12-312020-09-30
Value1311
Percentage of RealEstatePropertyCost0.05.4

iipr:GtiIl


Real
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value2919148.0
Percentage of RealEstatePropertyCost0.09.19.38.1

iipr:GtiOh


Real
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value7.64.44.13.0
Percentage of RealEstatePropertyCost0.02.02.63.0

iipr:HolisticAtMassachusetts


Real
Period End2020-12-31
Value2.1
Percentage of RealEstatePropertyCost0.0

iipr:HolisticIndustries


Real
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value5.55.23.91.2
Percentage of RealEstatePropertyCost0.02.42.51.2

iipr:HolisticMi


Real
Period End2020-12-312020-09-30
Value4.40.628
Percentage of RealEstatePropertyCost0.00.3

iipr:HolisticPa


Real
Period End2020-12-312020-09-302020-06-30
Value7.34.02.4
Percentage of RealEstatePropertyCost0.01.91.5

iipr:LivwellCo


Real
Period End2020-09-302020-06-302020-03-31
Value0.0490.04949
Percentage of RealEstatePropertyCost0.00.049.5

iipr:LivwellCoRetailPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value0.049
Percentage of RealEstatePropertyCost0.0

iipr:MaitriMedicinalsLlc


Real
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value1614119.5
Percentage of RealEstatePropertyCost0.06.67.59.6

iipr:ParallelFl


Real
Period End2020-09-302020-06-30
Value3.01.1
Percentage of RealEstatePropertyCost1.40.7

iipr:ParallelFlLakeland


Real
Period End2020-12-312020-09-30
Value2.70.057
Percentage of RealEstatePropertyCost0.00.0

iipr:ParallelFlWimauma


Real
Period End2020-12-31
Value4.3
Percentage of RealEstatePropertyCost0.0

iipr:PharmaCann


Real
Period End2020-09-302020-06-302020-03-312020-02-29
Value8.87.52627
Percentage of RealEstatePropertyCost4.14.726.30.0

iipr:PharmaCannAtNewYork


Real
Period End2020-12-31
Value0.07
Percentage of RealEstatePropertyCost0.0

iipr:PharmacannIl


Real
Period End2020-12-31
Value9.5
Percentage of RealEstatePropertyCost0.0

iipr:PharmacannPa


Real
Period End2020-12-31
Value26
Percentage of RealEstatePropertyCost0.0

iipr:VireoHealthInc


Real
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value8.77.67.45.6
Percentage of RealEstatePropertyCost0.03.54.75.7

iipr:RentsReceivedInAdvanceAndTenantSecurityDeposit

iipr:RentsReceivedInAdvanceAndTenantSecurityDeposit


Rents
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value4141343426252016129.6619.0146.8685.1414.5994.1582.962.8462.5452.542
Percentage of RentsReceivedInAdvanceAndTenantSecurityDeposit100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

iipr:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsFairValuePerShareOnValuationDate us-gaap:AwardType

iipr:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsFairValuePerShareOnValuationDate

us-gaap:PerformanceShares


Share
Period End2021-01-31
Value169.51
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsFairValuePerShareOnValuationDate100.0

iipr:TenantImprovementMayCanceled

iipr:TenantImprovementMayCanceled


Tenant
Period End2020-09-302019-12-31
Value10.053
Percentage of TenantImprovementMayCanceled100.0100.0

iipr:TenantImprovementPayable

iipr:TenantImprovementPayable


Tenant
Period End2020-09-302018-09-302018-06-302018-03-312017-09-302017-09-252016-12-31
Value2324.44.95.05.95.90.0
Percentage of TenantImprovementPayable100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0

iipr:TenantImprovementsAndConstructionPayable

iipr:TenantImprovementsAndConstructionPayable


Tenant
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302017-12-31
Value60663630224124128.8233.2012.4334.3410.0
Percentage of TenantImprovementsAndConstructionPayable100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0

us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrentAndNoncurrent

us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrentAndNoncurrent


Accounts
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value4865000.02358000.04641000.01336000.03235000.01305000.03417000.01044000.03583000.01224000.01968000.01179000.02908000.0551000.01082000.0608000.0563000.0344000.070000.0
Percentage of AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrentAndNoncurrent100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:AccruedLiabilitiesCurrentAndNoncurrent

us-gaap:AccruedLiabilitiesCurrentAndNoncurrent


Accrued
Period End2020-09-302020-03-312019-12-31
Value225000.0225000.01600000.0
Percentage of AccruedLiabilitiesCurrentAndNoncurrent100.0100.0100.0

us-gaap:CashAndCashEquivalentsFairValueDisclosure us-gaap:CashAndCashEquivalents

us-gaap:CashAndCashEquivalentsFairValueDisclosure

us-gaap:MoneyMarketFunds


Cash
Period End2021-06-302021-03-312020-12-31
Value14610998
Percentage of CashAndCashEquivalentsFairValueDisclosure100.0100.0100.0

us-gaap:CashAndCashEquivalentsFairValueDisclosure us-gaap:CashAndCashEquivalents, us-gaap:FairValueByFairValueHierarchyLevel

us-gaap:MoneyMarketFunds, us-gaap:FairValueInputsLevel1


Cash
Period End2020-12-312020-09-302019-12-312018-12-312017-12-31
Value9893607.75.0
Percentage of CashAndCashEquivalentsFairValueDisclosure100.00.00.00.00.0

us-gaap:CashEquivalentsAtCarryingValue

us-gaap:CashEquivalentsAtCarryingValue


Cash
Period End2021-06-302021-03-312020-12-31
Value14610998
Percentage of CashEquivalentsAtCarryingValue100.0100.0100.0

us-gaap:CashFDICInsuredAmount us-gaap:Range

us-gaap:CashFDICInsuredAmount

srt:Maximum


Cash
Period End2021-06-30
Value250000.0
Percentage of CashFDICInsuredAmount100.0

us-gaap:ConvertibleDebt

us-gaap:ConvertibleDebt


Convertible
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
Value1371371361361351351341341331330.0
Percentage of ConvertibleDebt100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0

us-gaap:ConvertibleDebtFairValueDisclosures

us-gaap:ConvertibleDebtFairValueDisclosures


Convertible
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
Value4193913972772051791852072571810.0
Percentage of ConvertibleDebtFairValueDisclosures100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0

us-gaap:DebtInstrumentConvertibleCarryingAmountOfTheEquityComponent

us-gaap:DebtInstrumentConvertibleCarryingAmountOfTheEquityComponent


Debt
Period End2020-09-30
Value200000.0
Percentage of DebtInstrumentConvertibleCarryingAmountOfTheEquityComponent100.0

us-gaap:DebtInstrumentConvertibleConversionPrice1 us-gaap:LongtermDebtType, us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:DebtInstrumentConvertibleConversionPrice1

us-gaap:SeniorNotes, us-gaap:CommonStock


Debt
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
Value65.85966.21566.5966.916
Percentage of DebtInstrumentConvertibleConversionPrice1100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DebtInstrumentFaceAmount us-gaap:LongtermDebtType

us-gaap:DebtInstrumentFaceAmount

us-gaap:SeniorNotes


Debt
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312019-02-28
Value143143143143
Percentage of DebtInstrumentFaceAmount100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DebtInstrumentUnamortizedDiscount

us-gaap:DebtInstrumentUnamortizedDiscount


Debt
Period End2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
Value4063000.04338000.04610000.04878000.0
Percentage of DebtInstrumentUnamortizedDiscount100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DebtInstrumentUnamortizedDiscount us-gaap:LongtermDebtType

us-gaap:SeniorNotes


Debt
Period End2021-06-302021-03-312020-12-31
Value3219000.03503000.03785000.0
Percentage of DebtInstrumentUnamortizedDiscount0.00.00.0

us-gaap:DebtInstrumentUnamortizedDiscountCurrent

us-gaap:DebtInstrumentUnamortizedDiscountCurrent


Debt
Period End2020-09-30
Value5800000.0
Percentage of DebtInstrumentUnamortizedDiscountCurrent100.0

us-gaap:DebtInstrumentUnamortizedDiscountPremiumAndDebtIssuanceCostsNet

us-gaap:DebtInstrumentUnamortizedDiscountPremiumAndDebtIssuanceCostsNet


Debt
Period End2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
Value3512000.03750000.03985000.04218000.0
Percentage of DebtInstrumentUnamortizedDiscountPremiumAndDebtIssuanceCostsNet100.0100.0100.0100.0

us-gaap:DeferredFinanceCostsGross

us-gaap:DeferredFinanceCostsGross


Deferred
Period End2020-09-30
Value5200000.0
Percentage of DeferredFinanceCostsGross100.0

us-gaap:DeferredFinanceCostsNet

us-gaap:DeferredFinanceCostsNet


Deferred
Period End2020-09-302019-12-31
Value5000000.04218000.0
Percentage of DeferredFinanceCostsNet100.0100.0

us-gaap:DeferredFinanceCostsNet us-gaap:LongtermDebtType

us-gaap:SeniorNotes


Deferred
Period End2021-06-302021-03-312020-12-31
Value2781000.03028000.03271000.0
Percentage of DeferredFinanceCostsNet0.00.00.0

us-gaap:UnsecuredDebt


Deferred
Period End2021-06-30
Value6562000.0
Percentage of DeferredFinanceCostsNet0.0

us-gaap:DividendsPayableAmountPerShare us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:DividendsPayableAmountPerShare

iipr:CommonStockOnMarch152021


Dividends
Period End2021-03-31
Value1.32
Percentage of DividendsPayableAmountPerShare100.0

iipr:SeriesPreferredStockOnMarch312021


Dividends
Period End2021-03-31
Value0.5625
Percentage of DividendsPayableAmountPerShare42.6

us-gaap:DividendsPayableCurrentAndNoncurrent

us-gaap:DividendsPayableCurrentAndNoncurrent


Dividends
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value333130262017129.2046.2234.753.7592.7132.0342.0341.1980.5250.5250.00.0
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.0

us-gaap:DividendsPayableCurrentAndNoncurrent us-gaap:StatementClassOfStock

iipr:CommonStockOnDecember102019


Dividends
Period End2020-12-31
Value12
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent42.0

iipr:CommonStockOnDecember142018


Dividends
Period End2020-12-31
Value3.421
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent11.4

iipr:CommonStockOnDecember142020


Dividends
Period End2020-12-31
Value29
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent98.9

iipr:CommonStockOnJune142019


Dividends
Period End2020-12-31
Value5.885
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent19.6

iipr:CommonStockOnJune152018


Dividends
Period End2020-12-31
Value1.696
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent5.6

iipr:CommonStockOnJune152020


Dividends
Period End2020-12-31
Value19
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent65.8

iipr:CommonStockOnJune152021


Dividends
Period End2021-06-30
Value33
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent99.0

iipr:CommonStockOnMarch122019


Dividends
Period End2020-12-31
Value4.412
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent14.7

iipr:CommonStockOnMarch132020


Dividends
Period End2020-12-31
Value17
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent56.8

iipr:CommonStockOnMarch152018


Dividends
Period End2020-12-31
Value1.696
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent5.6

iipr:CommonStockOnSeptember132019


Dividends
Period End2020-12-31
Value8.866
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent29.5

iipr:CommonStockOnSeptember142018


Dividends
Period End2020-12-31
Value2.375
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent7.9

iipr:SeriesPreferredStockOnDecember102019


Dividends
Period End2020-12-31
Value0.338
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent1.1

iipr:SeriesPreferredStockOnDecember142018


Dividends
Period End2020-12-31
Value0.338
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent1.1

iipr:SeriesPreferredStockOnDecember142020


Dividends
Period End2020-12-31
Value0.338
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent1.1

iipr:SeriesPreferredStockOnJune142019


Dividends
Period End2020-12-31
Value0.338
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent1.1

iipr:SeriesPreferredStockOnJune152018


Dividends
Period End2020-12-31
Value0.338
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent1.1

iipr:SeriesPreferredStockOnJune152020


Dividends
Period End2020-12-31
Value0.338
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent1.1

iipr:SeriesPreferredStockOnJune152021


Dividends
Period End2021-06-30
Value0.338
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent1.0

iipr:SeriesPreferredStockOnMarch122019


Dividends
Period End2020-12-31
Value0.338
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent1.1

iipr:SeriesPreferredStockOnMarch132020


Dividends
Period End2020-12-31
Value0.338
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent1.1

iipr:SeriesPreferredStockOnMarch152018


Dividends
Period End2020-12-31
Value0.338
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent1.1

iipr:SeriesPreferredStockOnSeptember132019


Dividends
Period End2020-12-31
Value0.338
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent1.1

iipr:SeriesPreferredStockOnSeptember142018


Dividends
Period End2020-12-31
Value0.338
Percentage of DividendsPayableCurrentAndNoncurrent1.1

us-gaap:EmployeeServiceShareBasedCompensationNonvestedAwardsTotalCompensationCostNotYetRecognized

us-gaap:EmployeeServiceShareBasedCompensationNonvestedAwardsTotalCompensationCostNotYetRecognized


Employee
Period End2020-09-302020-06-302020-03-31
Value2400000.02900000.03400000.0
Percentage of EmployeeServiceShareBasedCompensationNonvestedAwardsTotalCompensationCostNotYetRecognized100.0100.0100.0

us-gaap:EmployeeServiceShareBasedCompensationNonvestedAwardsTotalCompensationCostNotYetRecognized us-gaap:AwardType

us-gaap:RestrictedStock


Employee
Period End2021-06-302021-03-312020-12-31
Value2600000.02800000.01800000.0
Percentage of EmployeeServiceShareBasedCompensationNonvestedAwardsTotalCompensationCostNotYetRecognized0.00.00.0

us-gaap:RestrictedStockUnitsRSU


Employee
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-03-31
Value5000000.05300000.01800000.02100000.02300000.0
Percentage of EmployeeServiceShareBasedCompensationNonvestedAwardsTotalCompensationCostNotYetRecognized0.00.00.087.567.6

us-gaap:EmployeeServiceShareBasedCompensationNonvestedAwardsTotalCompensationCostNotYetRecognizedShareBasedAwardsOtherThanOptions us-gaap:AwardType

us-gaap:EmployeeServiceShareBasedCompensationNonvestedAwardsTotalCompensationCostNotYetRecognizedShareBasedAwardsOtherThanOptions

us-gaap:PerformanceShares


Employee
Period End2021-06-302021-03-31
Value10.011
Percentage of EmployeeServiceShareBasedCompensationNonvestedAwardsTotalCompensationCostNotYetRecognizedShareBasedAwardsOtherThanOptions100.0100.0

us-gaap:InterestPayableCurrent us-gaap:BalanceSheetLocation, us-gaap:LongtermDebtType

us-gaap:InterestPayableCurrent

us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilities, us-gaap:SeniorNotes


Interest
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312019-12-31
Value1600000.0225000.01600000.01600000.0
Percentage of InterestPayableCurrent100.0100.0100.0100.0

us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilities, us-gaap:UnsecuredDebt


Interest
Period End2021-06-30
Value1700000.0
Percentage of InterestPayableCurrent106.2

us-gaap:InventoryRealEstateImprovements

us-gaap:InventoryRealEstateImprovements


Inventory
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value301107245.902
Percentage of InventoryRealEstateImprovements100.0100.0100.0100.0

us-gaap:InvestmentBuildingAndBuildingImprovements

us-gaap:InvestmentBuildingAndBuildingImprovements


Investment
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value7636916445755304643822311831231097857515130272222
Percentage of InvestmentBuildingAndBuildingImprovements100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:InvestmentsFairValueDisclosure

us-gaap:InvestmentsFairValueDisclosure


Investments
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
Value649539619451323274119208138197120
Percentage of InvestmentsFairValueDisclosure100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueAfterRollingYearFive

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueAfterRollingYearFive


Lessee
Period End2020-09-30
Value88000.0
Percentage of LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueAfterRollingYearFive100.0

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueInRollingYearFive

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueInRollingYearFive


Lessee
Period End2020-12-312020-09-30
Value88000.0256000.0
Percentage of LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueInRollingYearFive100.0100.0

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueInRollingYearFour

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueInRollingYearFour


Lessee
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
Value88000.088000.0256000.0249000.0
Percentage of LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueInRollingYearFour100.0100.0100.0100.0

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueInRollingYearThree

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueInRollingYearThree


Lessee
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
Value256000.0256000.0249000.0242000.0
Percentage of LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueInRollingYearThree100.0100.0100.0100.0

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueInRollingYearTwo

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueInRollingYearTwo


Lessee
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
Value249000.0249000.0242000.0235000.0
Percentage of LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueInRollingYearTwo100.0100.0100.0100.0

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueNextRollingTwelveMonths

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueNextRollingTwelveMonths


Lessee
Period End2021-06-302021-03-312020-12-31
Value242000.0242000.0235000.0
Percentage of LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsDueNextRollingTwelveMonths100.0100.0100.0

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsRemainderOfFiscalYear

us-gaap:LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsRemainderOfFiscalYear


Lessee
Period End2021-06-302021-03-312020-09-30
Value118000.0176000.057000.0
Percentage of LesseeOperatingLeaseLiabilityPaymentsRemainderOfFiscalYear100.0100.0100.0

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceived

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceived


Lessor
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
Value4733425037743183
Percentage of LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceived100.0100.0100.0100.0

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedFiveYears

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedFiveYears


Lessor
Period End2020-12-31
Value199
Percentage of LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedFiveYears100.0

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedFourYears

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedFourYears


Lessor
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
Value243220193169
Percentage of LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedFourYears100.0100.0100.0100.0

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedNextTwelveMonths

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedNextTwelveMonths


Lessor
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
Value222201174156
Percentage of LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedNextTwelveMonths100.0100.0100.0100.0

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedRemainderOfFiscalYear

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedRemainderOfFiscalYear


Lessor
Period End2021-06-302021-03-312020-09-30
Value10514235
Percentage of LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedRemainderOfFiscalYear100.0100.0100.0

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedThereafter

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedThereafter


Lessor
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
Value3694326328362497
Percentage of LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedThereafter100.0100.0100.0100.0

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedThreeYears

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedThreeYears


Lessor
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
Value236214187164
Percentage of LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedThreeYears100.0100.0100.0100.0

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedTwoYears

us-gaap:LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedTwoYears


Lessor
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
Value229208182159
Percentage of LessorOperatingLeasePaymentsToBeReceivedTwoYears100.0100.0100.0100.0

us-gaap:LongTermDebtFairValue

us-gaap:LongTermDebtFairValue


Long
Period End2021-06-30
Value308
Percentage of LongTermDebtFairValue100.0

us-gaap:NetRentableArea

us-gaap:NetRentableArea


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value1107000.0538000.02276000.01823000.01375000.0765000.01920000.01084000.0576000.0101000.0
Percentage of NetRentableArea100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:NetRentableArea dei:LegalEntity

iipr:ColumbiaCareNjCult


Net
Period End2020-09-30
Value50000.0
Percentage of NetRentableArea2.7

iipr:ColumbiaCareNjDisp


Net
Period End2020-09-30
Value4000.0
Percentage of NetRentableArea0.2

iipr:ColumbiaCareNjPortfolio


Net
Period End2020-12-31
Value54000.0
Percentage of NetRentableArea2.4

iipr:FourFrontMa


Net
Period End2020-12-31
Value67000.0
Percentage of NetRentableArea2.9

iipr:FourFrontWa


Net
Period End2020-12-31
Value114000.0
Percentage of NetRentableArea5.0

iipr:GpiMiDavisHwy


Net
Period End2021-06-30
Value175000.0
Percentage of NetRentableArea15.8

iipr:GtiOh


Net
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value101000.021000.021000.021000.0
Percentage of NetRentableArea4.41.21.52.7

iipr:KingsGardenCa


Net
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
Value180000.0180000.070000.070000.070000.0
Percentage of NetRentableArea16.333.53.13.85.1

iipr:KingsGardenCaClosingOnNovember162020


Net
Period End2020-12-31
Value192000.0
Percentage of NetRentableArea8.4

iipr:LivwellCoRetailPortfolio


Net
Period End2020-12-31
Value8000.0
Percentage of NetRentableArea0.4

iipr:ParallelFlWimauma


Net
Period End2020-12-31
Value373000.0
Percentage of NetRentableArea16.4

iipr:ParallelPa


Net
Period End2021-06-30
Value239000.0
Percentage of NetRentableArea21.6

iipr:SozoMi


Net
Period End2021-06-30
Value85000.0
Percentage of NetRentableArea7.7

iipr:TemescalMa


Net
Period End2021-06-30
Value70000.0
Percentage of NetRentableArea6.3

us-gaap:NetRentableArea dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType

iipr:ColumbiaCareNjCultivativeAndProcessing, us-gaap:SubsequentEvent


Net
Period End2020-07-01
Value50000.0
Percentage of NetRentableArea0.0

iipr:ColumbiaCareNjRetail, us-gaap:SubsequentEvent


Net
Period End2020-07-01
Value4000.0
Percentage of NetRentableArea0.0

iipr:CuraleafNj, us-gaap:SubsequentEvent


Net
Period End2020-07-01
Value111000.0
Percentage of NetRentableArea0.0

iipr:HarvestFl, us-gaap:SubsequentEvent


Net
Period End2021-01-22
Value295000.0
Percentage of NetRentableArea0.0

iipr:KingsGardenCa, us-gaap:SubsequentEvent


Net
Period End2021-02-05
Value180000.0
Percentage of NetRentableArea0.0

us-gaap:NetRentableArea dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType, us-gaap:TypeOfArrangement

iipr:GreenPeakIndustriesLlc, us-gaap:SubsequentEvent, iipr:PropertiesAcquiredIn2021


Net
Period End2021-05-06
Value175000.0
Percentage of NetRentableArea0.0

us-gaap:NetRentableArea us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty, us-gaap:SubsequentEventType

iipr:IllinoisProperty, us-gaap:SubsequentEvent


Net
Period End2021-08-05
Value250000.0
Percentage of NetRentableArea0.0

us-gaap:NetRentableArea us-gaap:SubsequentEventType

us-gaap:SubsequentEvent


Net
Period End2021-02-162020-07-012020-04-012020-01-012019-10-31
Value475000.0165000.0314000.0161000.06000.0
Percentage of NetRentableArea0.00.00.00.00.0

us-gaap:OtherCommitment

us-gaap:OtherCommitment


Other
Period End2021-03-312020-12-31
Value263250
Percentage of OtherCommitment100.0100.0

us-gaap:OtherCommitment us-gaap:OtherCommitments

iipr:CommitmentsRelatedToConstructionLoan


Other
Period End2021-06-30
Value12
Percentage of OtherCommitment0.0

iipr:CommitmentsRelatedToTenantImprovementAllowances


Other
Period End2021-06-30
Value287
Percentage of OtherCommitment0.0

us-gaap:OtherCommitment us-gaap:StatementGeographical

stpr:PA


Other
Period End2020-12-312020-09-302020-03-312019-12-312019-09-30
Value0.6246.9162224
Percentage of OtherCommitment0.20.00.00.00.0

us-gaap:OtherLiabilities

us-gaap:OtherLiabilities


Other
Period End2021-06-302020-12-31
Value3191000.01057000.0
Percentage of OtherLiabilities100.0100.0

us-gaap:PreferredStockLiquidationPreferenceValue us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:PreferredStockLiquidationPreferenceValue

us-gaap:SeriesAPreferredStock


Preferred
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312016-12-31
Value1515151515150.015150.0150.0150.0150.015151515
Percentage of PreferredStockLiquidationPreferenceValue100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:PreferredStockRedemptionPricePerShare us-gaap:StatementScenario, us-gaap:StatementClassOfStock

us-gaap:PreferredStockRedemptionPricePerShare

srt:ScenarioForecast, us-gaap:SeriesAPreferredStock


Preferred
Period End2022-10-19
Value25.0
Percentage of PreferredStockRedemptionPricePerShare100.0

us-gaap:PreferredStockValue

us-gaap:PreferredStockValue


Preferred
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value1414141414141414141414141414140.00.00.00.0
Percentage of PreferredStockValue100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.00.00.0

us-gaap:RealEstateAccumulatedDepreciation

us-gaap:RealEstateAccumulatedDepreciation


Real
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value40123.5710.9420.027
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:RealEstateAccumulatedDepreciation us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty

iipr:AscendILProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value2.3180.929
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation5.87.6

iipr:AscendMa


Real
Period End2020-12-31
Value0.569
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation1.4

iipr:AscendMi


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value0.5840.069
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation1.50.6

iipr:ColumbiaCareCo


Real
Period End2020-12-31
Value0.754
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation1.9

iipr:ColumbiaCareNjPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value0.169
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation0.4

iipr:CrescoIlPortfolio


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value1.9650.238
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation4.92.0

iipr:CrescoMa


Real
Period End2020-12-31
Value0.102
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation0.3

iipr:CrescoMi


Real
Period End2020-12-31
Value0.105
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation0.3

iipr:CrescoOh


Real
Period End2020-12-31
Value0.25
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation0.6

iipr:CuraleafIl


Real
Period End2020-12-31
Value1.022
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation2.5

iipr:CuraleafNd


Real
Period End2020-12-31
Value0.407
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation1.0

iipr:CuraleafNj


Real
Period End2020-12-31
Value0.288
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation0.7

iipr:CuraleafPa


Real
Period End2020-12-31
Value1.013
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation2.5

iipr:EmeraldGrowthMI


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value0.4920.172
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation1.21.4

iipr:EsperanzaCa


Real
Period End2020-12-31
Value0.424
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation1.1

iipr:FourFrontMa


Real
Period End2020-12-31
Value0.015
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation0.0

iipr:FourFrontWa


Real
Period End2020-12-31
Value0.02
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation0.0

iipr:GreenLeafPa


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value0.6460.257
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation1.62.1

iipr:GreenLeafVa


Real
Period End2020-12-31
Value0.738
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation1.8

iipr:GreenPeakMIProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value1.0680.567
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation2.74.7

iipr:GreenPeakMiRetailPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value0.403
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation1.0

iipr:GtiIl


Real
Period End2020-12-31
Value0.711
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation1.8

iipr:GtiOh


Real
Period End2020-12-31
Value0.306
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation0.8

iipr:GtiPa


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value1.8150.103
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation4.50.8

iipr:HolisticMAProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value0.8870.496
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation2.24.1

iipr:HolisticMDProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value2.1871.46
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation5.412.0

iipr:HolisticMi


Real
Period End2020-12-31
Value0.013
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation0.0

iipr:HolisticPa


Real
Period End2020-12-31
Value0.227
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation0.6

iipr:JushiPa


Real
Period End2020-12-31
Value1.052
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation2.6

iipr:KingsGardenCaPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value1.584
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation3.9

iipr:LivwellCoRetailPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value0.063
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation0.2

iipr:LivwellMi


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value1.9680.198
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation4.91.6

iipr:MaitriPa


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value0.9130.177
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation2.31.5

iipr:MjardinNv


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value0.4760.106
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation1.20.9

iipr:ParallelFlPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value1.02
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation2.5

iipr:PharmAz


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value2.1361.38
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation5.311.3

iipr:PharmAzRetail


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value0.0680.015
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation0.20.1

iipr:PharmaCannMAProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value1.1190.439
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation2.83.6

iipr:PharmaCannNYProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value2.5091.953
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation6.216.0

iipr:PharmacannIl


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value0.9850.092
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation2.50.8

iipr:PharmacannOh


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value0.6850.215
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation1.71.8

iipr:PharmacannPa


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value0.3370.012
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation0.80.1

iipr:SacramentoCa


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value0.6160.265
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation1.52.2

iipr:TrulieveFl


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value0.6360.11
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation1.60.9

iipr:TrulieveMa


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value2.3090.054
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation5.70.4

iipr:VerticalCaPortfolio


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value0.5190.145
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation1.31.2

iipr:VireoMNProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value0.7760.39
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation1.93.2

iipr:VireoNYProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value0.6310.331
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation1.62.7

iipr:VireoOH


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value0.2950.102
Percentage of RealEstateAccumulatedDepreciation0.70.8

us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts

us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value438137
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts100.0100.0

us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty

iipr:AscendILProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value2413
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts5.710.1

iipr:AscendMa


Real
Period End2020-12-31
Value8.598
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts2.0

iipr:AscendMi


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value141.768
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts3.41.3

iipr:ColumbiaCareNjPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value1.09
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts0.2

iipr:CrescoIlPortfolio


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value139.613
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts3.17.0

iipr:CrescoMa


Real
Period End2020-12-31
Value3.144
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts0.7

iipr:CrescoMi


Real
Period End2020-12-31
Value10
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts2.3

iipr:CrescoOh


Real
Period End2020-12-31
Value0.568
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts0.1

iipr:CuraleafIl


Real
Period End2020-12-31
Value13
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts3.2

iipr:CuraleafNd


Real
Period End2020-12-31
Value2.271
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts0.5

iipr:CuraleafNj


Real
Period End2020-12-31
Value20
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts4.8

iipr:CuraleafPa


Real
Period End2020-12-31
Value12
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts2.7

iipr:GreenLeafPa


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value0.8330.005
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts0.20.0

iipr:GreenLeafVa


Real
Period End2020-12-31
Value7.937
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts1.8

iipr:GreenPeakMIProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value1010
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts2.37.5

iipr:GreenPeakMiRetailPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value1.755
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts0.4

iipr:GtiIl


Real
Period End2020-12-31
Value29
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts6.8

iipr:GtiOh


Real
Period End2020-12-31
Value7.542
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts1.7

iipr:GtiPa


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value190.971
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts4.40.7

iipr:HolisticMAProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value2.0361.96
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts0.51.4

iipr:HolisticMDProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value115.901
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts2.64.3

iipr:HolisticMi


Real
Period End2020-12-31
Value4.397
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts1.0

iipr:HolisticPa


Real
Period End2020-12-31
Value7.242
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts1.7

iipr:JushiPa


Real
Period End2020-12-31
Value8.57
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts2.0

iipr:LivwellCoRetailPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value0.051
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts0.0

iipr:LivwellMi


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value228.975
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts5.26.5

iipr:MaitriPa


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value155.977
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts3.64.3

iipr:MjardinNv


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value5.774.116
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts1.33.0

iipr:ParallelFlPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value6.893
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts1.6

iipr:PharmAz


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value5.0033.002
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts1.12.2

iipr:PharmaCannMAProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value2721
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts6.315.8

iipr:PharmaCannNYProperty


Real
Period End2020-12-31
Value0.07
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts0.0

iipr:PharmacannIl


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value9.540.322
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts2.20.2

iipr:PharmacannOh


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value1916
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts4.411.6

iipr:PharmacannPa


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value262.294
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts6.01.7

iipr:SacramentoCa


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value6.0334.78
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts1.43.5

iipr:TrulieveMa


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value404.327
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts9.13.1

iipr:VireoMNProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value6.6175.111
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts1.53.7

iipr:VireoNYProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value3.3272.952
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts0.82.1

iipr:VireoOH


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value2.5012.499
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionCarryingCosts0.61.8

us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements

us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value1060518
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements100.0100.0

us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty

iipr:AscendILProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value4332
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements4.16.4

iipr:AscendMa


Real
Period End2020-12-31
Value35
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements3.3

iipr:AscendMi


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value196.536
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.91.3

iipr:ColumbiaCareCo


Real
Period End2020-12-31
Value11
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.1

iipr:ColumbiaCareNjPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value13
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.3

iipr:CrescoIlPortfolio


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value4642
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements4.48.2

iipr:CrescoMa


Real
Period End2020-12-31
Value10
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.0

iipr:CrescoMi


Real
Period End2020-12-31
Value15
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.4

iipr:CrescoOh


Real
Period End2020-12-31
Value11
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.1

iipr:CuraleafIl


Real
Period End2020-12-31
Value24
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements2.3

iipr:CuraleafNd


Real
Period End2020-12-31
Value12
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.2

iipr:CuraleafNj


Real
Period End2020-12-31
Value26
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements2.5

iipr:CuraleafPa


Real
Period End2020-12-31
Value26
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements2.5

iipr:EsperanzaCa


Real
Period End2020-12-31
Value13
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.2

iipr:FourFrontMa


Real
Period End2020-12-31
Value15
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.5

iipr:FourFrontWa


Real
Period End2020-12-31
Value17
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.7

iipr:GreenLeafPa


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value1413
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.32.6

iipr:GreenLeafVa


Real
Period End2020-12-31
Value19
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.9

iipr:GreenPeakMIProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value1515
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.53.0

iipr:GreenPeakMiRetailPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value11
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.1

iipr:GtiIl


Real
Period End2020-12-31
Value38
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements3.7

iipr:GtiOh


Real
Period End2020-12-31
Value10
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.0

iipr:GtiPa


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value3921
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements3.84.2

iipr:HolisticMAProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value1414
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.42.8

iipr:HolisticMDProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value2217
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements2.13.3

iipr:HolisticMi


Real
Period End2020-12-31
Value10
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.0

iipr:HolisticPa


Real
Period End2020-12-31
Value16
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.5

iipr:JushiPa


Real
Period End2020-12-31
Value14
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.4

iipr:KingsGardenCaPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value70
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements6.6

iipr:LivwellCoRetailPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value3.378
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements0.3

iipr:LivwellMi


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value4128
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements4.05.4

iipr:MaitriPa


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value2212
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements2.12.4

iipr:MjardinNv


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value9.6267.972
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements0.91.5

iipr:ParallelFlPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value61
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements5.8

iipr:PharmAz


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value2018
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.93.5

iipr:PharmaCannMAProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value3024
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements2.94.8

iipr:PharmaCannNYProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value3030
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements2.85.8

iipr:PharmacannIl


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value2718
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements2.63.5

iipr:PharmacannOh


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value2016
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.93.2

iipr:PharmacannPa


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value273.248
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements2.60.6

iipr:SacramentoCa


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value1211
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.22.2

iipr:TrulieveFl


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value1717
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements1.63.3

iipr:TrulieveMa


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value437.852
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements4.11.5

iipr:VireoMNProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value9.6888.182
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements0.91.6

iipr:VireoNYProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value6.7876.412
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements0.61.2

iipr:VireoOH


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value3.5373.535
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionImprovements0.30.7

us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements

us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value545331
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements100.0100.0

us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty

iipr:AscendMa


Real
Period End2020-12-31
Value24
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements4.5

iipr:AscendMi


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value4.364.359
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements0.81.3

iipr:ColumbiaCareCo


Real
Period End2020-12-31
Value9.176
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements1.7

iipr:ColumbiaCareNjPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value11
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements2.2

iipr:CrescoIlPortfolio


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value2929
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements5.48.9

iipr:CrescoMa


Real
Period End2020-12-31
Value7.119
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements1.3

iipr:CrescoMi


Real
Period End2020-12-31
Value3.631
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements0.7

iipr:CrescoOh


Real
Period End2020-12-31
Value10
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements1.9

iipr:CuraleafIl


Real
Period End2020-12-31
Value10
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements1.9

iipr:CuraleafNd


Real
Period End2020-12-31
Value9.743
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements1.8

iipr:CuraleafNj


Real
Period End2020-12-31
Value4.857
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements0.9

iipr:CuraleafPa


Real
Period End2020-12-31
Value13
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements2.4

iipr:EsperanzaCa


Real
Period End2020-12-31
Value11
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements2.1

iipr:FourFrontMa


Real
Period End2020-12-31
Value13
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements2.4

iipr:FourFrontWa


Real
Period End2020-12-31
Value15
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements2.9

iipr:GreenLeafVa


Real
Period End2020-12-31
Value11
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements2.1

iipr:GreenPeakMiRetailPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value7.512
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements1.4

iipr:GtiIl


Real
Period End2020-12-31
Value8.284
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements1.5

iipr:GtiOh


Real
Period End2020-12-31
Value2.688
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements0.5

iipr:HolisticPa


Real
Period End2020-12-31
Value7.941
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements1.5

iipr:JushiPa


Real
Period End2020-12-31
Value5.603
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements1.0

iipr:KingsGardenCaPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value61
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements11.2

iipr:LivwellCoRetailPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value2.781
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements0.5

iipr:MaitriPa


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value6.2496.25
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements1.11.9

iipr:ParallelFlPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value51
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements9.5

iipr:SacramentoCa


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value5.3215.323
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements1.01.6

iipr:TrulieveFl


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value1616
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfBuildingsAndImprovements3.15.0

us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand

us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value7548
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand100.0100.0

us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty

iipr:AscendMa


Real
Period End2020-12-31
Value2.202
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand2.9

iipr:ColumbiaCareCo


Real
Period End2020-12-31
Value2.101
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand2.8

iipr:ColumbiaCareNjPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value0.466
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand0.6

iipr:CrescoMa


Real
Period End2020-12-31
Value0.65
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand0.9

iipr:CrescoMi


Real
Period End2020-12-31
Value1.385
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand1.8

iipr:CrescoOh


Real
Period End2020-12-31
Value0.235
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand0.3

iipr:CuraleafIl


Real
Period End2020-12-31
Value0.35
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand0.5

iipr:CuraleafNd


Real
Period End2020-12-31
Value0.191
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand0.3

iipr:CuraleafNj


Real
Period End2020-12-31
Value0.702
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand0.9

iipr:CuraleafPa


Real
Period End2020-12-31
Value1.228
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand1.6

iipr:EsperanzaCa


Real
Period End2020-12-31
Value1.713
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand2.3

iipr:FourFrontMa


Real
Period End2020-12-31
Value2.316
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand3.1

iipr:FourFrontWa


Real
Period End2020-12-31
Value1.826
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand2.4

iipr:GreenLeafVa


Real
Period End2020-12-31
Value0.231
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand0.3

iipr:GreenPeakMiRetailPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value2.562
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand3.4

iipr:GtiIl


Real
Period End2020-12-31
Value0.739
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand1.0

iipr:GtiOh


Real
Period End2020-12-31
Value0.239
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand0.3

iipr:HolisticMAProperty


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value1.0591.06
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand1.42.2

iipr:HolisticMi


Real
Period End2020-12-31
Value6.211
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand8.2

iipr:HolisticPa


Real
Period End2020-12-31
Value0.941
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand1.2

iipr:JushiPa


Real
Period End2020-12-31
Value0.275
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand0.4

iipr:KingsGardenCaPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value8.994
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand11.9

iipr:LivwellCoRetailPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value0.546
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand0.7

iipr:MaitriPa


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value0.2330.234
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand0.30.5

iipr:ParallelFlPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value3.258
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand4.3

iipr:PharmacannOh


Real
Period End2020-12-312019-12-31
Value0.7120.711
Percentage of RealEstateAndAccumulatedDepreciationInitialCostOfLand0.91.5

us-gaap:RealEstateGrossAtCarryingValue

us-gaap:RealEstateGrossAtCarryingValue


Real
Period End2020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
Value10605181506830
Percentage of RealEstateGrossAtCarryingValue100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:RealEstateInvestmentPropertyAccumulatedDepreciation

us-gaap:RealEstateInvestmentPropertyAccumulatedDepreciation


Real
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value584940312317128.6256.4044.7893.5712.6571.9541.4180.9420.5790.3630.1870.027
Percentage of RealEstateInvestmentPropertyAccumulatedDepreciation100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:RealEstateInvestmentPropertyAtCost

us-gaap:RealEstateInvestmentPropertyAtCost


Real
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-07-122018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value1335118210609168156895183122391651501111283686847383030
Percentage of RealEstateInvestmentPropertyAtCost100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:RealEstateInvestmentPropertyNet

us-gaap:RealEstateInvestmentPropertyNet


Real
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
Value12761133102088579167250530323216114710881676746372930
Percentage of RealEstateInvestmentPropertyNet100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:RealEstateInvestmentPropertyNet dei:LegalEntity

iipr:AscendWellnessHoldingsLlc


Real
Period End2020-08-312019-09-30
Value5133
Percentage of RealEstateInvestmentPropertyNet0.010.9

iipr:GrCompaniesInc.


Real
Period End2020-08-31
Value26
Percentage of RealEstateInvestmentPropertyNet0.0

iipr:GreenPeakIndustriesLlc


Real
Period End2020-12-312020-10-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
Value153.4151515153131
Percentage of RealEstateInvestmentPropertyNet1.50.01.82.02.33.110.213.3

iipr:GreenThumbIndustriesInc.


Real
Period End2020-10-31
Value32
Percentage of RealEstateInvestmentPropertyNet0.0

iipr:GrossrootsIllinoisProperty


Real
Period End2020-08-31
Value29
Percentage of RealEstateInvestmentPropertyNet0.0

iipr:HolisticAtMassachusetts


Real
Period End2020-12-31
Value17
Percentage of RealEstateInvestmentPropertyNet1.7

iipr:HolisticPa


Real
Period End2020-12-31
Value19
Percentage of RealEstateInvestmentPropertyNet1.9

iipr:PharmaCann


Real
Period End2020-09-302020-06-302020-02-29
Value302830
Percentage of RealEstateInvestmentPropertyNet3.43.50.0

iipr:PharmaCannAtNewYork


Real
Period End2020-12-31
Value61
Percentage of RealEstateInvestmentPropertyNet6.0

iipr:PharmacannPa


Real
Period End2020-11-30
Value28
Percentage of RealEstateInvestmentPropertyNet0.0

iipr:VireoHealthInc


Real
Period End2020-08-312020-04-302020-01-312019-09-30
Value1513148.6
Percentage of RealEstateInvestmentPropertyNet0.00.00.02.8

us-gaap:RealEstateInvestmentPropertyNet dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType

iipr:GreenPeakIndustriesLlc, us-gaap:SubsequentEvent


Real
Period End2020-10-312020-02-28
Value3.415
Percentage of RealEstateInvestmentPropertyNet0.00.0

iipr:GreenThumbIndustriesInc., us-gaap:SubsequentEvent


Real
Period End2020-10-31
Value32
Percentage of RealEstateInvestmentPropertyNet0.0

iipr:HolisticCa, us-gaap:SubsequentEvent


Real
Period End2021-01-07
Value24
Percentage of RealEstateInvestmentPropertyNet0.0

iipr:PharmaCann, us-gaap:SubsequentEvent


Real
Period End2020-11-30
Value28
Percentage of RealEstateInvestmentPropertyNet0.0

us-gaap:RealEstateInvestments

us-gaap:RealEstateInvestments


Real
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
Value992824118213873259107627.41
Percentage of RealEstateInvestments100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:RealEstateInvestments dei:LegalEntity

iipr:ColumbiaCareNjCult


Real
Period End2020-09-30
Value10
Percentage of RealEstateInvestments5.6

iipr:ColumbiaCareNjDisp


Real
Period End2020-09-30
Value2.172
Percentage of RealEstateInvestments1.2

iipr:ColumbiaCareNjPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value12
Percentage of RealEstateInvestments5.2

iipr:CrescoMa


Real
Period End2020-12-312020-09-302020-06-30
Value7.7697.7647.764
Percentage of RealEstateInvestments3.24.25.6

iipr:FourFrontMa


Real
Period End2020-12-31
Value15
Percentage of RealEstateInvestments6.4

iipr:FourFrontWa


Real
Period End2020-12-31
Value17
Percentage of RealEstateInvestments7.3

iipr:GpiMiDavisHwy


Real
Period End2021-06-30
Value15
Percentage of RealEstateInvestments15.7

iipr:GreenLeafVa


Real
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value11111111
Percentage of RealEstateInvestments4.96.58.516.2

iipr:GtiIl


Real
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value9.0239.0239.0239.017
Percentage of RealEstateInvestments3.74.96.512.4

iipr:GtiOh


Real
Period End2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Value2.9272.9272.9272.923
Percentage of RealEstateInvestments1.21.62.14.0

iipr:KingsGardenCa


Real
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
Value1.3571.357171717
Percentage of RealEstateInvestments1.44.77.39.612.6

iipr:KingsGardenCaClosingOnNovember162020


Real
Period End2020-12-31
Value25
Percentage of RealEstateInvestments10.5

iipr:LivwellCo


Real
Period End2020-09-302020-06-302020-03-31
Value3.3273.3273.323
Percentage of RealEstateInvestments1.82.44.6

iipr:LivwellCoRetailPortfolio


Real
Period End2020-12-31
Value3.327
Percentage of RealEstateInvestments1.4

iipr:ParallelFl


Real
Period End2020-09-302020-06-302020-03-31
Value353535
Percentage of RealEstateInvestments19.325.448.4

iipr:ParallelFlWimauma


Real
Period End2020-12-31
Value35
Percentage of RealEstateInvestments14.6

iipr:ParallelPa


Real
Period End2021-06-30
Value41
Percentage of RealEstateInvestments42.1

iipr:PharmaCann


Real
Period End2020-12-31
Value30
Percentage of RealEstateInvestments12.6

iipr:SozoMi


Real
Period End2021-06-30
Value10
Percentage of RealEstateInvestments10.3

iipr:TemescalMa


Real
Period End2021-06-30
Value3.109
Percentage of RealEstateInvestments3.1

us-gaap:RealEstateInvestments dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType

iipr:ColumbiaCareNjCultivativeAndProcessing, us-gaap:SubsequentEvent


Real
Period End2020-07-01
Value11
Percentage of RealEstateInvestments0.0

iipr:ColumbiaCareNjRetail, us-gaap:SubsequentEvent


Real
Period End2020-07-01
Value2.165
Percentage of RealEstateInvestments0.0

iipr:CuraleafNj, us-gaap:SubsequentEvent


Real
Period End2020-07-01
Value35
Percentage of RealEstateInvestments0.0

iipr:HarvestFl, us-gaap:SubsequentEvent


Real
Period End2021-01-22
Value34
Percentage of RealEstateInvestments0.0

iipr:HolisticCa, us-gaap:SubsequentEvent


Real
Period End2021-01-07
Value11
Percentage of RealEstateInvestments0.0

iipr:KingsGardenCa, us-gaap:SubsequentEvent


Real
Period End2021-02-05
Value52
Percentage of RealEstateInvestments0.0

iipr:LivwellMi, us-gaap:SubsequentEvent


Real
Period End2021-02-162019-10-01
Value6.89542
Percentage of RealEstateInvestments0.00.0

us-gaap:RealEstateInvestments us-gaap:MajorPropertyClass

us-gaap:BuildingAndBuildingImprovements


Real
Period End2020-09-302020-06-30
Value163129
Percentage of RealEstateInvestments89.492.9

us-gaap:Land


Real
Period End2020-09-302020-06-30
Value199.8
Percentage of RealEstateInvestments10.67.1

us-gaap:RealEstateInvestments us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentByType

us-gaap:BuildingAndBuildingImprovements


Real
Period End2021-06-302021-03-312020-12-31
Value8324214
Percentage of RealEstateInvestments83.985.088.8

us-gaap:Land


Real
Period End2021-06-302021-03-312020-12-31
Value164.327
Percentage of RealEstateInvestments16.115.011.2

us-gaap:RealEstateInvestments us-gaap:SubsequentEventType

us-gaap:SubsequentEvent


Real
Period End2021-02-162020-07-012020-04-012020-01-01
Value105486561
Percentage of RealEstateInvestments0.00.00.00.0

us-gaap:SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements

us-gaap:SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value984469
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements100.0100.0

us-gaap:SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty

iipr:AscendILProperty


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value4332
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements4.46.9

iipr:AscendMa


S
Period End2020-12-31
Value33
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements3.4

iipr:AscendMi


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value196.127
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements2.01.3

iipr:ColumbiaCareCo


S
Period End2020-12-31
Value9.176
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements0.9

iipr:ColumbiaCareNjPortfolio


S
Period End2020-12-31
Value13
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements1.3

iipr:CrescoIlPortfolio


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value4339
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements4.48.4

iipr:CrescoMa


S
Period End2020-12-31
Value10
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements1.0

iipr:CrescoMi


S
Period End2020-12-31
Value13
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements1.4

iipr:CrescoOh


S
Period End2020-12-31
Value10
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements1.1

iipr:CuraleafIl


S
Period End2020-12-31
Value24
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements2.4

iipr:CuraleafNd


S
Period End2020-12-31
Value12
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements1.2

iipr:CuraleafNj


S
Period End2020-12-31
Value25
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements2.6

iipr:CuraleafPa


S
Period End2020-12-31
Value25
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements2.6

iipr:EsperanzaCa


S
Period End2020-12-31
Value11
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements1.1

iipr:FourFrontMa


S
Period End2020-12-31
Value13
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements1.3

iipr:FourFrontWa


S
Period End2020-12-31
Value15
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements1.6

iipr:GreenLeafPa


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value1211
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements1.32.5

iipr:GreenLeafVa


S
Period End2020-12-31
Value19
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements2.0

iipr:GreenPeakMIProperty


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value1313
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements1.43.0

iipr:GreenPeakMiRetailPortfolio


S
Period End2020-12-31
Value9.267
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements0.9

iipr:GtiIl


S
Period End2020-12-31
Value38
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements3.9

iipr:GtiOh


S
Period End2020-12-31
Value10
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements1.0

iipr:GtiPa


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value3820
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements3.94.3

iipr:HolisticMAProperty


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value1313
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements1.42.9

iipr:HolisticMDProperty


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value1914
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements2.03.0

iipr:HolisticMi


S
Period End2020-12-31
Value4.397
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements0.4

iipr:HolisticPa


S
Period End2020-12-31
Value15
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements1.5

iipr:JushiPa


S
Period End2020-12-31
Value14
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements1.4

iipr:KingsGardenCaPortfolio


S
Period End2020-12-31
Value61
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements6.2

iipr:LivwellCoRetailPortfolio


S
Period End2020-12-31
Value2.832
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements0.3

iipr:LivwellMi


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value4026
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements4.15.7

iipr:MaitriPa


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value2212
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements2.22.6

iipr:MjardinNv


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value8.5386.884
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements0.91.5

iipr:ParallelFlPortfolio


S
Period End2020-12-31
Value58
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements5.9

iipr:PharmAz


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value1917
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements2.03.8

iipr:PharmaCannMAProperty


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value2721
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements2.84.6

iipr:PharmaCannNYProperty


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value2222
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements2.34.8

iipr:PharmacannIl


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value2718
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements2.83.9

iipr:PharmacannOh


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value1916
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements2.03.4

iipr:PharmacannPa


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value262.294
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements2.70.5

iipr:SacramentoCa


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value1110
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements1.22.2

iipr:TrulieveFl


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value1616
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements1.73.6

iipr:TrulieveMa


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value427.158
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements4.41.5

iipr:VireoMNProperty


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value9.2617.755
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements0.91.7

iipr:VireoNYProperty


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value6.4846.109
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements0.71.3

iipr:VireoOH


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value3.5153.513
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionBuildingsAndImprovements0.40.7

us-gaap:SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand

us-gaap:SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value7548
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand100.0100.0

us-gaap:SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty

iipr:AscendMa


S
Period End2020-12-31
Value2.202
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand2.9

iipr:ColumbiaCareCo


S
Period End2020-12-31
Value2.101
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand2.8

iipr:ColumbiaCareNjPortfolio


S
Period End2020-12-31
Value0.466
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand0.6

iipr:CrescoMa


S
Period End2020-12-31
Value0.65
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand0.9

iipr:CrescoMi


S
Period End2020-12-31
Value1.385
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand1.8

iipr:CrescoOh


S
Period End2020-12-31
Value0.235
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand0.3

iipr:CuraleafIl


S
Period End2020-12-31
Value0.35
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand0.5

iipr:CuraleafNd


S
Period End2020-12-31
Value0.191
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand0.3

iipr:CuraleafNj


S
Period End2020-12-31
Value0.702
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand0.9

iipr:CuraleafPa


S
Period End2020-12-31
Value1.228
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand1.6

iipr:EsperanzaCa


S
Period End2020-12-31
Value1.713
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand2.3

iipr:FourFrontMa


S
Period End2020-12-31
Value2.316
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand3.1

iipr:FourFrontWa


S
Period End2020-12-31
Value1.826
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand2.4

iipr:GreenLeafVa


S
Period End2020-12-31
Value0.231
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand0.3

iipr:GreenPeakMiRetailPortfolio


S
Period End2020-12-31
Value2.562
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand3.4

iipr:GtiIl


S
Period End2020-12-31
Value0.739
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand1.0

iipr:GtiOh


S
Period End2020-12-31
Value0.239
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand0.3

iipr:HolisticMAProperty


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value1.0591.06
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand1.42.2

iipr:HolisticMi


S
Period End2020-12-31
Value6.211
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand8.2

iipr:HolisticPa


S
Period End2020-12-31
Value0.941
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand1.2

iipr:JushiPa


S
Period End2020-12-31
Value0.275
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand0.4

iipr:KingsGardenCaPortfolio


S
Period End2020-12-31
Value8.994
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand11.9

iipr:LivwellCoRetailPortfolio


S
Period End2020-12-31
Value0.546
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand0.7

iipr:MaitriPa


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value0.2330.234
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand0.30.5

iipr:ParallelFlPortfolio


S
Period End2020-12-31
Value3.258
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand4.3

iipr:PharmacannOh


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value0.7120.711
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateAndAccumulatedDepreciationCostsCapitalizedSubsequentToAcquisitionLand0.91.5

us-gaap:SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet

us-gaap:SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value1020505
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet100.0100.0

us-gaap:SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty

iipr:AscendILProperty


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value4131
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet4.16.3

iipr:AscendMa


S
Period End2020-12-31
Value34
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet3.4

iipr:AscendMi


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value196.467
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.91.3

iipr:ColumbiaCareCo


S
Period End2020-12-31
Value10
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.0

iipr:ColumbiaCareNjPortfolio


S
Period End2020-12-31
Value13
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.3

iipr:CrescoIlPortfolio


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value4442
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet4.48.3

iipr:CrescoMa


S
Period End2020-12-31
Value10
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.1

iipr:CrescoMi


S
Period End2020-12-31
Value15
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.5

iipr:CrescoOh


S
Period End2020-12-31
Value10
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.1

iipr:CuraleafIl


S
Period End2020-12-31
Value23
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet2.3

iipr:CuraleafNd


S
Period End2020-12-31
Value11
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.2

iipr:CuraleafNj


S
Period End2020-12-31
Value26
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet2.6

iipr:CuraleafPa


S
Period End2020-12-31
Value25
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet2.5

iipr:EmeraldGrowthMI


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value9.5259.845
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet0.91.9

iipr:EsperanzaCa


S
Period End2020-12-31
Value12
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.2

iipr:FourFrontMa


S
Period End2020-12-31
Value15
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.5

iipr:FourFrontWa


S
Period End2020-12-31
Value17
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.7

iipr:GreenLeafPa


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value1312
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.32.6

iipr:GreenLeafVa


S
Period End2020-12-31
Value19
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.9

iipr:GreenPeakMIProperty


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value1415
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.43.0

iipr:GreenPeakMiRetailPortfolio


S
Period End2020-12-31
Value11
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.1

iipr:GtiIl


S
Period End2020-12-31
Value38
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet3.7

iipr:GtiOh


S
Period End2020-12-31
Value10
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.0

iipr:GtiPa


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value3821
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet3.74.2

iipr:HolisticMAProperty


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value1314
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.42.8

iipr:HolisticMDProperty


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value2015
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet2.03.1

iipr:HolisticMi


S
Period End2020-12-31
Value10
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.0

iipr:HolisticPa


S
Period End2020-12-31
Value15
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.6

iipr:JushiPa


S
Period End2020-12-31
Value13
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.3

iipr:KingsGardenCaPortfolio


S
Period End2020-12-31
Value68
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet6.7

iipr:LivwellCoRetailPortfolio


S
Period End2020-12-31
Value3.315
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet0.3

iipr:LivwellMi


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value3927
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet3.95.5

iipr:MaitriPa


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value2112
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet2.12.4

iipr:MjardinNv


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value9.157.866
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet0.91.6

iipr:ParallelFlPortfolio


S
Period End2020-12-31
Value60
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet6.0

iipr:PharmAz


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value1716
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.83.3

iipr:PharmAzRetail


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value2.462.513
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet0.20.5

iipr:PharmaCannMAProperty


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value2924
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet2.94.8

iipr:PharmaCannNYProperty


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value2728
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet2.75.6

iipr:PharmacannIl


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value2618
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet2.63.6

iipr:PharmacannOh


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value1916
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.93.3

iipr:PharmacannPa


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value273.236
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet2.70.6

iipr:SacramentoCa


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value1211
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.22.2

iipr:TrulieveFl


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value1616
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.63.3

iipr:TrulieveMa


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value417.798
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet4.01.5

iipr:VerticalCaPortfolio


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value1617
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet1.63.4

iipr:VireoMNProperty


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value8.9127.792
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet0.91.5

iipr:VireoNYProperty


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value6.1566.081
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet0.61.2

iipr:VireoOH


S
Period End2020-12-312019-12-31
Value3.2423.433
Percentage of SECScheduleIIIRealEstateInvestmentPropertyNet0.30.7

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedNumber

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedNumber


Share
Period End2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-06-14
Value36919.076346.077401.077401.080937.0139550.0139630.0138980.0141420.0147360.0149160.0149160.0147140.0106840.0108640.0108640.0175560.066508.00
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedNumber100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedNumber us-gaap:AwardType

us-gaap:RestrictedStock


Share
Period End2021-06-302021-03-312020-12-31
Value37767.036919.076346.0
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedNumber0.0100.0100.0

us-gaap:RestrictedStockUnitsRSU


Share
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
Value60326.058560.036687.036687.036687.033954.00
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedNumber0.0158.648.147.447.442.00.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedWeightedAverageGrantDateFairValue

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedWeightedAverageGrantDateFairValue


Share
Period End2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-06-14
Value87.5750.1450.4950.4950.6437.0336.2936.0334.723.9823.8923.8923.5418.0118.5218.5218.5517.470
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedWeightedAverageGrantDateFairValue100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedWeightedAverageGrantDateFairValue us-gaap:AwardType

us-gaap:RestrictedStock


Share
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Value92.4987.5750.1437.0323.9818.01
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedWeightedAverageGrantDateFairValue0.0100.0100.0100.0100.0100.0

us-gaap:RestrictedStockUnitsRSU


Share
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
Value120.24118.476.0676.0676.0675.110
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsNonvestedWeightedAverageGrantDateFairValue0.0135.2151.7150.6150.6148.30.0

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardNumberOfSharesAuthorized us-gaap:Range, us-gaap:PlanName

us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardNumberOfSharesAuthorized

srt:Maximum, iipr:TwoThousandSixteenPlan


Share
Period End2021-06-30
Value1000000.0
Percentage of ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardNumberOfSharesAuthorized100.0

us-gaap:TenantImprovements

us-gaap:TenantImprovements


Tenant
Period End2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302016-12-31
Value4764083392722261738743271814107.3135.9015.9015.9010.0
Percentage of TenantImprovements100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0

us-gaap:TenantImprovements dei:LegalEntity

iipr:AscendWellnessHoldingsLlc


Tenant
Period End2020-08-312019-09-30
Value3214
Percentage of TenantImprovements0.032.3

iipr:GrCompaniesInc.


Tenant
Period End2020-08-31
Value12
Percentage of TenantImprovements0.0

iipr:GreenPeakIndustriesLlc


Tenant
Period End2020-10-312019-09-302019-06-30
Value1.82525
Percentage of TenantImprovements0.058.892.3

iipr:GreenThumbIndustriesInc.


Tenant
Period End2020-10-31
Value29
Percentage of TenantImprovements0.0

iipr:GrossrootsIllinoisProperty


Tenant
Period End2020-08-31
Value18
Percentage of TenantImprovements0.0

iipr:GtiOh


Tenant
Period End2020-10-01
Value29
Percentage of TenantImprovements0.0

iipr:HolisticAtMassachusetts


Tenant
Period End2020-12-31
Value5.0
Percentage of TenantImprovements1.5

iipr:HolisticPa


Tenant
Period End2020-12-31
Value10
Percentage of TenantImprovements3.1

iipr:VireoHealthInc


Tenant
Period End2020-08-312020-04-302020-03-31
Value10.08.08.3
Percentage of TenantImprovements0.00.04.8

us-gaap:TenantImprovements dei:LegalEntity, us-gaap:Range

iipr:HolisticPa, srt:Maximum


Tenant
Period End2020-12-31
Value10
Percentage of TenantImprovements3.1

us-gaap:TenantImprovements dei:LegalEntity, us-gaap:SubsequentEventType

iipr:GreenPeakIndustriesLlc, us-gaap:SubsequentEvent


Tenant
Period End2020-10-31
Value1.8
Percentage of TenantImprovements0.0

iipr:GreenThumbIndustriesInc., us-gaap:SubsequentEvent


Tenant
Period End2020-10-31
Value29
Percentage of TenantImprovements0.0

iipr:GtiOh, us-gaap:SubsequentEvent


Tenant
Period End2020-10-01
Value29
Percentage of TenantImprovements0.0

iipr:LivwellMi, us-gaap:SubsequentEvent


Tenant
Period End2021-02-16
Value29
Percentage of TenantImprovements0.0

us-gaap:TenantImprovements us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty

iipr:FloridaProperties


Tenant
Period End2021-06-30
Value16
Percentage of TenantImprovements3.4

iipr:MichiganProperties


Tenant
Period End2021-02-28
Value29
Percentage of TenantImprovements0.0

iipr:NewYorkProperties


Tenant
Period End2021-02-28
Value33
Percentage of TenantImprovements0.0

iipr:PennsylvaniaProperties


Tenant
Period End2021-04-30
Value40
Percentage of TenantImprovements0.0

iipr:SubsidiaryOfHarvestHealthRecreationInc.AtFloridaProperties


Tenant
Period End2021-06-30
Value17
Percentage of TenantImprovements3.8

us-gaap:TenantImprovements us-gaap:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfProperty, us-gaap:SubsequentEventType

iipr:PennsylvaniaProperties, us-gaap:SubsequentEvent


Tenant
Period End2021-04-30
Value40
Percentage of TenantImprovements0.0

us-gaap:UnsecuredDebt

us-gaap:UnsecuredDebt


Unsecured
Period End2021-06-30
Value293
Percentage of UnsecuredDebt100.0

Line plots across dimensions of each concept


us-gaap:OperatingIncomeLoss
us-gaap:TypeOfArrangement
(None,)
Operating Income Lossus-gaap: Type Of Arrangement
us-gaap:StockholdersEquity
us-gaap:StatementEquityComponents
(None,)
Stockholders Equityus-gaap: Statement Equity Components
us-gaap:StockholdersEquity
us-gaap:StatementEquityComponents
(None,)
Stockholders Equityus-gaap: Statement Equity Components